CELLEBROEDERS*= ALEXIANEN

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

CELLEBROEDERS* = ALEXIANEN

Alberdingk Thijm: Bevestiging en statuten der Cellebroeders te Diest, 1462 (F. Eygroy). In De gestichten van liefdadigheid in België; Brussel, F. Hayez en Leuven Karel Fontyen, 1883, p. 380-381.

Archief Diest:

1. Statuten ende insettinge der Cellebroeders van S. Augustin. Regule. Geschreven door last van broeder Ioos van Deventer Pater van de Cellebroeders van Antwerpen 1660. Handschrift op perkament, 19 p., originele band.


2. Reghel ende Statuten der Cellebroeders in ’t Iaer ons Heeren, 1679. Handschrift, papier, 31 p., perkamenten band.


3. Reghel van de Heylighen ende Grooten Vader Augustinus tot het ghebruyck van het order der Cellebroeders. Te saemen met hunne statuten…

Gedruckt tot Antwerpen, by last van hun Capittel ghehouden tot Maestricht den 4 Mey 1710.


4. Register waarin:

- Naamlijst der broeders en door hen aan huis verpleegde zieken (1760-1859.

- Naamlijst van patiënten 1618-1783

- Professie’s 1720-1947

- Gestorven broeders en professie’s 1718-1971

- Inkomsten van ziekenverpleging 1760-1840

- Overleden broeders, naamlijst 1471-1971.


5. Stemmen uitgebracht voor het al dan niet toelaten tot de professie, 1750-1850.


6. Patiëntenboek, 1764-1844.


7. Desen boeck is voor de kerke. Ontvangsten van omhalingen. Uitgaven voor de liturgische diensten. Onderhoud van de kerk. 19de eeuw.


8. Register bevattende:

- aenwijzer der goederen soo huijsen als erve competerende de Cellebroeders binnen Diest

- Ende huerders der selve, soo binnen als buijten de stadt

- renten van het Clooster, 1719.


9. Manuael der er(f)goederen, privilegiën, accoorden en fondatiën, 1776. Opgesteld door J.T. de Lespes, notaris, op verzoek van broeder Augustinus Beullens, pater der Cellebroeders van Diest


10. Register der Renten ons Clooster der Alexianen in Diest competerende aenwijsende de steden, dorpen en plaetsen met de nomber gemaeckt door Br. Dominicus van Ryckel Pater van dit Clooster onweerdigh geschreven in de maent January 1793.


11. Manuael der erfgoederen, previlegien, accoorden en fondatien 1781. Opgesteld door J.T. de Lespes, notaris, op verzoek van Broeder Augustinus Beullens, Pater der Cellebroeders van Diest. Kopie van nr. 9.


12. Winninghe. Bezittingen van de Cellebroeders te Engsbergen, 2de helft 18de eeuw.


13. Rekeningen, 1617-1743.


14. Rekeningen, 1641-1676.


15. Rekeningen, 1675-1718.


16. Rekeningen, 1718-1787.


17. Rekeningen, 1728-1751.


18. Rekeningen, inkomsten van het vervoer van lijken, 1760-1838.


19. Rekeningen, 1802-1839.


20. Briefwisseling met het bisdom, 19de eeuw.


21. Doopuittreksels.


22. Hypotheken, 19de eeuw.


23. Testamenten.


24. Internering van zieken.


25. Geschiedenis van het klooster.


26. Verzekeringspolissen.


27. Notarisakten, lossestukken, 17de eeuw.


28. Notarisakten, lossestukken, 18de eeuw.


29. Notarisakten, lossestukken, 19de eeuw.


30. Notarisakten, lossestukken, 20de eeuw.


31. Statuten. Gesticht der Broeders Alexianen te Thienen, bijhuis Diest, 1922.


32. Varia.


Cardon B.: Aantekeningen bij de Annunciatie uit het voormalige Cellebroeders-klooster te Diest, thans in het Stedelijk Museum aldaar. In Arca Lovaniensis, XV-XVI, 1986-1987, p. 29-69, ill.

Claes Frans: Monsterproject in monumentenstad. Liefst 190 miljoen frank voor restauratie Diestse Cellebroeders Site. In Het Nieuwsblad, augustus 1998.

Claes Frans (s.j.): Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest. Getypte tekst naar aanleiding van de tentoonstelling “De Kerk in Prentbriefkaart”.

Dr.: Heibel om het voormalig Cellebroedersklooster te Diest. In het Laatste Nieuws, 11 februari 1978. en in Het Nieuwsblad 11 februari 1978.

Dr.: Oud atheneum-Diest afbreken of niet?

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 20. De Cellebroeders. In Gazette van Diest, jg. LXX, mei 1933, nr. 18.

Du Bois D.: De Cellebroeders. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 178-182.

CM: Puinhoop geklasseerd in Diest. 11 februari 1981

E. W.: Een bezoek bij de Cellebroeders, te Diest. In Gazette van Diest, jg. XXVIII, nr. 1, januari 1891.

F.H.: Diest-Cellebroedersklooster. In De Belleman van Diest, nr. 35, 27 augustus 1998.

Gielen Erwin: De voormalige kapel van het Cellebroedersklooster van Diest. Monument inj de kijker in Hier Diest, 1990.

Gielen Georges: Moet het oude Diestse atheneum willens nillens gesloopt?. In Koerier, februari 1978.

Hermans Fernand: Het cellebroedersklooster te Diest. In Imago, jg. 3, dec. 1990, p. 28.

Huygens J.: Kerkzanger bij de cellebroeders. In De Mosterdpot, jg. 6, 1983, nr. 2, p. 11-12.

J.N.: Parkeergelegenheid en/of muziekschool.

Raymaekers F.J.E.: Historische Navorschingen wegens de namen der plaetsen, straten, enz. binnen Diest. In Brabandsch Museum, jg. 1860, 2e aflevering, p. 217.

Raymaekers F.J.E.: De Celbroeders. In Kerkelijk en Liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 308-316.

R. M.: De celbroeders. In School- en Letterbode, 1854, p. 512-516.

Simons B.: Iets over de cellebroeders te Diest (1508). In Oost-Brabant, jg. 28, 1991, nr. 1, p. 42.

Van der Eycken Michel: De Cellebroeders. In Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. Diest, 1979, p. 51-53.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: De Alexianen. In Steden in beeld: Diest, 1994, p. 40.

Verbouwe A.: In Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II Kanton Diest, drukkerij A. Hessens, 1940, p. 22, nr. 60: plan van het Burgerlijk Gasthuis en het Weeshuis (Oud Cellebroedersklooster). Gekleurde teekening: 0.15 x 0.11. In Atlas der goederen toebehorende aan de Burgerlijke Godshuizen der stad Diest door C.A. Janssens, landmeter te Tessenderloo.

X: 1348-Bij een Groot Jubeljaar-1948. In De Diestenaar, jg. 4, nr. 32, Zaterdag 7 Augustus 1948, p. 4.

X.: Cellebroedersklooster (Oud Atheneum) Diest met afbraak bedreigd. In Het Belang van Limburg, 10 februari 1978.

X.: Cellebroedersklooster (Oud Atheneum) Diest met afbraak bedreigd. Hier Diest, 14 februari 1978.

X.: Dossier voormalig Koninklijk Atheneum. In Samen, nr. 12, april 1981.

X.: Het ene klooster is het andere niet. In Zogezegd...P.V.VPeriodiek Diest, nr. 4, januari 1982. 3 foto’s Mariëndaalklooster.

X.: Afbraak van de week. Voormalig atheneum afgebroken.

X.: Het nieuwe monument van Diest.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest