ZURPELE VAN Godefroid Jean

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ZURPELE VAN Godfried Jan:* geboren te Diest: 8 november 1650

  • overleden: 6 Februari 1707
  • licentiaat in beide rechten.
  • pensionaris van Diest
  • Jacob Jordaens maakte een portret van Van Zurpele en zijn vrouw Anne-Marie Duynen.
  • “conseiller du Roi d’Angleterre Guillaume III”


Werken:

1704: Costuymen van Diest. Handschrift in de Bourgondische Bibliotheek te Brussel aanwezig, nr. 3243.

Coutumes de la ville de Diest, Manuscript de Van Zurpele. Instructio ad filium suum Eustachium.

Papiers du pensionnaire van Zurpele, reg. D, f°184. In Messager des sciences historiques. Gand, 1888, p. 482-484.(Executie gedaen opden lasarijen bergh door de franschen 21 augusti 1702

Bibliografie:

Algemeen Rijksarchief Brussel:* Domaines de Diest. Notices des revenus, admodiation de G.J. van Zurpele, nomination du receveur, 1683-1688. (n° 7001).

  • Domaines de Diest. Comptes de l’admodiation de God. van Zurpele, 1683-1687, rendus en 1708 (n° 7002).
  • Dossier de l’admodiation des domaines de Diest de God. van Zurpele et de E. van Zurpele, 1689-1723 (n° 7004).


Buschman P.: Jacques Jordaens et son oeuvre. Bruxelles, Van Oest, 1905, p. 24 afbeelding.

Daniëls Polydoor: A Propos d’un Tableau de Jordaens. In Bulletin de l’Académie Royale d’Archeologie de Belgique, Antwerpen, 1906, p. 212-214.

Daniëls Polydor: Godfried Jan van Zurpele. In Jaarboek der Diestersche Kunstkring, vierde jaargang, 1931-1932, p. 18-24.

De Raadt J. Th. et Paris L.: Livre d’heures de la fin du XVe siècle, appartenant à la famille Van Zurpele. In Annales de la societé d’archeologie de Bruxelles, jg. IX, 1895, p. 414 (P.V.).

Documents v.r.v.s., VIII, 1894, 143 (Q.R.). In Annales de la Société royale d’archéologie de Buxelles.

Duke of Devonshire: Masterpieces in his collection of pictures. London, Haufstaengl, 1901, pl. 19: Zurpele van, burgomaster of Diest.

Fry Roger: Flemish Art at Burlington House. In The Burlington Magazine for Connoisseur, vol. L, march 1927, p. 149: Jordaens, Burgomaster of Diest and his wife (cat. 199, our Plate III, B).

Hymans Henri: L’Exposition Jordaens à Anvers. In Gazette des Beaux Arts, 1905, II, p. 247-255. Le groupe des epoux van Zurpele, p. 254.

Lambotte Paul: Tentoonstelling van werken van Vlaamsche en Belgische Meesters te Londen, 3 mei tot 28 juli 1906. In Onze Kunst, deel X, jg. V, 1906, p. 99.

Malengreau Julienne Ch.: Variations patronymiques. In L’Intermédiaire des généalogistes, nr. 31, jan. 1951, p. 206-208. (Namen uit Diest: Buychers - Lambrechts - de Magnan - Meel - Meeus - Schaeren - de Surpele - Typoets).

Malengreau Julienne Ch.: Ontwerp van een wapenboek voor het land van Diest. In De Schakel, jg. IX, nr. 2, 1954, p. 79-80. L’amorial de G.J. van Zurpele fin 17e siècle.

Rapport de M. le consuller de Cuyper. Procès-verbaux des seances de la commission, T. IV, p. 48. Appendice au rapport de M. le Canilles Colinez, T. IV, p. 225. - Over handschrift van van Surpele: instructio.

Rooses Max: Jordaens. Afbeelding p. 54.

van den Hove d’Ertsenryck H.: Notice sur la famille van Zurpele, de Diest. In L’Intermediaire des Généalogistes, jg. XXXIV, 1979:* nr. 4, p. 241-261, ill.

  • nr. 5, p. 348-363.


Van den Hove d’Ertsenryck H. en Graven M.J.: De Herenwoning van Zurpele te Diest. In De woonstede door de eeuwen heen, juni, 1972, nr. 14, p. 2-7, ill.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in beeld: Diest, 1994, p. 78.

Van Even E.: Geschiedenis Diest, p. 229.

van Zurpele G. I., de Wilde J. B., Verreyken, Subbinckx, vanden Wouwere J., Loyens Hubertus: By den Coninck. Onsen lieven ende getrouwen die Cancelier ende Luyden van onsen Raede van Brabant Saluyt ende dilectie. Van wegens de Drossaert, Schoutet, Borgemesteren, Schepenen ende Raedt der Stede van Diest (...°. Uitg. By Eugenius Henricus Fricx, Tot Brussel, 1718, 1 folio, ill., wapenschild. Bevat verschillende onderdelen.

Waagen: Treasures of Art in Great Britain, 1854-1857, deel II, p. 94: portret van Van Surpelen door J. Jordaens. (VI 61.604 A).
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest