STRYROY Govaert = STRIROYDE Godefridus = STRYRODE

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

STRYROY Govaert = STRIROYDE Godefridus = STRYRODE:* geboren te Diest: 1500

  • overleden: 10 november 1549
  • uit een oud Diestersch geslacht geboren, predikheer te Leuven, doctor in de Godsgeleerdheid en professor
  • vermaard redenaar ten tijde der Hervorming.


Werken:

Van Winghe Nic.: Bybel, 1548. - Govaert Stryroy, voorrede

1562: Een corte verclaringe oft meditatie op die seven Psalmen der penitentien / ghemaect bij M. Govaert Stryroy van Diest/ doctoor in der Godtheyt/ ende Prior der Predicaren binnen Loven:* Aij-C.: De zeven Psalmen.

  • Cij-Cv.: Noch een corte verclaringe op den Pater Noster. Tot Loven in die legerstrate, bij Reynier van Diest.


Een seer devoot ghebede boucksken of meditatie op die seven psalmen, bereydinghe om wel te byechtene en vele godvruchtige ghebeden ghemaect by meester Ghevaert Strijrot van Dyest, prior des Predicaren Orde binnen Loven. Uitgeverij Jan Maes, Leuven.

Dit syn XV Punctkens als XV graden om op te climmen totten altaer Godts ende te ontfanghen werdelyck dat Heylicghe Sacrament des Altaers ghemaect door Govaert Strijroy.

Een corte verclaringhe ofte meditatie op de seven Psalmen der Penitentien.

Een Corte verclaringhe op den Pater Noster door den gheleerden heer M.C.J., Leuven, Jan Maes, 1857.

Bibliografie:

Andreas Valerius: Bibl. Belg.

Daniëls Polydoor: Drie Diestersche bibliographische zeldzaamheden. In De Diestersche Kunstkring, jaarboek 7, 1935, p. 43-45.

De Sangere Jan: Voncxkens der goddelijcker Liefde, 1628, p. 107-113. Herdruk van “Corte verclaring oft meditatie door Govaert Stryroy”.

De Vlaemsche School, 1861, p. 58-59.

Foppens: Bibliotheca Belgica, p. 374.

Pacquot: Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, 1768, II, p. 101; VII, p. 401.

Piron: Algemene levensbeschrijving der Mannen en Vrouwen van België; Uitg. De Brechts, 1860, I, p. 378, 17 ln.

Schuermans L.W.: Vlaemsche schrijvers der oude Hoogeschool van Loven. In De Eendragt, jg. 18, 1863-1864, nr. 25, 12 junij, p. 98-100 en nr. 26, 26 junij 1864, p. 101-102.

Vandevelde: Catalogen, II, p. 681, nr. 15087.

van Winghe Nic.: Voorrede des Bijbels van 1548.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest