VERVOER*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

VERVOER*

A.: Spoorbaan van Thienen op Diest. In Gazette van Diest, jg IX, 1872:* deel I, nr. 44, juni

 • deel II, nr. 45, juni
 • deel III, nr. 46, juni
 • deel IV, nr. 48, juni
 • deel V, nr. 53, juli.


Buurtspoorweg. In Gazette van Diest, jg. XXIV, 1887, nr. 58 en nr. 60.

Buurtspoorweg Diest-Beeringen-Coursel. In Gazette van Diest, jg. XLI, nr. 7, januari 1904.

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique par J. Van den Gheyn:* Vol. VIII: p. 492.

 • 6011 (13070-13072) Pages relatives aux finances de Louvain.
 • 6. (F. 28-31v) Memoire pour appuier la demande de la chaussé de la ville de Diest directement sur celle de Louvain.


Claes H.: Oude wegen en gebouwen in Webbekom-Diest. In Oost, jg. 10, 1973, nr. 2-3, p. 29-43.

Coeck A.: Moeilijkheden omtrent het inrichten van de diligentiedienst Leuven-Aarschot-Diest in 1782. In Het Land van Aarschot, jg. XVII, 1982, p. 155-158.

de Hardy de Beaulieu J.: Chemin de fer d’Anvers à Cologne. Section d’Anvers à Hasselt par Lierre et Diest. Brussel, 1856, krt, 18 p.

de la Faille de Leverghem: Chemin de fer direct de l’Escaut au Rhin; discours Antwerpen, 1857, krt., 16 p. (Antwerpen, Diest, Hasselt, …).

Detiège J. et Groulard A.: Mémoire à l’appui d’une demande en concession d’un chemin de fer de Louvain à Hasselt par Diest. Diest, z.j., 46 p.

Galesloot L.: Essai sur l’origine, l’ancienneté et le nivellement de nos chemins ruraux. In Bulletin des Commissions Royales d’Art et d’Archéologie, 19, 1880.

Goris L.J. en Van Heusden M.: Quelques petits ouvrages en Brabant septentrional. In Annales des travaux publics de Belgique, fev. et avril 1947. Brug over Zwarte Beek.

Halflants J.: De oude baan Leuven-Diest. In Oost, jg. 2, 1965, nr. 3, p. 1-12, ill., krtn.

Hanegreefs G.: De aanleg en het financieel beheer van de steenweg Diest-Leuven (1777-1797). Licentiaaatsverhandeling, K.U. Leuven, 1978, 191 p., ill., krt.

Hanegreefs G.: De aanleg en het financieel beheer van de steenweg Diest-Leuven (1777-1797). In Oost-Brabant, jg. 16, 1979, nr. 1, p. 40-42. Samenvatting van gelijknamige licentiaatsverhandeling, K.U. Leuven, 1978.

Hanegreefs G.: De steenweg Diest-Leuven (1777-1797). In Arca Lovaniensis, 9/b, jaarboek 1980 van de Vrienden van de Leuvense stedelijke musea, p. 23-196, ill.

Hanegreefs G.: De aanleg en het financieel beheer van de steenweg Diest-Leuven. In Janssens L., ed. Handelingen van het eerste congres van de Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België te Hasselt, 19-22 augustus 1982, I, Mechelen, 1988, p. 123-129.

Helman de Termeeren F.: Ordonnantie van Syne Majesteyt, Van den 22 December 1780. Raeckende den Steenwegh van Diest op Loven. Uyt de Koninglyke Druckerye, tot Brussel, 12 p.

Lanné F.: Reglement van den eersten Mey 1783. Raekende de Steenweghen van Loven door Wesemael, Aerschot, Scherpenheuvel tot Diest. Uitg. de Koninglyke Druckerye, tot Brussel, 12 p.

Lanné F. : Naerdere Ordonnantie van Syne Majesteyt den Keyser ende Koninck. Van den 30 Augusti 1784. Raeckende den Steenwegh van Diest op Loven. Uitg. de Koninglycke Druckerye, Brussel, 4 p.

Lefèvre Jos et Placide: Inventaire des archives du conseil des provinces. (L III/30. 60).* p. 95, n° 3312: Travaux publics: Chaussées de Louvain à Aerschot et Diest et d’Aerschot à Diest.

 • p. 95, n° 3313: Chaussée de Louvain à Diest, 1778-1780.
 • p. 95, n° 3314: Chaussée de Louvain à Diest, 1781-1786.


Le hardy de Beaulieu Ad.: Chemin de fer direct d’Anvers à Cologne: section d’Anvers à Hasselt par Lierre, Heyst-op-den-berg et Diest; deuxième mémoire. Ed. De Bois-Wittouck, Bruxelles, 1856, 18 p., ill.

Nelis H.: Inventaire des chambres des comptes, serie de regentes (comptes) Tome VI, 1931. N° 50607-50608: Deux regentes d’inscription de rentes levers par le magistrat de Diest (construction de la chaussée de Diest à Louvain, 1 avril 1779).

Neyens Jos: De buurtspoorwegen in de provincie Brabant. Lier, druk. Van In, 1982, 144 p., ill.

Neyens Jos: De buurtspoorwegen in de provincie Brabant (1885-1978). Recensie: Geschiedenis van onze tram. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 2, p. 74.

Scheys Frans: Het ontstaan van de rijksweg Leuven-Diest 1778-1781. In Oost-, jg. 2, 1965, nr. 4, p. 81-85.

Smeyers A.: Nog steeds de Loven-Diest. In Meer Schoonheid, jg. 16, 1969, nr. 1, p. 9-14 en in nr. 2, p. 56-57.

Tallon Lode: De oude wegen in het Hageland. In Oost-, jg. 4, 1967, nr. 3, p. 61-72.

Van Brabant J.: Prinselijk bezoek te Aerschot bij de inhuldiging van den steenweg op Wezemaal en Diest. In Eigen Schoon en De Brabander, jg. XX, 1937, p. 241-247, 1 fig. De tekst van het verslag werd ontleend aan het autograaf dokument van pastoor Persy: Memoriael boeck van het begijnhoft van Aarschot (Aarschot, Kerkarchief, I, nr. 281, fol. 113v° e.v.) Er bestaat een overdruk van: Wed. M. Sacré-De Buyst en Zonen, 1937, 6 p., 1 fig.

Van der Eycken Michel: De eerste diligentie tussen Diest en Leuven. In Oost-, jg. 11, 1974, nr. 3, p. 83-84.

Van der Eycken Michel: Bedenkingen rond een niet uitgevoerd wegenproject: een steenweg van Hasselt naar Diest op het einde van de 18de eeuw. In Het Oude Land van Loon, jg. XXXVII, 1982, p. 275-281.

Van der Eycken Michel: Verkeers- en communicatiemiddelen. In Diest in de vorige eeuw. Diestersche Cronycke, nr. 8, 1986, p. 130-140, 4 ill.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Het wegennet. In Steden in beeld: Diest. Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 63-67.:

De toestand van het wegennet tot het einde van de 18de eeuw, p. 63.

De nieuwe steenwegen naar Leuven en Aarchot, p. 64-65.

Nieuwe verbindingen in de 19de eeuw

Vanderwaeren Silvian I.L.: De buurtsporwegen van het Hageland. In Oost-Brabant, jg. 13, 1976, nr. 1, p. 5-12.

X.: Tentoonstelling te Lubbeek. In Oost-Brabant, jg. 20, 1983, nr. 3, p. 135-136. 200 jaar steenweg Leuven-Diest.

X.: Yzeren weg van Diest op Thienen: In Gazette van Diest, jg. 8, woensdag 15 feb. 1871, nr. 13. (spoorweg Diest-Sint-Truiden).

X.: Yzeren weg van Thienen op Diest en het kamp van Beverloo. In Gazette van Diest, jg. 8, zat. 15 juli 1871, nr. 56.

X.: De Yzeren weg van Thienen op Diest. In Gazette van Diest, jg. 8, 1871:* zat. 26 aug., nr.68

 • zat. 9 sept., nr. 72
 • zat. 23 sept., nr. 76.


X.: De yzeren weg van Thienen op Diest. In Gazette van Diest, jg. 9, 1872:* zat. 4 mei nr. 36

 • zat. 1 juni nr. 44
 • woensd. 5 juni nr. 45
 • zat. 8 juni nr. 46
 • zat. 15 juni nr. 48
 • woensdag 3 juli, nr. 53.


X.: Yzeren weg op ‘t Kamp. In Gazette van Diest, jg. X, 1873:* zat. 5 april nr. 27

 • zat. 12 april nr. 29.


X.: Yzeren weg van Thienen naar Diest en het Kamp van Beverloo. In Gazette van Diest, jg. 11, woensdag 27 mei, 1874, nr. 42.

X.: Yzeren weg.- In Gazette van Diest, jg. XI, woensdag 22 juli 1874, nr. 58.

X.: Aenbesteding van den yzeren weg van Thienen naar Diest, het kamp van Beverloo, enz. In Gazette van Diest, jg. 12, zat. 27 feb. 1875, nr. 17.

X.: Yzeren-wegen van Diest naar Thienen, enz. In Gazette van Diest, jg. 12, 1875:* woesdag 10 maart, nr.20

 • zat. 27 maart, nr. 25.


X.: Yzerenweg van Thienen naer Diest en van Neerlinter tot St. Truiden. In Gazette van Diest, jg. 14, 11 juli 1877, nr. 55.

X.: Buurtspoorweg door ’t Hageland. In Gazette van Diest, jg. 22, zat. 1 aug. 1885, nr. 65.

X.: Zal er een Tram-way van Thienen naar Diest aangelegd worden? In Gazette van Diest, jg. 23, woensd. 28 juli 1886, nr. 60.

X.: Tramweg. In Gazette van Diest, jg. XXIII, zat. 20 november, nr. 93, 1886.

X.: Buurtspoorweg op Leuven. In Gazette van Diest, jg. 24, zat. 19 febr. 1887, nr. 15.

X.: Een buurtspoorweg door ‘t Hageland. In Gazette van Diest, jg. 24, 1887: * zat. 5 maart, nr. 19.

 • zat. 19 maart, nr. 23.
 • zat. 26 maart 1887, nr. 25.


X.: Een buurtspoorweg. In Gazette van Diest, jg. 24, woensdag 20 juli 1887, nr. 58.

X.: Buurtspoorweg . In Gazette van Diest, jg. 24, woensdag 27 juli, 1887, nr. 60.

X.: Tramlijn Diest-Beeringen. In Gazette van Diest, jg. XXVIII, nr. 59, 25 juli 1891.

X.: Buurtspoorweg Diest-Beeringen-Coursel. In Gazette van Diest, jg. 41, zat. 23 jan. 1904, nr. 7.

X.: 125 jaar spoorwegen. September 1990.

X.: De spoorlijn Diest-Leopoldsburg enc Diest-Tienen. In Limes Tamara, jg. 1, nr. 1, april-mei-juni, 2011, p. 3.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest