BIBLIOGRAFIE-DIEST*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

BIBLIOGRAFIE-DIEST*

Bongaerts Ann: Bibliografie van het Hageland. Uitgave van de v.z.w. Federatie Leefmilieu Hageland onder toezicht van de Heemkring Averbode, 1981, p. 165-246.

Claes Frans: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant:* jg. 15, 1978, nr. 3, p. 102-105

 • jg. 16, 1979, nr. 3, p. 132-135
 • jg. 17, 1980, nr. 3, p. 228-233
 • jg. 18, 1981, nr. 3, p. 190-194
 • jg. 19, 1982, nr. 3, p. 150-153
 • jg. 20, 1983, nr. 3, p. 137-146
 • jg. 21, 1984, nr. 3, p. 139-149
 • jg. 22, 1985, nr. 3, p. 120-130
 • jg. 23, 1986, nr. 3, p. 125-134
 • jg. 24, 1987, nr. 3, p. 114-122
 • jg. 25, 1988, nr. 3, p. 130-138.


Degeling G.: Bijdrage tot een Bibliographie van de stad Diest. In Jaarboek van de Diestersche Kunstkring:* Jg.I, 1928-1929, p. 50-51

 • jg. II, 1929-1930, p. 56
 • jg. III, 1930-1930, p. 63-64.


Delcourte Christine: Bibliografisch repertorium op het tijdschrift Oost-(Brabant). Deel 1 (1964)-deel 25 (1988). Oost-Brabant, jg. XXVI, nr. 1, maart 1989, 221 p.

Diesterse bibliographie. Diest-Hallezaal. Tentoonstelling van 11 tot 19 februari 1967 ter gelegenheidvan de “Week van het boek” in samenwerking met het stadsarchief en de bibliotheek der Kruisheren. Diest, Jeugdverbond van Diest, 1967, 24 p. gestencild

Hagelandse en Oostbrabantse naamkundige verhandelingen. In Oost-Brabant, jg. 15, 1978, nr. 4, p. 145-146.

Knapen-Lescrineur Anne-Marie: Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques en Brabant. Les âges de la pierre. Brussel, Nationaal Centrum voor oudheidkundige navorsingen in België. Oudheidkundig repertorium I, 1960, VIII-109 p. Diest p. 22-23. (B 15.811 -1).

Raskin J.:Bibliografie van Diest. Tentoonstellingscatalogus, Diest, 1967, z.p.

Van de Ven Robert: Geschiedkundige bibliografie Diest 1975-1976. In Brabantse Folklore, nr. 210, juni, p. 179-180.

Van de Van Robert: Bibliografie van Diest. In De Mosterdpot:* jg. 3, 1979, nr. 1, p. 20-22; nr. 2, p. 3-5

 • jg. 4, 1980, nr. 1, p. 16-21 (bibl. 1979)
 • jg. 5, 1981, nr. 1, p. 13-18 (bibl. 1980).


Van de Ven Robert: Bibliografie bij de Geschiedenis van Diest. In Geschiedenis van Diest door M. Van der Eycken, Diest, 1980, p. 356-366.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1980. In Brabantse Folklore, 1981, nr. 252, p. 364-370.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1981. In Brabantse Folkore, 1982, nr. 236, p. 391-397.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1982. In De Brabantse Folklore, 1983, nr. 240, p. 42-47.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1993-1994. In Nieuwsbrief Diestse Gidsenbond “Mini Mosterdpot”, augustus 1995.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1995. In Nieuwsbrief van de Diestse Gidsenbond “Mini Mosterdpot”, jg. 3, 1996, nr. 2.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1996, In Mini Mosterdpot, jg. 4, 1997, nr. 3.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1997. In De Mosterdpot, jg. 8, 2001, nr. 2.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1998. In De Mosterdpot, jg. 8, 2001, nr. 3.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 1999. In De Mosterdpot, jg. 8, 2001, nr. 3.

Van de Ven Robert: Bibliografie van Diest 2000. In De Mosterdpot, jg. 8, 2001, nr. 3.

van der Linden Gilbert: In Oost-Brabant, heemkundig handboek van de Hagelandse Werkgemeenschap, 1957, p. 47-55. (Geschiedenis, voornaamste bezienswaardigheden, wandeling door de stad, bibliografie p. 54).

Vandewoude Emiel: Bibliografie van het Hageland. In Oost-Brabant:* jg. 2, 1965, nr. 2, p. 47-48

 • jg. 2, nr. 3, p. 28-30 (i.e. 76-78)
 • jg. 2, nr. 4, p. 100-103
 • jg. 3, 1966, nr. 1, p. 25-27
 • jg. 3, nr. 2, p. 62-63
 • jg. 3, nr. 4, p. 125-126.


Vandewoude Emiel: Bibliografie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant:* jg. 4, 1967, nr. 1, p. 29-32

 • jg. 4, nr. 2, p. 53-54
 • jg. 4, nr. 3, p. 92
 • jg. 4, nr. 4, p. 125-127
 • jg. 5, 1968, nr. 1, p. 35-36
 • jg. 5, nr. 2, p. 75-76
 • jg. 5, nr. 4, p. 141-144
 • jg. 6, 1969, nr. 2, p. 69-71
 • jg. 6, nr. 3, p. 110-111
 • jg. 6, nr. 4, p. 150-152
 • jg. 7, 1970, nr. 2, p. 70-72
 • jg. 7, nr. 3, p. 115-116
 • jg. 7, nr. 4, p. 160
 • jg. 8, 1971, nr.1, p. 30-32
 • jg. 8, nr. 3, p. 93-95
 • jg. 9, 1972, nr. 1, p. 29-32
 • jg.9, nr. 2, p. 62-64
 • jg. 10, 1973, nr. 1, p. 26-28
 • jg. 11, 1974, nr. 1p. 26-30
 • jg. 11, nr. 4, p. 129-132
 • jg. 14, 1977, nr. 1, p. 17-18
 • jg. 14, nr. 2, p. 43-45
 • jg. 14, nr. 3, p. 73.


X.: Bibliografisch repertorium van Diesterse Kunstkring, s.d., 33 p.

X.: Bibliografie van Diest, p. 165-246, s.d.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest