STRAETEN VAN DER Cornelius

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

STRAETEN VAN DER Cornelius:* geboren te Diest:

  • overleden te Enkhuizen: 24 juni (opgehangen) 1572.
  • minderbroeder, een der marterlaren van Alkmaar.


Bibliografie:

de Raisse Arnoldus: Toevoegingen aan het werk van Molanus: “Feesten der Heiligen van België”.

Lampen W.: De Martelaren van Alkmaar en hun tijd. Alkmaar, 1922, Noord-Hollandsch dagblad, p. 9, 10, 27-28, 32.

Lampen W.: Diest en de Minderbroeders. In Provincie-maandblad van de Minderbroeders in Nederland: Neerlandia seraphica, jg. 9, p. 432.

Molanus: Feesten der Heiligen van België.

M.S. in abdij van Park: ...voor zijn dood aan de katholieken van Enkhuizen zeide: “Blijf trouw aan hetgeen gij van mij geleerd hebt.”

Noordeloos P.: De plaats der marteling en begrafenis van Alkmaar’s Martelaren. In Collectanea Franc. Neerl. III, 3.

Nos martyrs d’Alkmaar. Six fleurons nouveaux au diadème de S. François d’Assise. Malines, impr. S. François, 1927.

Onze martelaren van Alkmaar. Zes nieuw parels aan S. Franciscus kroon. Mechelen, S. Franciscus-drukk., 1927, p. 9-10.

Tasso Faustinus: Geschiedenis der gebeurtenissen van onze tijd. Venetië, 1583.

van Kleef W.: Oudheden en de geestelike gestigten der stadt Alkmaar, 1739.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest