BEVOLKING* DIEST

Uit Crespadi
Versie door Eddy Keuninckx (overleg | bijdragen) op 9 sep 2015 om 13:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

BEVOLKING* DIEST

Annuair d’histoire Liègeoise, 1957:* p. 105: immigration à Liège (Van Belle, Kaanen)


Beerts Freddy: Aspekten van de demografische en sociaal-ekonomische evolutie te Diest van 1810 tot 1846. Licentiaatsthesis K.U. Leuven, 1962, 90 p.

Claes Frans (s.j.): Enige bevolkingscijfers uit de vorige eeuwen. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, nr. 2, p. 36-37.

Claes Frans (s.j.): Herkomstnamen en immigratie in Diest voor 1400. In Naamkunde, jg. 31, 1999, nr. 1-2, p. 79-143.

Claes Frans (s.j.): Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400. In Oost-Brabant; jg. 37, 2000:* deel 1: nr. 2, p. 49-62

  • deel 2: nr. 3, p. 81-98
  • deel 3: nr. 4, p. 121-150
  • slot in jg. 38, nr. 1, p. 35-44.


Cosemans Arthur: De bevolking van Brabant in de XVIIe en XVIIIe eeuw.

Cuvelier J.: Les dénombrements de foyer en Brabant.

De Laet: Sint Jan Berchmans en Voorouders, p. 8.

de Reiffenberg: Essai sur la statistique ancienne de la Belgique jusque vers le XVIIe siècle. Bruxelles, 1832-1835. Nouveaux mémoires de l’académie royale de Bruxelles, T. VII - Bevolking p. 67.

de Reiffenberg: Bulletin de l’Académie de Bruxelles, tome III.

de Reiffenberg: Essai sur la statistique ancienne de la Belgique jusque vers le XIIe siècle.

Dr.: Eeuwenoude grootheid van een provinciestad. Diest had in 1435 zoveel inwoners als nu. In het Laatste Nieuws, 25 september 1979.

Evolution du chiffre de la population des communes belges au cours de la période 1831-1961, Bruxelles, Institut National de Statistique, 1965, 69 p.

Heylen A.: Historische Verhalen, nr. 6, p. 21, nota.

Heylen Jan Frans (kloosternaam: Adriaan):Historische verhandeling over de Kempen, des zelfs gesteltenis in vroegere eeuwen ten tijde harer kloosters, het voordeel door dees gestichten aen den Staet toegebrgt, enz..: Turnhout, Brepols en Dierickx, 1837, 237 p., 2de uitgave:* Diest, nr. 3, p. 25, Charta M.S. au 1337

  • Diest: wijnstok, nr. 7, p. 34, nota 48
  • Diest: scheepvaart Demer, bevolking en nijverheid.


Jacobs B.: Statistiek der parochie van Sint-Sulpitius, voorgedragen aan den Deken Pint, 7 April 1787 (archief kerk).

Marshal E. et Bogaerts F.: Bibliothèque des Antiquités Belgiques, par Ed. Marchal et F. Bogaerts, continuée par E. Marchal seul. Anvers, Rysheuvels, 1833-1834, 2 delen, 2 portretten, 326 en 162 p. - Deel II, p. 44 bevolking en weverij.

M. L.R.: De Bevolking van Diest. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 17 sept. 1955, nr. 37.

M. L. R.: De bedrijvigheid der Diesterse bevolking. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 38, 24 september 1955.

Meeus M.: Diest et sa région. Histoire et démographie d’une société agricole préindustrielle (portretten), 326 en 162 p.

Meeus M.: Diest et sa région. Histoire et démographie d’une société agricole préindustrielle (1651-1815) (portretten). Doctoraatsthesis, Université de Liège, 1978-1979, 4 delen, 754 p. - Deel II, p. 44 bevolking en weverij.

Meeus Michel: L’evolution et les caractères de la mortalité dans la région de Diest de 1651 à 1815. In Annalen van de Belgische Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen en de Volksgezondheid, jg. XVII, 1979, p. 3-30.

Sleeckx: Beschrijving der provincie Braband, bevattende de opgave van al de Steden en Dorpen, wegen, vaerten en rivieren; de aenduiding der uitgestrektheid, bevolking, nijverheid en des handels, benevens de algemeene geschiedenis der provincie en de bijzondere van elke voorname plaats, enz...Met een voorafgaende algemeene overzigt van België en de Belgische geschiedenis, Gent, J.S. Van Doorselaere, 1861, 206 p., 4 pl buiten tekst, uitslaande kaart.

Theys Michel: L’immigration à Diest selon les dénombrements de 1796, de 1810 et de 1833. Brussel, 1971, 76 p.

Theys M.: La population de Diest pendant les deux premiers tiers du XIXe siècle. Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1977, 166 p., tab. (Collection Histoire, série 50).

Theys M.: La population de Diest pendant les deux premiers tiers du XIXe siècle. In Pro Civitate, Brussel, nr. 50, 1977, p. 59.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: De bewoningsevolutie. In Steden in beeld: Diest. Uitgave van het Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 7-28;

Van Even: Geschiedenis der Stad Diest, p. 152, 156, 163.

Verbeemen J.: Emigratie uit de Antwerpse Kempen. In Oudheid en Kunst, jg. XXVI, 1953, p. 3-135. Burgers uitgeweken uit de Antwerpse Kempen, ingeschreven te Antwerpen, Bergen-op-Zoom, Breda, Brussel, Diest, Goes, Lier, Leuven, s’ Hertogenbosch, XVe- XVIIIe eeuw.

Verbeemen J.: Immigratie te Antwerpen (1553-1795). In Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, Lustrumuitgave. Interessante gegevens aangaande het aantal poorters in enkele Brabantse steden, o.a. Diest.

Zylbergeld Léon: Esquisse de l’évolution démographique de Diest et de ses campagnes aux XIVe et XVe siècles In La Belgique rurale du moyen-âge à nos jours. Mélanges offerts à Jean-Jacques Hoebanx. Editions de l’Université de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres, Brussel, 1985, p. 141-155.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest