WEBBEKOM*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

WEBBEKOM*

Archives à Sint Genesius-Rode: Prieuré des Sept-Fontaines:* 15633: Diest, Caggevinne-Assent, Webbecom et Haelen. Comptes des biens, des cens et des rentes. 1736-1773.


Atlas van de abdij van Sint-Truiden. Liber Domini Abbatis Imperialis Monasterii Sancti Trudonis ordinis Sancti Benedicti in Hasbania. 1697. Atlas in folio, bevattend 95 kaarten van het grondgebied Sint-Truiden en van de bezittingen der abdij. De meeste kaarten werden getekend door Lambrecht Warnouts. Origineel op perkament. Rijksarchief Hasselt.

Bongaerts A.N.N.: Bibliografie van het Hageland. Uitgave van de v.z.w. Federatie Leefmilieu Hageland onder toezicht van de Heemkring Averbode, 1981, p. 377-378.

Boes Gustaaf: L’abbaye de Saint-Trond. Des origines jusqu’à 1155. Bijgewerkt, van aantekeningen en index voorzien door Hubert Kesters. Tongres, G. Michiels, 1970, p. 20, 107, 133, 134, 191 (Assent, chapelle dépendant de Webbekom), 195, 197, 198, 201, 243.

Chotin A.G.: Etudes étymologiques surles noms des villes, bourgs, villages, hameaux, etc., de la province du Brabant. Bruxelles, Flateau, s.d. (1859), 250 p.* Webbekom p. 221-222.


Claes Frans(S.J.): Was Sint-Trudo een Hagelander? In Oost-Brabant, jg. 13, 1976, nr. 2, p. 36-38.

Claes Frans (S.J.): Vroegere brouwerijen te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 2, p. 37.

Claes Frans (S.J.): De grenzen van Reinrode onder Webbekom-Assent en Kaggevinne-Lovens. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, nr. 1, p. 10.

Claes Frans (S.J.): Iets over de abdij van Sint-Bernardsdal te Webbekom en Diest. In Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 1, p. 11-16.

Claes Frans (S.J.): Hoe de naam Parelsberg te Webbekom onstond. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, nr. 2, p. 30.

Claes Frans (S.J.): Een steenhof te Webbekom voor 1400. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, nr. 3, p. 56-58.

Claes Frans (S.J.): Van de familienaam Crauwels tot de plaatsnamen Grasbos en Kraas. In Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 3, p. 64.

Claes Frans (S.J.): Een vergeten watermolen van de Heer van Diest te Boksbergen bij de Kloosterberg onder Webbekom. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, nr. 4, p. 87-91, plan.

Claes Frans (S.J.): Nog iets over het Steenhof te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 4, p. 100.

Claes Frans (S.J.): Vroegere wijngaarden en de Wijngaardsberg te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. XV, 1978, nr. 1, p. 22-23.

Claes Frans (S.J.): Het Goedje te Webbekom: van oude hoeve tot buitengoed. In Oost-Brabant, jg. XV, 1978, nr. 2, p. 50-53.

Claes Frans (S.J.): De juiste ligging van de oude abdij van Sint-Bernarsdal te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 16, 1979, nr. 3, p. 99-101.

Claes Frans (S.J.): Kosten aan de kerk van Webbekom in 1295. In Oost-Brabant, jg. 16, 1979, nr. 4, p. 150.

Claes Frans (S.J.): Mei ’40 in Webbekom en Assent. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 2, p. 94-98.

Claes Frans (S.J.): Van persoonsnamen naar plaatsnamen te Webbekom. In Naamkunde, jg. 12, 1980, nr. 1-2, p. 66-76.

Claes Frans (S.J.): Vroegere pastorieën te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 1, p. 42-45.

Claes Frans (S.J.): Geschiedenis van Webbekom, Tielt-Winge, 1982, p. 115, 40 ill. plan.

Claes Frans (S.J.): Oude brouwerijen en herbergen in de dorpen rond Diest. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 1, p. 15-25.

Claes Frans (S.J.): Wolven te Schaffen, Assent en Webbekom. In Oost-Brabant, jg. XX, 1983, nr. 2, p. 100-101.

Claes Frans (S.J.): De verering van de heilige Cornelius te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 1, p. 39-42, ill.

Claes Frans (S.J.): Een hoeve van de overgrootvader van Vondel in Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 2, p. 62.

Claes Frans (S.J.): Oorlogsslachtoffer Hilaire Gemoets uit Assent. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 2, p. 90-92.

Claes Frans (S.J.): Twee kluizenaressen te Webbekom in de 15de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 2, p. 93-94.

Claes Frans (S.J.): De Sint-Sebastiaansgilde van Webbekom in 1661. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 3, p. 134.

Claes Frans (S.J.): Pastoors van Webbekom in de 14de en 15de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 4, p. 248.

Claes Frans (S.J.): Toponymie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXVIII, 1985:* nr. 4-5-6, p. 213-248, ill.

  • nr. 10-11-12, p. 459-484.


Claes Frans (S.J.): De Heilige-Geestwinning te Webbekom: 250 jaar familie Raeymaekers. In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 4, p. 137-146 ill.

Claes Frans (S.J.): Toponymie van Webbekom: In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 69, 1986:* nr. 4-5-6, p. 237-256

  • nr. 10-11-12, p. 441-462.


Claes Frans (S.J.): Toponymie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 70, 1987:* nr. 7-8-9, p. 311-334

  • nr. 10-11-12, p. 461-484.


Claes Frans (S.J.): Nog iets over de familie Raeymaekers (te Kortenaken, Webbekom, Assent en Geetbets). In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 2, p. 61-63.

Claes Frans (S.J.): Nog iets over de Heilige-Geestwinning te Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 3, p. 123.

Claes Frans (S.J.): Toponomie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander * 1988, jg. LXXI, p. 225-243, p. 399-406.

  • 1989, jg. LXXII, p. 89-112, p. 461-480.
  • 1991, jg. LXXIII, nr. 4-5-6, p. 232-241; nr. 7-8-9, p. 315-328; nr. 10-11-12, p. 439-452.


Claes Frans (s.j.): 1993: Vroegere wijngaarden in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 30, 1993, nr. 3, p. 83-108. Webbekom p. 101-103.

Claes Frans (S.J.): Toponymie van Webbekom. Leuven, Instituut voor Naamkunde, 1994.

Claes Frans (S.J.): Grondbezit en een hoeve van de familie Immens in Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 31, 1994, nr. 1, p. 29.

Claes Frans (S.J.): Vroegere pastoors in Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 31, 1994, nr. 1, p. 37.

Claes Frans (S.J.): De vroegere Korsendonkwinning in Webbekom: een oud verleden. In Oost-Brabant, jg. 31, 1994, nr. 4, p. 141-147.

Claes Frans (S.J.): Toponymie van Webbekom. Leuven Instituut voor Naamkunde, 1994.

Claes Frans (S.J.): 1350 jaar Webbekom. Oude nederzettings- en ontginnings-geschiedenis, vooral aan de hand van plaatsnamen. In Oost-Brabant, jg. XXXII, 1995, nr. 4, p. 152-161.

Claes Frans (S.J.): Het vroegere Speelhof onder Webbekom bij de Leuvensesteenweg. In Oost-Brabant, jg. 33, 1996, nr. 3, p. 113-121.

Claes Frans (S.J.): Rechtzetting: 1350 jaar Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 33, 1996, nr. 3, p. 125.

Claes Frans (S.J.): Toch Romeinse vondsten in Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 34, 1997, nr. 3, p. 109.

Claes Frans (S.J.): Het Jan Elenhof en de familie Elen of Elens in Webbekom van de 15de tot de 17de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 34, 1997, nr. 3, p. 110-115.

Claes Frans (S.J.): Aanvulling: de vroegere speelhofhoeve. In Oost-Brabant, jg. 34, 1997, nr. 4, p. 152.

Claes Frans (S.J.): Het vroegere hof van Webbekom van de abdij van Sint-Truiden naar die van Averbode. In Oost-Brabant, jg. 34, 1997, nr. 4, p. 153-160.

Claes Frans (S.J.): De eerste Haesevoetsen in Assent en Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 1, p. 15-24.

Claes Hendrik: Webbekom. In Mooi Hageland. Heemkundig handboek voor 50 gemeenten. O.L.Vr. Tielt, 1953, p. 141-143.

Claes Hendrik.: Webbekom. In Oost-Brabant I, Heverlee, 1965, p. 255-263.

Claes Hendrik: Het omliggende van Diest. 1969.

Claes Henrdrik: Over bossen, wild en jachtbetwisting. In Oost-, 1971, nr.3.

Claes Henrdrik: Oude wegen en gebouwen in Webbekom-Diest. In Oost-, jg. 10, 1973, nr. 2-3, p. 29-43. Afspanningen, brouwerijen, gasthuizen, herbergen, hoeven, huizen, kerken, kerhoven, kloosters, pastorijen, stadspoorten, watermolens, windmolens.

Claes Hendrik: Het oudste verleden van Webbekom. In Oost-, jg. 11, 1974, nr. 3, p. 65-79.

Claes War: Webbekomsbroek: recreatiedomein? In Natuur en Landschap, jg. 1981, nr. 4, p. 6-9, ill.

Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments. Inventaire des objets d’art. Bruxelles, E. Guyot, 1906, p. 176.

Daniëls Polydor: A propos de la tombe Pitteurs-Duynen. In L’ancien pays de Looz, jg. 3, 1899, p. 4, jg. 4, p. 9-10.

de Borchgrave d’Altena J.: Eglise paroissiale. In Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 1939-1940, p. 360.

De Dijn Clemens Guido: Religieuse kunst uit het kerkelijk gebied van de abdij van Sint-Truiden. Beschrijvende catalogus. In Tentoonstelling Sint-Trudo’s Erf, p. 81-145. - Webbekom: Sint-Trudokerk p. 93, 128, 142, 143-144.

de Saint-Genois J.: Histoire des Avoueries.

Dobbeleers A.: Webbecom en het begijnhof van Diest. In Gazette van Diest, 68ste jaar, 1931, nr. 27, vanaf 4 Juli.

Dobbeleers A.: O.L.V. ten Hoogen-Wijngaerde onder Webbekom. Bij Parochiebode van Webbekom, nr. 15, maart 1925, 4 p.

Gerits T.J.: Gildezilver van Waanrode en Webbekom in het Stedelijk Museum te Diest. In Oude kunst in privébezit. Tentoonstellingscatalogus, Diest, 1976, p. 37-46, 50-51, ill.

Gielen Erwin: De Sint-Trudokerk van Webbekom. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Erwin: Het orgel van de Sint-Trudokerk. Monument in de kijker in Hier Diest, 1990.

Halflants Jacques: Beschrijving van bestaande gebouwen van de Heilige-Geestwinning te Webbekom . In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 4, p. 146-149, ill.

Hasquin H., Van Uytven R., Duvosquel J.M.: Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. Gemeentekrediet van België, 1980, p. 1193-1194, ill.

Heynen Gerard, Kesters Hubert en Stevaux Kamiel: Kaarten, Handschriften en archivalia betreffende het gebied van de abdij van Sint-Truiden. Beschrijvende catalogus. In Tentoonstelling Sint-Trudo’s Erf. Religieuse kunst uit het gebied van de abdij van Sint-Truiden, 1970, p. 146-161. Webbekom, Sint-Trudokerk, p. 154

Houbaert A.: Bibliografische nota’s bij de parochiegeschiedenis van het kerkelijk gebied van de abdij van Sint-Truiden. In Tentoonstelling Sint-Trudo’ Erf, 1970, p. 34.

Kaartboek van de goederen van de abdij van Sint-Truiden, Algemeen Rijksarchief, Brussel, nr. 2083, hs., fol. 125: Webbekom. Figuratieve kaart van Landerijen en Weijden toebehorende de abdije van St.-Trudo, gelegen onder die jurisdictie van Webbekom, geteekend: Lambert Warnouts, gezworen landmeter.

Kesters Hubert: Het kerkelijk patronaat der abdij Sint-Truiden. In Tentoonstelling Sint-Trudo’s Erf. Religieuse kunst uit het gebied van de abdij van Sint-Truiden, p. 10-19. Overgedrukt zonder aanduiding van impressum, 12 p. - Webbekom: Sint-Trudokerk p. 16.

Mees Leo: Het Goedje van de Matenelle. In Limes Tamera, jg. 2, nr. 6 (2), juli-augustus-september, 2012, p. 15.

Mondelaers Martien: Webbekom 1796-1910: tafels huwelijken. 2011.

Philippen Jos: Eed boven de Kerkban. Diest, Europa, 1971.

Philippen Jos: Sappige oude huisnamen te Webbekom. In Renaissance, nr. 13, februari 1974.

Philippen Jos: Diest vroeger en nu. Diest, 1980, 199 p., ill.

Revue d’histoire et d’archéologie. Bruxelles, Em. Devroye: tome I, 1859, p. 35: lettre du 26 mai 1581, archives de l’audience liasse 312, 2°. Echevin de Webbecom, arrêté à Zellick conduit à Léau.

Roovers B.: Dierbaar Webbekom. In Oost-Brabant, jg. 33, nr. 1, p. 1. (gedicht)

Ruts C.: Uit het testament van Heer Joris Visschers pastoor te Webbecom (1599). In Hagelands Gedenkschriften, Thienen, 1924, afl. 3-4, p. 7-8.

Simenon G.: Notes pour servir à l’histoire des paroisses qui dépandaient de l’abbaye de Saint-Trond. In Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, deel 17, 1908, p. 1-273. Webbekom p. 255-266.

Slachmuylders Roel: Steentijdartefacten: Webbekom - Kloosterberg. In Archaeologia Regionis. Publicatie van het Oudheidkundig Genootschap Testa, jg. 6, 1993, nr. 2, p. 23-27. ( Wordt vervolgd).

Table alphabétique par origines des biens nationaux alienés compris dans les affiches des ventes des domaines: * Webbekom, tome XI, f. 47. ( SL 713).


Van der Eycken Michel: De geschiedenis van Webbekom. In Diest vroeger en nu. Uitgave van de Rotary club-Diest, 1980, p. 21.

Van der Eycken Michel: De watermolen van Boksbergen onder Webbekom in de 17e eeuw. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 227-229.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Webbekom. In Steden in Beeld, Diest. Uitgave Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p.7-9, 34, 57, 58, 69-74, 81, 88.

Van de Ven Robert: “Onser Vrouwen capellen then Hoghen Wijngaerde” te Webbekom bij Diest. Reconstructie aan de hand van de rekeningen (1441-1578). Uitgave van de Oost-Brabantse Historische Teksten, 1988, nr. 7-8, 52 p.

Van de ven Robert: De Toponymie van Webbekom. Boekbespreking in Oost-Brabant, jg. XXXII, 1995, nr. 3, p. 121.

Van Even Edward: Avouery Webbenkheim. In Geschiedenis Diest, p. 104.

Van Impe L.: Nederzetting uit de IJzertijd op het industrieterrein te Webbekom. In Archaeologia Belgica, 247, conspectus MCMLXXXI, 1982, p. 36-40, ill.

Van Overstraeten Jozef: Gids voor Vlaanderen, Antwerpen, 1966, p. 828.

Van Overstraeten Jozef en Gerrits Jan (bewerking): Gids voor Vlaanderen. Antwerpen, VTB-VAB. Diest, 1985. ( Deurne, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen, Webbekom) p. 261-270.

Verbouwe A.: Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II Kanton Diest, 1940, p. 60-61, nr. 270-278.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 115-117.

Wibo: Heer Paulus Berchmans pastoor te Webbecom van 1638 tot 1671. In Gazette van Diest, jg. 64, 1927: zat. 30 juli nr. 31; zat. 6 aug. nr. 32, zat. 13 aug. nr. 33.

Wouters M.: Webbekom. Een archeologische studie van mijn dorpje. Seminariewerk K.U. Leuven, 1998-1999.

Wouters Valeer: Legendarisch en Vroom Hageland. Van vermaard Bedevaartsoord tot eenvoudige Veldkapel in het Hageland en Vlaams-Brabants Haspengouw. Igo Leuven, 1998, 296 p., Bronnen en literatuur p. 286-288, registers p. 289-291 (plaatsnamen, legenden en Heiligennamen), ill.

Webbekom: p. 3, 16, 18, 24, 98, 100, 101.

Zerezo Martinus Bernardus: Eed van de meier te Webbekom in 1720. In Oost-Brabant, jg. XV, 1978, nr. 4, p. 146.

X.: 1906: Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Brussel , Province de Brabant, Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments, 1906, p. 176.

X.: 1933: Webbekom’s schoonste dag. Zondag 3 September 1933. Wijding van het H. Hartbeeld. 16 p., ill.

X.: 1972: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Overzichtinventaris van alle vormen van architectuur. Deel 1. Provincie Brabant, arrondissement Leuven. (Deurne, Diest, Schaffen, Webbekom).

X.: 1982: Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest. Tentoonstellings-catalogus, Diest, 1982, p. 134: Sint-Trudokerk, kelk, 3de kwart 18de eeuw, Leuven, meester met pistool.

X.: 2007: Van landbouw naar industrie. In Kletske, jg. 3-4, nr. 21, december 2007-januari 2008, p. 18-19.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest