STRAATNAMEN* en PLAATSNAMEN

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

STRAATNAMEN* en PLAATSNAMEN

*1. Algemeen:

Claes Frans: De omgeving van de Sint-Janskerk in Diest in de late middeleeuwen. In Oost-Brabant, jg. 32, 1995, nr. 2, p. 45-52.

Cypers F.: De teloorgang van de eigen aard der verschillende stadswijken in Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 179.

Demers Frans: Het Koerke. In ’t Klein Stedeke.

Dijck F.A.: Het oude Diest. Getypte tekst, 3 p., 1965.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. Oude straatnamen. In Gazette van Diest, jg. LXX, 1933, juli nr. 30; augustus nr. 31.

Du Bois D.: De straatnamen. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 36-44.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest (24). Oude straatnamen. In Gazette van Diest, jg. 70:*

  • zat. 29 juli 1933, nr. 30.
  • zat. 5 aug. 1933, nr. 31.
  • in overdruk nr. 24, p. 84-90.


Erens M.A.: De oorkonden van abdij Tongerloo:* plaatsnamen

  • De burcht, p. 130, 167, 195.
  • Beilaer, p. 167.
  • Pottebakkerstraat (platea figulorum), p. 178.
  • Nieuwstraat, p. 317.
  • Putterstraat, p. 54, 844.
  • Beverstraat, p. 634, 740.
  • Doverstraat, p. 749, 799.
 • huizen
  • Panhuis (brouwerij), p. 178.
  • Wevershuis, p. 195.
  • Hof van de abt van Tongerloo, p. 101.
  • Oudborgh, p. 466.


Inventaris van de familie de l’Escaille, nr. 410:*

  • Broeckstraten
  • Beverstraat (De Pelicaan)
  • d’Overstraeten (Gecruysten Pot)
  • “Die Sonne”
  • Poorterstsraat ( de Hert)
  • Het Hoefijzer (achter de Sint Sulpitiuskerk)
  • SmidtstraetKBB: Nieuwe brochure over straatnamen. In Het Laatste Nieuws, 10 maart 2012.

Loix Frans: Diesterse “gangskes” en “koerkes”. In Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 1, p. 1-2.

Loix Frans: De volkstelling van 1810 te Diest. In Oost-Brabant, jg. XVI, nr. 1, 1979, p. 46-48.

Loix Frans: Een verdwenen folklore: de straat-waterpompjes. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 183.

Loix Frans: Diest en de tijd van toen. In Oost-Brabant, jg. 20, 1983, nr. 3, p. 125-128.

Loix Frans: Diestse straatnamen tussen 1910-1985. In Meer Schoonheid, jg. 33, 1986, nr. 2, p. 52-59, ill.

Loix Frans: Overzicht van de kiezerslijsten 1903 van Diest. 2. Straatnamen in 1903. In Oost-Brabant, dec. 1989, nr. 4, jg. XXVI, p. 147.

Payot N.: Ongerijmdheden. In Jaarboek Diestersche Kunstkring, eerste jg. 1928-1929, p. 46-47.

Raymaekers F.J.E.: Historische Navorschingen wegens de namen der plaetsen, straten, enz... binnen Diest. In Brabantsch Museum, Leuven, 1860, p. 211-238

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Straten en huizen. In Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 18-23.

Vanvuchelen Erwin: Expo verklaart Diestse straatnamen. In Het Laatste Nieuws, 7 mei 1999.

Werkgroep FV-Diest: 800 jaar straatnamen te Diest 1210-2011. Uitgave in 2012, 38 p., ill.

X.: Verandering der namen van straten. In Gazette van Diest, jg. LVI, 29 maart 1919, nr. 13.

X.: Diesterse plaatsnamen. In Gazette van Diest, jg. XCIV, nr. 4, januari 1957.

X.: Wie zijn ze ook weer? Tentoonstellingscatalogus, Diest, 1999, 88 p. Uitgave van het Cultureel Centrum Begijnhof Diest.

*2. Abalie:

Claes Frans (s.j.): Oude nederzettingsvormen en middeleeuwse geschiedenis in de streek van Diest, p. 119.

Philippen L.: Abalie en Baruitstraat. In ‘t Daghet in den Oosten, Hasselt, jg. IXX, 1903, 9e en 10e afl., p. 165-169.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc Steden in Beeld: Diest, 1994, p. 12, 20, 21.

*3. Baruitstraat:

Payot N. (Van Weddingen R.): Ongerijmdheden. In Jaarboek der Diestersche Kunstkring, eerste jg., 1928-1929, p. 48. de Baruystraat (in vico dicto Barut) (1281)-Baruutstrata (1307) Baruytstraet (1361) herschiep men tot Bruidstraat, “ Rue de la Fianceé”.

Philippen L.: Abalie en Baruitstraat. In ‘t Daghet in den Oosten, Hasselt, jg. XX, 1904, 9e en 10e afl., p. 165-169.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 20

*4. Beverstraat:

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest, 1994, p. 21.

*5. Bosmansstraat:

Claes Frans (s.j.): De Bosmansstraat en het vroegere Bosmanseinde te Molenstede. In oost-Brabant, jg. 15, 1978, nr. 3, p. 99.

*6. Engelandstraat:

Payot N. (Van Weddingen R.): Ongerijmdheden! In Jaarboek der Diestersche Kunstkring, eerste jg., 1928-1929, p. 30. “ En wat gemeens heeft Engelandstraat met “Rue d’Angleterre”? Ink, enge, anger, ang, duiden een bouwland aan in gemeenschappelijk bezit en komen voor in samenstellingen als engeveld en engeland”.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest, 1994, p. 18, 21, 44.

*7. Kattestraten:

Claes H.: Kattestraat, Kattebeek en Kabbeek. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr. 2, p. 69-70.

Lindemans J.: Kat, Kade. In Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, VI, 1932, p. 71-84.

Payot N. (Van Weddingen R.): Ongerijmdheden! In Jaarboek Diestersche Kunstkring, eerste jg., 1928-1929, p. 48. “ Het Kattestraatje heeft in ’t Fransch “ Rue aux chats”! geen de minste beteekenis. Katte is inderdaad de naam van een middeleeusch belegeringswerktuig, i.z. van een tuig dienende om zware steenen te werpen. De straat werd aldus genaamd naar het oude Artilleriehuys waarin denkelijk o.m. katten werden opgeborgen.

Van Coppenolle D.: Toponymische Studiën: de Kattestraten. Hasselt , 1931, 34 p. Uit: Verzamelde Opstellen, uitgegeven door den Geschiedkundige en Oudheidkundigen studiekring te Hasselt, jg. 7, 1931. Vervolg in jg. 9, 1933, p. 127-134.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest, 1994, p. 4.

*8. Koutershoek: Couter = Cultura:

Liekens L.: Geschiedenis van Aarschot, I, p. 36.

*9. Kruisstraat:

Claes Frans (s.j.): De naam Kruisstraat. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr. 2, p. 80.

Claes Frans (s.j.): Nog iets over de naam Kruistraat. In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 3, p. 134.

*10. Panhuizenstraat:

Payot (Van Weddingen Richard): In Jaarboek Diestersche Kunskring, jg. 1, p. 48

*11. Parelsberg:

Claes Frans (s.j.): Hoe de naam Parelsberg te Webbekom ontstond. In Oost-Brabant, jg. 14, 1977, nr. 2, p. 30.

*12. Schaluin:

Claes Frans (s.j.): De naam Schaluin te Diest. In Oost-Brabant, 1979, XVI, nr. 1, p. 20.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest, 1994, p. 10, 13, 14, 21, 35, 64, 69.

*13.Schoonaarde:

Claes Frans (s.j.): De naam Schoonaarde. In Oost-Brabant, jg. 20, 1983, nr. 1, p. 49-50.

*14. Schotlandstraat:

Boey Thymon: Woordentolk.

Gaillard Edw.: De Keure van Hazebroek, IV, p. 325.

Hamaker H.: Woordenlijst op de Keurboeken van Leiden.

Liekens L.: Geschiedenis van Aarschot, I, p. 31.

Payot N. (Van Weddingen R.): Ongerijmdheden! In Jaarboek Diestersche Kunstkring, eerste jg., 1928-1929, p. 49. “Schotlandstraat” “Rue d’Ecosse” heeft als stam: schot, dat bij onze voorouders geld betekende. De Bo vermeldt geschot, hetzelfde als schot, betaling. De grondeigenaars betaalden jaarlijks aan de Wateringe van Blankenbergh twee frank en een half geschot per hectare lands.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest, 1994, p. 18, 21.

*15. Sint-Jansveld:

Loix Frans: Toen het nog spookte op het Sint-Jansveld te Diest. In Oost-Brabant, jg. 28, 1981, nr. 3, p. 180-181.

*16: Sint Job:

Simons P.B.: “êt Sinjob”, 2010, 34 p.

Deel I:Het Sin(t) Job:

A. De Heilige Jacobus.

B. Het Sint-Jacobs-gasthuis en de woonwijk.

C. De broederschap ‘Sint-Jacob-Mannen’.

D. Het Vetterbroek.

E. De St. Jacobs-kapel.

F. De Sint-Jacobs-toren.

G. De Sint Jacobs-gang.

H. Het huisvan Galicien.

I. De verering nu.

Deel II. De bewoners


*16. Strooiendorp:

Loix Frans: Vroeger was er een strooiendorp in Diest. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 4, p. 173-174.

*17. Wijgaardstraat-Vervoortplaats-Halve Maanstraat:

X.: Straatnamen. In Jaarboek 2 van de Diestersche Kunstkring, 1930, p. 57.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest