WEDDINGEN VAN Richard

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

WEDDINGEN VAN Richard:* leraar (tekenen) aan het Atheneum en de Rijks Middelbare Jongensschool.

  • directeur van de stedelijke Teekenschool
  • schuilnaam: Payot N.


Medewerking aan:

De Brabantsche Folklore.

Le Folklore brabançon.

Jaarboeken Diestersche Kunstkring.

Toerisme.

Werken:

1926: Wandelboekje Diest. Beknopte monographie en gids der stad Diest, Antwerpen, Vlaamsche Toeristenbond, pll., plans, 23 p. en (4). (V.T.B.-Wandelboekjes, 5).

1926: Diest en zijn merkwaardigheden. In Christene middenstand-organisatie Diest- Arrondissementstentoonstelling van 15 tot 22 Augustus 1926, Diest, p. 2-13.

1927: De “Christus-oogen” van Diest. Zoutleeuw, Ch. Peeters, 8 p. Overdruk uit De Brabantsche Folklore, 6de jg., nr. 36, juli 1927, p. 375-380, 3 pll. p.391.

1927: Les “Christus-oogen’’(oeillets-dieu) de Diest. Vertaling in Le folklore brabançon, 6e année, n° 36, juin 1927, p. 331-336; 3pll. p. 347.

1928: Een folkloristische kijk op de Allerheiligen-kapel te Diest. In De Brabantsche Folklore, Brussel, 8e jaar, nr. 44, November 1928, p. 76-89, pll. p. 43, 44, 69, 70, 71, 72, 81. er bestaat een overdruk, Zoutleeuw, Ch. Peeters?

1929: Ongerijmdheden! In Jaarboek der Diestersche Kunstkring, eerste jg. 1928-1929, p. 48-49, onder schuilnaam N. Payot.

1929: Een Museum van oudheden te Diest. In Toerisme, 15 September, p. 421-422.

1929: La chapelle de Tous les Saints à Diest. In Le folklore brabançon, VIII, n° 47, avril 1929, p. 297-309, ill. p. 275-276, 301-304.

1929: Een folkloristische kijk op de Allerheiligen-Kapel te Diest. In Jaarboek I der Diesterschen Kunstkring, 1928-1929, p. 16-30, 6 ill.

1929: Sint-Joris. Het oudste Schuttersgilde van Diest. In Jaarboek I der Diesterschen Kunstkring, 1928-1929, p. 41-47. Verscheen eveneens in De Brabantse Folklore, Brussel, 8 ste jg., nr. 45-46, Januari-Maart 1929, p. 129-135, 3 pl., p. 137-138. Overdruk werd uitgegeven bij Ch. Peeters te Zoutleeuw.

1929: Saint-Georges. La plus ancienne gilde d’arbalétriers de Diest. In Le folklore brabançon, Bruxelles, 8e année, n° 48, juin 1929, p. 353-362, pll. p. 361, 362.

1929: Langs ongebaande wegen. Een muzeum van oudheden te Diest. In Toerisme, 8ste jg., nr. 18, 15 september 1929, p. 421-422.

1930: De Lelie-Kamer van Diest. In Jaarboek Diestersche Kunstkring, tweede jg., 1929-1930, p. 11-23, 3 ill.

1930: De Leliekamer van Diest, Zoutleeuw, Ch. Peeters, overdruk uit De Brabantsche Folklore, Brussel, 9ste jaar, nr. 53-54, April- Juni 1930, p. 213-225. Vertaling: Chambre de Rhétorique: Le Lys de Diest, extrait du Folklore Brabançon, 9e année, nr. 53-54, p. 256-267.

1930: Spotnamen en tergrijmpjes uit de streek. In De Brabantsche Folklore, IX, nr. 54, Juli 1930, p. 306-314.

1930: Spotnamen en Tergrijmpjes uit de streek. In Jaarboek van de Diestersche Kunstkring, tweede jg., 1929-1930, p. 40-48. Verscheen onder naam Payot N.

1930: De Rammel en de Beiaardier. In Jaarboek Diestersche Kunstkring, tweede jg.,1929-1930, p. 28-31.

1931: Het Ambrosiusgenootschap. In Jaarboek III, 1930-1931 van Diestersche Kunstkring, p. 51-54.

1931: Een woord over het Bargoensch te Diest. In Jaarboek III, 1930-1931 van Diestersche Kunstkring, p. 55-56.

1931: Oude maten en gewichten, eertijds te Diest en omstreken in gebruik. In Jaarboek III, 1930-1931 van Diestersche Kunstkring, p. 59-60.

1931: Handleiding bij de studie van algemeene kunstgeschiedenis ten gebruike van de middelbare scholen en lagere klassen van colleges en athenaea, alsmede van het normaal- en voortgezet onderwijs. Brussel, De Boeck, 1931, 132 p.

1932: Het Ambrosiusgenootschap. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 3, p. 51-54.

1933: Volksgeneeskunde in ‘t Diestersche. In Diestersche Kunstkring, jaarboek V, 1932-1933, p. 21-33.

1934: Volksgeneeskunde in ‘t Diestersche. In Brabantse Folklore, jg. 13, p. 176-185.

1935: De Diestersche Misericordiën. In De Brabantsche Folklore, Brussel, jg. XV, nr. 85-86, 1935, p. 9-21 en in Diestersche Kunstkring, jaarboek 7, 1935-1936, p. 53-66.

1936: Allerheiligen. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XIX, p. 42.

1938: Diest viert met grootsche praal den roemrijkste zijner zonen, 1888-1938. In Gazette van Diest.DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest