TOPONYMIE*-PLAATSNAAMKUNDE

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

TOPONYMIE*- PLAATSNAAMKUNDE:

I. Diest:

Claes Frans (S.J.): Toponymie van Webbekom. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXVIII, 1985:* nr. 4-5-6, p. 213-248, ill.

  • nr. 10-11-12, p. 459-484.


Claes Frans (s.j.): Bijdrage tot de toponymie van Schaffen en Molenstede. In handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, jg. LXVIII, 1996, p. 21-202.

Degeling S.: In Naamkundige verhandelingen, nr. 60. Instituut voor Naamkunde te Leuven.

Van Even Edward: Geschiedenis der Stad Diest, p. 72.

Vercoullie: De taal der Vlamingen.

Verwijs en Verdam: Middelnederlandsch woordenboek.

II. Kanton Diest:

De Roy P.: Naamkundige verhandelingen, nr. 340. Instituut voor Naamkunde te Leuven.

III. Hageland:

Nackaerts A.: Naamkundige verhandelingen, nr. 480. Instituut voor Naamkunde, Leuven.

IV. Oost-Brabant:

Vandewoude Emiel: Bibliografische gegevens (1948-1958) voor plaatsnamenstudie van Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 6, 1969, nr. 1, p. 28-36.

V. Algemeen:

Claes Frans (s.j.): Familienamen afgeleid van toponiemen uit de streek van Diest. In Naamkunde, jg. 15, 1983, afl. 1-4, p. 129-179.

Claes Frans (s.j.): Toponiemen met gene in de streek van Diest. In Naamkunde, jg. 15, 1983, afl. 1-4, p. 180-191.

Claes Frans (s.j.): Driestoponiemen in de streek van Diest. In Naamkunde, jg. 16, 1984, nr. 1-4, p. 52-56.

Claes Frans (s.j.): Veranderingen van familienamen. In Vlaamse Stam, jg. 21, 1985, p. 529-535.

Claes Frans (s.j.): Eusseltoponiemen in de streek van Diest. In Naamkunde, jg. 18, 1986, nr. 1-4, p. 141-153.

Claes Frans (s.j.): Oostbrabantse plaatsnamen 4. In Toponymica, IX, 1987, 4, 58 p. en in Naamkunde, jg. 19, 1987, p. 46-103.

Claes Frans (s.j.): Iets over Middeleeuwse geschiedenis en toponymie in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 26, 1989, nr. 2, p. 8-19.

Gysseling Maurits: Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226). Leuven, 1960. Belgisch interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 2 delen.

Kempeneers Paul: Lokalisering van toponiem. In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 2, p. 44-54.

Van de Wijer H.J.: Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde (begin 19e eeuw tot en met 1927). Brussel, N.V. Standaard-Boekhandel, 1928.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest