SWEERTS Jan = SWEERTIUS = SWERTS =SWERTIUS

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

SWEERTS Jan = SWEERTIUS = SWERTS = SWERTIUS:* geboren te Diest: ca 1560

  • overleden te Luik: 8 april 1617
  • karthuizer te Keulen
  • neef van Sweertius François.


Werken:

Quelques Opuscules du P. Louis de Grenade traduits en flamand, imprimés à Liège, 1608.

Ludovici Granatensis conciones de tempore, et sanctis, in epitomen redactae. Keulen, Joan Albinius, 1611.

Meditationes de septem passionis dominicae mysteriis, ex Lucâ Pinello Soc. Jesu et Henr. Cuyckio, episc. Ruraemundensis collectae. Keulen, Conrad Butgenius, 1611.

Den Spiegel des menschen leven, waar in de ongestadicheyt der menschen ende de ydelheyt aller dingen die in dese werelt sijn gesien worden. Mede oock de grootheyt der sonden ende de vier uterste. Eerstmael int Spaensch door den Eerweerdighe ende Godtvruchtigen Vader Ludovicum Granatensem ghemaect. Daer nae inde Italiaensche sprake overgeset, wederom ut het Italiaensch int Latijn . Ende ten lesten ut het latijn, in onse Tale, niet sonder arbeyt ghetranslateert, door Broeder Jan Sweerts, van Diest, Carthuyser. Te Luyck, 1602, Christiaen Ouwercx, zynre Hoocheyts gezworen Drucker. Niet gepagineerd. Getalmerkt Aij-Eeij.

Bibliografie:

Andreas Valerius: Bibliotheca Belgica, 1623.

Axtesr Stefaan: Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden, deel IV, 1960, Antwerpen, De Sikkel.

Daniëls Polydoor: Jaarboek Diestersche Kunstkring, 1935, p. 45-49.

Lecouvet F.F.J.: Histoire litteraire. VII, Claude d’Ausque. In Messager des sciences historique, 1860, p. 51-82. Sweertius p. 61.

Nationale Biografie, deel 1, p. 381.

Pacquot: Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays Bas, 1765:* tome I, p. 606

  • tome IV, p. 206-210
  • tome VI, p. 199
  • tome VIII, p. 309.


Piron: Algemene levensbeschrijving der Mannen en Vrouwen van België, 1860, I, p. 381-382 (11 ln.).

Pitreri: Biblioth. Cartus., p. 217-218.

Scholters H.J.J.: De litteraire nalatenschap van de Kartuizers in de Nederlanden. In Ons Geestelijk Erf, XXV, aflevering I, maart 1951, p. 33.

Swerts Lambert: Drie eeuwen leven. 1968, p. 3, 5.

Swerts Lambert: Gisteren worde morgen. Antwerpen, 1969:* Quod erat demonstrandum: p. III, V, VII

  • Tres faciunt collegium: p. j-l.DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest