WETENSWAARDIGHEDEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

WETENSWAARDIGHEDEN*

Aerts E.: Alcoholconsumptie in het Hertogdom Brabant (14de-18de eeuw). In Het Tijdschrift van Dexia Bank, jg. 55, 2001, nr. 3, p. 51-71.

Buntinx Karel: “De Pioniers”. In Koerierke

Bussels M.: Tongeren en Diest. In Tijdspiegel, jg. 1, mei 1946, p. 18-20, ill. Hasselt,Havermarkt 17.

Claes Ernest: De Loteling. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XXXX, nr. 5-6, mei-juni 1957, p. 161-169.

Claes Frans (s.j.): Iets over het vroegere jachtbedrijf in de streek van Diest. In Ons Heem, jg. 43, 1989, nr. 4-5, p. 153-154.

Claes Frans (s.j.): Keizer Karel overnachte in Diest en Gemp. In Oost-Brabant, dec. 1989, jg. 26, nr. 4, p. 141.

Claes H.: De Begijnenbeek. In Oost, jg. 3, 1966, nr. 3, p. 65-69, krt.

Cypers F.: Mijmering over het oude Diest. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 1, p. 38.

De Backer C.: Het handmerk van de Diestse edelsmid Reynier De Vos en het contract met zijn collega Peter Janssen uit 1616. In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 4, p. 155-157.

De Backer C.: Peeter Becks, horlogemaker uit Diest, inspecteert het kerkuurwerk van Nijlen tussen 1669 en 1671. In Oost-Brabant, jg. 40, 2003, nr. 1, p. 49-50.

De Ram: Dynteri chronicon. Editée par le chanoine De Ram, Bruxelles, Hayez, 1854-1857, 4 vol. (Commission royale d’histoire). - Union des villes de Brabant-Liège en 1398 à Diest:VI, LXIV, en p. 133 et 635 du tome III.

Diest in de vorige eeuw. Tentoonstellingscatalogus. Diesterse Cronycke 8, Diest, 1986, 169 p., ill.

Diestersche Bibliografie. Tentoonstelling gehouden ter gelegenheid van de “Week van het Boek”, in samenwerking met het stadsarchief en de bibliotheek der Kruisheren. Diest Hallezaal, 11 tot 19 februari 1967. 24 p. gestencild.

Diest in de vorige eeuw. Diestsche Cronycke 1986. Uitgave door de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief.

Diest 1900. Uitgave Pandora. Heemkundige reeks 1989.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. Over Patriotten, Vijgen, “Rog op steen”. In Gazette van Diest, jg. LXIX, december 1932, nr. 53. jg. LXX, januari 1933, nr. 1, 2.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. Duren tijd en Contigenteering te Diest. In Gazette van Diest, jg. LXX, 1933, nr. 17 (?).

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. Over de huizen van Diest. In Gazette van Diest, jg. LXX, mei 1933, nr. 20.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. Het leven te Diest: * 1. Het Godsdienstig leven. In Gazette van Diest, jg. LXX, 1933, oktober nr. 41, 42, 43; november nr. 44.

  • 2. Het Burgerlijk leven, november, nr. 44, 45, 46.


Elst Fons: Twintig jaar boekenmarkt te Diest. Uitgave Promotiecomité Begijnhof Diest, 5 juni 2005, 26 p., ill.

Eltester Goerz: Urkundenbuch zur Geschichte der Mittelrheinischen Territorien. - Jan van Diest: p. 1055, tome III.

Frankentahl S.T.: Nog kruisen langs de weg tussen Leuven en Diest. In Ons Heem, jg. IX, 1951, p. 20.

Frankentahl S.T.: Kruisen langs wegen: baan Leuven-Diest (Kaggevinne). In Ons Heem, jg. X, 1952, p. 105.

Gerits Jan Trudo: Een dromedaris te Diest (1493). In Ons Heem, jg. XX, 1966, nr. 6, p. 256.

Gerits Jan Trudo: Opschriften van oude klokken in het Hageland. In Meer Schoonheid, jg. 17, 1970, nr. 1, p. 13.

Gielen Georges: Diest 2000: “Small is Beautiful”. Deel II (Studiebureau Van Heeswijk). In Koerier, juni 1980.

Goole F.: Grafschriften uit Diest. In Vlaamse Stam, jg. IV, 1968, nr. 1, p. 51-53.

Grevens Arm.: Het leemkieuwpoot of het kreeftje dat uit den hemel valt. In Weetlust, IV, 4 April 1939, p. 89-92.

Harsin Paul: Les anciens projets de jonction de nos bassins fluviaux. In Le Soir, Bruxelles, 52e année, n° 360, Lundi, 26 décembre 1938, p. 1-2. Kanaal Maas-Schelde over Diest.

Havermans X.: Almanak of Jaerboekje van de Stad en het kanton Diest, 1860, 96 p. en 1861, 92 p.

Huon Marcel: 1986: Diest in de vorige eeuw. Tentoonstelling Stedelijk Museum 30 mei-31 oktober. Diestse Cronijcke 8. In samenwerking met Van der Eycken M., Van de Ven R. en Pollentier F., 189 p., ill.* p. 66-79: Gemeentepolitiek vanaf 1866

  • p. 112-129: Het sociale leven.
  • p. 141-152: Het godsdienstigleven.
  • p. 153-168: Kunst en cultuur.


Huon Marcel: Diest... Voor de poorten van de stad. In Berkeschors, jg. 27, 1992, nr. 4, p. 51-54.

Jansen Ad. en Van Herck C.: Peeters Scheemaeckers Antwerpsch beeldhouwer 1652-1719. In Antwerpen’s Oudheidkundige Kring, XVIIe Jaarboek, 1941, p. 147, 152, 160, ill.

Jansen J. E.: In memoriam Napoleo Daems. In Taxandria Noord Brabant, 1939, nr. 1, p. 54-60, portret. Beeldhouwer (°Turnhout 1852-+Turnhout 1939): werk te Averbode en Diest p. 59.

Kasteel uit Diest. In Eigen Schoon en De Brabander, XXII, 1940, omslag nr. 7-8.

Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam. Tentoonstellings-catalogus, Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam, 1979:* p. 124, p. 158: tinnen schotel afkomstig uit het gasthuis;

  • p. 160, 161, 167: eetservies der schepenen van Diest;
  • p. 168: tinnen schotel bewaard in het klooster der Cellebroeders.


Lamberts D.: Een huis in Diest rond 1800. Seminariewerk, K.U. Leuven, 1996-1997, 21 p.

Lameere J.: Kort beschrijf van Leuven, Aerschot, Diest en Tienen alsook van de honderd negen gemeenten van het district Leuven. Leuven, 1858, 24 p.

Loffeld Ed.: Een beroemd huis in Diest. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 37, september 1954.

Loix Frans: Dienstmeiden en knechten te Diest in 1841. In Meer Schoonheid, jg. 27, 1980, nr. 3-4, p. 102-105.

Loix Frans: Diest eens een muziekliefhebbende stad. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 2, p. 64-65.

Loix Frans: Het onbekende Diest. Diest. Uitgave in eigen beheer, 1990, 160 p., ill.

Ludwig Carl: Aus Flandrischen Städten. Brussel, Deutscher Verlag, Die Osterlingen, 1944, 188 p. - Diest p. 139-151, 187.

Mathues A.: Signalementen van twee kinderen uit de stad Diest verdwenen. In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 4, p. 150.

Moestermans D.: De meest romantische maar schrikwekkendste begraafplaats. In De Mosterdpot, jg. 1, nr. 4, 1977.

Nemo: De pomp van de Korenmarkt. In Jaarboek 9 van de Diestersche Kunstkring, 1938, p. 70, plt.

Peeters Richard: Vriendenkring “Oud-Kolonialen” Diest en omstreken. Kongolese ontmoetingen: nr. 3, 16 januari 2001; nr. 4, 4 april 2001; nr. 5, 28 juni 2001; nr. 6, 24 augustus 2001; nr. 6 A, 24 augustus 2001, enz.

Philippen Jos: Een krijgslist in de Demerstede. In Loterbolletjes IV, Renaissance, nr. 6 december 1972.

Segers Jan: Huisnamen in de Oranjestad. In Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 5, 2003, p. 71-95.

Silverijser Florent: Een man van groote verdienste en groote wetenschappelijke waarde, in beeld opgehangen in een dorp van het Hageland. In Brabantsche Folklore , jg. 9, nr. 49-50, Augustus-October, 1929, p. 1-12. Diest p. 4.

Simons B.: Uit het testament van Gerard van Montenaken ( Diest, 30/12/1396). In Oost-Brabant, jg. 29, 1992, nr. 3, p. 174.

Société de secours mutuels dite Dietsche werkmansbond, de Broedermin, à Diest; approbation des statuts. Bruxelles, T. Lesigne, 1876, 14 p. Uit Staatsblad, 1876, nr. 310.

Spufford Peter: Monetary problems and policies in the Burgundian Netherlands 1433-1496. Leiden, E. J. Brill 1970, p. 128: “In May 1491 Philip vanden Berghe, general master of the Flemish mint went, on Maximilian’s orders, to a preliminary monetary conference at Diest in Brabant between the representatives of Maximilian and those of the princes of the Empire.” (A.G.R., Ch. C., 18118).

Staes J.: Muurschilderingen te Diest. In Vlaamsche School, 1888, p. 164-165, ill.

Stichting-Lodewijk De raet: Studieweekeinde: “Cultureel werk in vereniging en gemeente”. Diest, 3-4 februari 1968.* 1. Beknopt verslag over de enquête bij de culturele verenigingen en instellingen van Diest, 9 p.

  • 2. Rapport over het Openbaar Bibliotheekwezen te Diest, 11 p.
  • 3. Verslag betreffende de verenigingen van amateuristische kunstbeoefenong (beeldende kunst) van Diest, 2 p.
  • 4. Verslag betreffende de socio-culturele verenigingen van Diest, 2 p.


Swerts Lambert: Een zeldzame viering van een hoogstaand Diestenaar.In Gazette van Diest, 72ste jg., nr. 23, Zaterdag 6 juni 1936, 2 p. Verscheen eerst in Het Belang van Limburg.

Van Buyten L.: De Diesterse Mercuriaal, XVIIe-begin XIXe eeuw. Universiteit van Leuven. Publicaties op het gebied der geschiedenis en der filologie, 4e reeks, nr. 33, Leuven, 1966, p. 345-487.

Van Buyten L.: Universitaire vorming van Brabantse stedelijke mandatarissen en functionarissen, 17de-18de eeuw, Antwerpen, Leuven , Diest. Leuven Kul, 1978, 10 p. In Historica Lovaniensia, 84. Overdruk uit Verslagboek vijfde Colloquium De Brabantse Stad. Het culturele leven in de Brabantse steden van de 15de tot de 18de eeuw. s’Hertogenbosch, 1978 en Varia Historica Brabantica, 6-7, 1978, p. 135-144.

Van Compernolle T.: Contribution à l’étude médiévale de Diest. In XLIXe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire, 3e congrès de l’Association des cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, congrès de Namur.18-21 VIII 1988. Actes-Handelingen, II, Namur, 1989, p. 225-233.

Vandegaer D.: Wolven in onze contreien 1664/65 – 1698/99. In Oost-Brabant, jg. XXXIV, 1997, nr. 3, p. 104-109.

Van den Branden L.: De Antwerpse boekverkoper en drukker Jan Gymnicus. In Archief- en Bibliotheekwezen in België. Deel LI, 1980, p. 203-257. Diest p. 220-226.

van den Hove d’Ertsenryck Henri en Graven Marie E.: Hôtel van Zurpele à Diest. In La Maison d’Hier & d’Aujourdhui, juin 1972, nr. 14, p. 8-13, ill.

Van der Eycken Michel: Het Stadsbeeld. In Diest in de vorige eeuw. Diestersche Cronycke, nr. 8, 1986, p. 34-53, 12 ill.

van der Linden Gilbert: Bijna een eeuw geleden ... De vroegste geschiedenis van de telegraaf te Diest. In Gazette van Diest, 1956, nr. 37.

van der Linden Gilbert: Keizer Karel en de Kermis. In Gazette van Diest, 1954, nr. 28.

van der Linden Gilbert: Diest en Sint-Truiden of de Hardnekkige Diestenaar. In Gazette van Diest, 1956, nr. 28.

van der Linden Gilbert: Rond een der oudste Brabantse Steden. In Gazette van Diest, 1956, nr. 6.

van der Linden Gilbert: In de tijd der diligentie... In Gazette van Diest, 1956, nr. 33.

van der Linden Gilbert: Een drukker te Diest in 1525. In Gazette van Diest, 1954, nr. 39 en volgende.

van der Linden Gilbert: Een Diestenaar-Drukker te Leuven in 1531. In Gazette van Diest, nr. 40, 1954.

van der Linden Gilbert: De Eerste Afrika-reiziger in de 16de eeuw. In Gazette van Diest, jg. 77, nr. 1, zaterdag 6 januari 1940.

van der Linden Gilbert: Evolutie van het Oude Diest. Brochure uitgegeven door het Stadsbestuur van Diest, p. 4-7, 3 ill.

van der Linden Gilbert: Diest in het Verleden. “Schepenmaeltyt”. In Gazette van Diest, 1956, nr. 10.

van der Linden Gilbert: Beelden uit mijn kinderjaren. Renaissance, nr. 7, januari-februari, nr. 9, april-mei 1973; nr. 10, juni 1973.

van der Linden Gilbert: De vroegste geschiedenis van de Telegraaf te Diest. In Renaissance, nr. 16, september 1974.

van der Linden Gilbert: In de tijd der diligentie… In Renaissance, nr. 14 april 1974.

Vandervelpen M.: Jean-Guilaume di Martinelli (1757-1821) revolutionair te Diest. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U. Leuven, 1998.

Vanderwaeren Sylvain: Priesters en Kloosterlingen van Diest. 1968.

Van de Ven Robert: Aardbevingen te Diest in de XVIIIe eeuw. In Oost-, jg. IX, 1972, nr. 3, p. 96.

Van de Ven Robert: Brand te Diest in 1514. In Oost-Brabant, jg. XXX, 1993, nr. 4, p. 186-187.

Van de Ven Robert: Uit Diestse archieven: een keizerlijk geschenk verdwenen te Diest (1527). In Oost-Brabant, jg. XXXIII, 1996, nr. 1, p. 17.

Van de Ven Robert: Habsburgers op bezoek in Diest: Keizer Karel V en Maria van Hongarije. In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 2, p. 48.

Van de Ven Robert: De burgemeesters van Diest. Diest, 1989, 18 p. Bijgewerkt tot 1995.

Van Haeren N.: Interne stadsdifferentiatie van een aantal steden in Noord-Oost België: Hasselt, Leopoldsburg, Diest, Geel, Herenthals, Heist op den Berg. Leuven, 1976.

Van Laere R.: Enkele 19de-eeuwse prijsmedailles van de Diestse tekenacademie. In Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis, jg. LXII, 1993, p. 131-142.

Van Spilbeeck F.W.: Nieuwjaarskoek in de 16e eeuw. In De Vlaamsche School, 1884, p. 200.

Verpaandonck J.A.: Het vreemde houten gezelschap. In Antiek, jg. IX, 1974, nr. 2, p. 121-140, ill.

Vloebergh Stefan: Tot we barsten: een impressie van het banket in de negentiende eeuw in drie Belgische steden: Leuven, Mechelen en Diest. Diss. Lic. Geschiedenis, 1991, XIII, 103 p., ill.

von Schaching Otto (ps. Van Victor Martin Otto Denk): Die Franktireurs von Diest. München, 1915(?), 191 p.

V.T.: Méreaux de pauvres de Diest. In Revue Belge de numismatique et de sillographie, 78, 1926, p. 200-201.

Weyens Luk en Casagrande: Her Belang van Limburg komt naar je toe: Diest. Extra editie over Diest, 4 p., 19 foto’s, 2003.

Weyns J.: Over aardewerk in Diest. In Ons Heem, jg. XIII, 1958, nr. 1, p. 30, ill. 20-22.

Weyns J.: Alarm over Diest. In Meer Schoonheid, jg. 14, 1968, nr. 1, p. 7-9.

Wijns D.: Een mensenleven gasgeschiedenis in Diest (1906-1992). Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U. Leuven, 2 delen, 1992-1993.

X.: Reglement voor een dienst van het lijkenvervoer. Stad Diest. Diest, A. Havermans, 1893, 8 p.

X.: Wegwijzer voor den kiezer van Diest. Diest, 1903, 11 p.

X.: Inhuldiging der gasfabriek. In Gazette van Diest, jg. 44, zat. 20 juli 1907, nr. 57-58.

X.: Electrische verlichting in onze stad. In Gazette van Diest, jg. LVIII, januari 1921, nr. 2.

X.: Wetenswaardigheden over Diest. In Gazette van Diest, jg. LXXIX, december 1932, nr. 50.

X.: De Zandboeren van Diest. In Jaarboek 9 van de Diestersche Kunstkring, 1938, p. 76-77.

X.: De kerktoren te Diest afgebroken. In Clair-Lieu, jg. 3, 1945, p. 57-58.

X.: Onthulling van een gedenkplaat te Diest ter nagedachtenis van luitennat Van Caester. In Gazette van Diest, jg. LXXXV, nr. 36, september 1948.

X.: De Grote Markt in de oude tijd. In Vrij Diest, jg. V, nr. 14, april 1950.

X.: Evolutie van het Oude Diest. Brochure uitgegeven door het stadsbestuur van Diest, 1950, p. 4-7, 3 ill.

X.: Een oud lieken met nieuwe woorden. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 28, juli 1954.

X.: Kunstenaars uit het verleden, een Diestenaar Kapelmeester van de Hertog van Beieren. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 9 okt 1954, nr. 41.

X.: Die Kleyne Chronycke van Diest. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 23 okt. 1954, nr. 43 en zat 6 nov. 1954 nr. 45.

X.: De Diesterse ondergrond. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 18, april 1955.

X.: Het kleine Diest en Zweden. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 14 mei 1955, nr. 20.

X.: Diest in het Verleden: “Schepen en Maeltyt”. In Gazette van Diest, jg. 93, zat. 10 maart 1956, nr. 10.

X.: Willem Hendrickx was de eerste burgemeester van Heppen. Hij werd in 1807 in Diest geboren


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest