ABDIJ VAN AVERBODE*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ABDIJ VAN AVERBODE*

Archief Diest:

a. Inkwartieringen.

b. Verhuringen.

c. Vondeling aan de abdijpoort, geschil met de stad.

d. Varia

Archives ecclésiastique: * 20241 Cens, à Diest. Pièces diverses. XVIe s.


Blomme L.: De Norbertijnen abdij van Averbode. Averbode, 1920. Arnikius: p. 38-39, 99.

Die Voecht Gillis: Historia Lossensis (H.S.). Abdij van Averbode. Uittreksel in Acta Sanctorum, deel 4, Mei.

Die Voecht G: Genealogia Dominorum et familiae de Diest. Abdij van Averbode, vol. XXVII, p. 346-357.

Die Voecht G.: Duae litterae Arnoldi Dni de Diest pro Begginis ibide. Abdij van Averbode, vol. XXIII, p. 27.

Die Voecht G.: Arbor genealogica Dominorum de Diest. Chronicon genealogicum Dominorum de Diest.... Varia diplomata et privilegia pro civitate Diestensi. Abdij van Averbode, vol. XVI.

Die Voecht G.: Fundatio capituli S. Jois Baptistae in Diest ejusque Statuta. Abdij van Averbode, vol VII, p. 465-499.

Die Voecht G.: Houwelycksche voorwaerde gemaect anno 1453 tusschen Heer Henric van Hoirne heer van Perweijs etc. ende Joff. Elisabeth van Diest vrouwe van Rivieren. Abdij van Averbode, vol XXVII, p. 329- 343.

Die Voecht Gillis: Necrologium vallis S. Bernardi Diesthemii. Abdij van Averbode, vol. XIV.

Evers J. J.: De oorkonden der abdij van Averbode. Exposé de la situation administrative de la province de Brabant, pour la session annuelle de 1847. Bruxelles, impr. G. Stapleaux, 1847, p. 302-309: St.- Sulpitiuskerk te Diest.

Gerits T.J.: Witheren van Averbode als rektors van Mariëndaal te Diest en te Sint-Oedenrode. In Meer Schoonheid, jg. XX, nr. 2, 1973, p. 48-50.

Goovaerts Léon: Ecrivains, artistes et savants de l’ordre de Prémontré. Dictionnaire bio-bibliographique par le Fr. Leon Goovaerts, chanoine régulier de l’abbaye d’Averbode. Bruxelles, Oscar Schepens, 1899-1920, 4 vol.:* 1899, t. I, 649 p.

  • 1902, t. II, 470 p.
  • 1907, t. III, 206 p.
  • 1909, 1ste afl, 2, 3 en 4 in 1920, t. IV, 383 p.


Goovaerts Léon: Ecrivains, artistes et savants de l’ordre de Prémontré. Dictionnaire bio-bibliogaphique par le F. Léon Goovaerts, chauvrin regulier de l’abbaye d’Averbode. Volume IV, deuxième, troisième et quatrième livraisons, Bruxelles, A. Dewit, 1914-1920.

Heinschenius: Acta SS. Chiffletius Anstatius, bl 10. Charter der Abdij van Averbode waarin kerken van Diest vermeld zijn: St. Joannis de Burgo, Sta Maria de Burgo.

Impens Petrus: Compendium decursus temporum monasterii Xtiferi Bethleemiticae puerperae Ordinis Canonicorum Regularium juxta Lovanium . Auctore F. Petro Impens ejusdem monasterii religiosi . Abdij van Averbode, Vol. XV, 316 fol.

Joris Stanislas: Sequuntur tituli plurium monumentorum historicorum, a Confratre nostro die Voecht collectorum, (quae partim Averbodii servantur anno 1910). Uitgegeven in: L. Goovaerts- Ecrivains, artistes et savants de l’ordre de Prémontré, deel IV, p. 46-54.

Joris Stanislas: Necrologium Averbodiensis. Uitgave Stan Joris.

Joris Stanislas: Cartae Begginagii de Diest ( 1253 etc.). Catalogus MS. Archief abdij van Averbode.

Joris Stanislas: Synopsis: lijst der parochies onder ‘t patronaat van Averbode. Handschrift in fol. zonder bladnummering en zonder titel in het archief van de abdij van Averbode.

Kurth Godefroid: Notice sur un manuscrit d’Hariger et d’Anselme, conservé à l’abbaye d’Averbode. In Bulletin de la commission royale d’histoire de Belgique, 1875, n° 7, 4me série, t. II, p. 377-394.

Lefèvre Placide: Textes concernant l’histoire artistique de l’Abbaye d’Averbode. In Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 1934:* p. 256: Willem van Diest (15e)

  • p. 258 en 338: Geeraard van Diest (15e-16e).


Lefèvre Placide: Vitraux donnés par l’abbé Gérard van der Scaeft d’Averbode à des églises deservies par son monastère. In Analecta Praemonstratensia, jg. XXIX, 1953, p. 106-110, 7 documents 1502-1510.

Lefèvre Placide: Pierre tombales gravées à Louvain en 1548 pour l’abbaye d’ Averbode. In Analecta Praemonstratensia, XXIX, 1953, p. 246-250. Ceux prélats du début du XVIé siècle: Gérard et son neveu Denys van der Scaeft, (1501-1532, 1532-1541).

Mees Leo: Banden tussen Diest en de Norbertijnen vanc Averbode. In Limes Tamera, jg. 2, nr. 1, april- mei- juni, 2012, p. 7-10.

Mertens J.: Volkstellingen van Deurne (Brabant) in opdracht van de abdij van Averbode (1776-1788). In Vlaamse Stam, jg. XXIV, nrs. 11/12, p. 554-558.

Noord en Zuid:

*jg. III, 1864:* p. 603: Arnold van Diest vermeld in oorkonde 1163 als medestichter Abdij Averbode

  • p. 670: Arnold van Diest als getuige (1188).
  • p. 672: Arnold van Diest schenkt goederen aan Abdij en verlangt in kerk begraven te worden.


*jg. IV, 1865:* p. 295: heeren van Diest geven toelating aan Abdij van Averbode een


refugiehuis op te richten.* p. 296: Jan van Rotselaer (XIVe abt van Averbode) stond zijne waardigheid af in 1304; in 1305 komt hij als scheidsman voor in eener act der kapel van hoogen Wijngaerd bij Diest, in welken eenige moeilijkheden worden vereffend tusschen de provisoren van het broederschap van O.L.V en den abt van Tongerloo.


Refugiehuis: zie refugiehuizen

Sanderus Antonius: Chorographia sacra Averbodii. Brussel, 1659. Die Voecht, p. 17.

Vaes Servais: Chronicon Monasterij Averbodiensis. M.S., autographe de 60 ff. In folio. C’est une nomenclature chronologique de tous les actes et chartes que Vaes a trouvés dans les cartulaires.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 44, 58, 62, 69, 78, 83, 87-90.

Valvekens Em: In Documents Prémontrés du XVIe siècle. Analecta Praemonstratensia, XXIX (1953), p. 161-237; XXX (1954), p. 20-40. Sur cette visite du Général, le prévôt d’Averbode, Henri vander Scaeft, a noté l’amusante note suivante dans ces livres de comptes: Ultima Marcij missus Diest cum Domino Abbate Camerefontis pro quarta vini circa recessum ibidem allata solvi iij stuferos. Et sequenti die cum Domino Praemonstratensi prefato Abbatibus missus Tongerloe dedi portatio pro bibalibus j stuferum, p. 174.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest