TIELEBUYS *: zie ook Elias.

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

TIELEBUYS*: zie ook Elias.

Alberty Frans: Zo zot als Tielebuis. In De Belleman, jg. 49, nr. 45, 9 november 2000.

Callent Emiel: Tielebuys. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1935, p. 80-91.

Colin Jef: Bewerking van de klucht tot wagenspel. 1974.

Cornelissen P.J. en Vervliet J.B.: Idioticon van het Antwerpsch Dialect, Gent, 1903, 4de deel.-Tielebuys met verwijzing naar De Navorscher 1891, p. 156.

De Baere Cyr.: Naamgeving in onze oudste komische spelen. In Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, nr. 9, 1952, p. 841.

De Jong M.: Drie zestiende-eeuwse esbattementen. Utrecht, 1934, 164 p. Tielebuys p. 23-64.

De Keyser P.: Zoo zot als Tielebuis! In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1932-1933, p. 11-20, ill.

De Navorscher, 1891, p. 156.

Dijck Frans: Jan van Diest-Hannecken Leckertant-De klucht van Tielebuys. In De Heerlijkheid Diest. Diest, 1979, p. 143-146.

F. d. M.: Spreuk. In De Hagelander:*

  • jg. 5, 1897, p. 27
  • jg. 6, 1899, p. 70
  • jg. 7, 1900, p. 45-46, 136-140.


Hummelen W. M. H.: In Repertorium van het Rederijkersdrama 1500-ca 1620. Asse, Van Gorcum & Comp. N.V., 1968, p. 91-92, 149.

Hüsken W.N.M.: 1 augustus 1541: De klucht “Tielebuys” van Willem Vranckx wordt als welkomspel gespeeld op het landjuweel van Diest. In De Kluchtentraditie in de Nederlanden, 1996.

Mak Jacobus Johannes: De Rederijkers. Amsterdam, 1944, Patria-reeks nr. 34, p. 173.

Van Mierlo J.: In De Letterkunde van de Middeleeuwen, tweede deel, 2de herziene en verbeterde druk. N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, p. 211.

Van Mierlo J.: Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde. Antwerpen, Brussel, Leuven, 1928.*

  • Hanneken Leckertant
  • Tielebuys, p. 360
  • Elckerlyck p. 342.


van Vinkenroye F.: Elias. In Nationaal Biografisch Woordenboek, 4, 1970, p. 235-236.

van Vloten J.: Tielebuys. In Nederlands Kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw. 2e vermeerderde druk, Haarlem, 1878, p. 168-187.

van Vloten J.: Cluyt van Tielebuys. In het Nederlandse kluchtspel van de XIVe tot de XVIIIe eeuw. Arnhem, 1890, 3 delen, 2de uitgave. Deel I, p. 168 en vlg.

Verboven Daisy: Zo zot als Tielebuis. Kortverhaal, uitgegeven door promotiecomité Begijnhof Diest, 1994.

Walch J. L.: “Cluyt van Tielebuys, die wederom herdragen wilde sijn”. In Studiën over litteratuur en tooneel. Maastricht, Boosten & Stols, 1924, p. 202.

Willems L.: De zestiend-eeuwsche Diestersche Rederijker Willem Elias. In Gedenkboek A. Vermeylen, Brugge, 1932, p. 521-526.

Willems L.: De Cluyt van Tielebuis die wederom herdragen wilde sijn . In Gedenkboek A. Vermeylen, Brugge, 1932, p. 521 . Volgens Willems L. is de Cluyt bewaard in 4 handschriften , waarvan twee in T.M.B. te Haarlem (de oudste door J. v. Vlooten in a.w. uitg.), een te Leiden (dit hs. van 1548 is door M. de Jong uitg.) en een te Brussel met de titel “Spel van Ronsevael (hierin de beste tekst).

X.: Een Esbattement van Tielebuys, die een jaer te vroech geboren is ende wert herdraghen. Uitg. M. de Jong. In Drie zestiende eeuwse esbattementen, Amsterdam, 1934, p. 23-64.

X.: Zo zot als Tielebuis. In Gazette van Diest, jg. 94, zat. 16 maart 1957, nr. 11.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest