SASSEN VAN Servaes = SASSEN = SASSINUS = ZASSENUS =de SASSEN

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

SASSEN VAN Servaes = SASSEN= SASSINUS= ZASSENUS = de SASSEN:* geboren te Diest

  • drukker te Leuven, nam in 1529 het drukkersbedrijf van Dirk Martens over in 1529
  • huwde met Barbara Martens, dochter van Dirk Martens, de eerste drukker van België.


Drukwerken:

De principiis astronomiae et Cosmographiae, de que usu Golbi ab eodem editi. Item de Orbis divisione, et Insulis rebusque nuper inventis (Gemma Phrysius). Antwerpen Joannes grapheus voor Servatius Zassenus te Leuven en Gregorius Bontius te Antwerpen, oktober 1530.

Vita Sancti Trudonis Confessoris. Leuven, 1540.

Vita Sancti Eucherii Episcopi. Leuven, 1540.

Vita Sancti Liberti Martyris. Leuven, 1540.

Damiani Goes Equitis Lusitani, de bello Cambaico ultimo commenta. Leuven 1549.

Die catalogen oft inventarissen vanden quaden verboden boucken; ende van andere goede die men den jongen scholieren leeren mach, na advys der Universiteyt van Loeven. Met een edict der Keyzerlycker Maiesteyt. Leuven, 1550.

Naemia in morten clau, viri Thomae Mori, autore Joanna scundo, Nicolai F. Hayren, ante hoc D. Erasmo adscripto, ac deprovatissime editor. Lovanii, MDXXXVI mensi decembre. Kostbare werken, zeer zeldzaam; originele uitgave voorafgegaan door een niet gedateerde brief van zijn broeder Hadrianus Marius aan de drukker.

Petri Nannii Alcmariani in Collegio Buslidiano apud Lovanienses Latini professoris “Summitkton” sive Miscellaneorum decas una. Leuven, 1548.

Ordonnantie ende Edict des Keyzers Kaerle die vernieuwt inde(n) April/ In ‘t iaer M.CCCCC.L. Om te xirpere(n) en(de) te nyete(n) te breng(n) die secte(n) ende erreuren opgeresen teghe(n) theylighe kersten geloove ende tegen die ordon(n)antien van onser moeder der hzyligher kercken. Metten cataloghe vanden ghereprobeerde(n) ende verboden boecke(n): Ende oick va(n)den goede(n) boecken die men den ionghe(n) scholieren sal moghe(n) leere(n). Bij advyse vande(n) Rectoer ende die Vander Wniversiteit van Leuven. Leuven, 1550.

Liber Sanctae Eeclesiae Leodiensis, continens ritus, formulas, et succinctas instructiones ... Leuven, 1553.

In Canticum Canticorum commentaria ...ex omnibus Sancti Ambrosii operibus confecta. (Joannes Coster). Leuven, 1558.

Mandament der Keyserlycker Maiesteit wyt gegeuen int Iaer slvi. Met Dintitulatie ende declaratie vanden gereprobeerde boecken gheschiet biden Doctoren inde faculteit van Theologie in Duniversiteit van Loeven: Duer dordonnatie ende beuel der seluer K.M. Leuven, juli 1546.

Les Catalogues des livres reprouvez, Et de ceux que lon pourra enseigner par laduis de Luniversite de Louvain. Avec ledict et mandement de la Maieste Imperiale. Leuven, 1550.

Bibliografie:

Cassart Jean: Sassenus. In L’Intermédiaire des Généalogistes, n° 124, 1966, p. 227-228.

Catalogus Tentoonstelling gewijd aan de Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore der Stad Diest. Diest, 1935.

Daniëls Polydoor: Iets over Servaes Van Sassen, Diestenaar, drukker te Leuven. In Eigen Schoon en de Brabander, XIX, 4, 1936, p. 137-141.

Daniëls Polydoor: Iets over Servaes Van Sassen. In jaarboek van Diestersche Kunstkring, deel 8, 1936, p. 31-36, ill.

Dauwe J.: De Leuvense Boekdrukkers Van Sassen alias Sassenus. In Arca Lovaniensis, jg. 2, 1973, p. 235-273, ill.

Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Uitgegeven en ingeleid door Hendrik D.L. Vervliet. The Hague, Boston, London, Martinus Nijhoff, 1979, p. 192-193, ill.

Reedijk C.: Dirk Martens van Aalst en Servaes Van Sassen. In Het Boek. Den Haag, jg. 31, 1952-1954, p. 52-71.

I. Het geboortejaar van Dirck Martens

II. De nalatenschap van Martens.

Rouzet A.: Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs belges des XVe et XVIe siècles. Brussel, 1968, p. 140-143, 198-199.

Op de Beeck B.: Drukkerskenmerken van Dirk Martens en Servaes van Sassen. In Nicolaes Cleynaerts (1493-1993) van Diest tot Marokko. Tentoonstellings-catalogus.De Brabantse folklore en geschiedenis, nrs. 278-279, 1993, nr. 40, p. 224-226.

Schuermans L.W.: Vlaemsche schrijvers der hoogeschool van Leuven. In De Eendracht, 1864-1865, XIX, nr. 2, 24 julij 1864, p. 6-7.

Stas-Reyniers E.: Sassenus. In Le Parchemin, jg. III, 1938, p. 355/

Vander Haeghen F.: Dictionnaire des devises des hommes de lettres, imprimeurs, libraires, bibliophiles, des chambres de rhétorique, sociétés littéraires et dramatiques. In Bibliophile belge, 11e année, 1876, p. 146, 157:* - p. 3: Justitia et pax osculate sunt - Rutger Velpius, impr. À Louvain et à Mons.

  • - p. 146: Pax omnia servat – Serv. Sassenus, impr. à Louvain.
  • - p. 148: Philosophie schijnt schriftuere - ...à Diest.
  • - p. 152: Reden doet recht...à Diest.
  • - p. 157: Si laxes erepit, si stringas – Serv. Sassenus, impr. à Louvain


Van Even: Louvain dans le passé et le présent, p. 195.

Van Hovel tot Westerflier: Sassenus. In Le Perchemin, jg. IV, 1939, p. 42.

Van Iseghem: Biographie de Ch. Martens, Supplément. Mechelen, 1866.

X.: Medailleurs en numismaten van de Renaissance in de Nederlanden. Catalogus, 1959, p. 46, nr. 35.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest