ROUCOURT Theophile, Jean, Emmanuel

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ROUCOURT Theophile, Jean, Emmanuel:* geboren te Diest: 16 September 1834

  • priester gewijd 18 september 1858
  • professor Klein Seminarie Mechelen (1 October 1858)
  • bestuurder St.-Norbertusgesticht Antwerpen, 24 februari 1874
  • pastoor te Berchem, 8 April 1878
  • deken tweede district Antwerpen, 23 Maart 1895
  • medestichter van de Zuid-Nederlandsche Maatschappij van Taalkunde.


Werken:

Beknopte Spraakleer der Nederlandsche taal, ten gebruike der scholen van middelbaar onderwijs. Mechelen, J. Rijckmans-van Deuren, 1869, 230 p.* Tweede, gansch omgewerkte en vermeerderde uitgave in 1870, 271 p.

  • Derde uitgave in 1873; vierde en vijfde uitgave in 1875; zesde uitgave in 1876; zevende uitgave in 1879; achtste uitgave in 1881.
  • J. Bouchery zorgde voor: Oefeningen op de Nederlandsche Spraakleer van Roucourt. Mechelen, J. Ryckmans-van Deuren, 1879, 128 p. Tweede uitgave in 1879, derde uitgave in 1880, 136 p., vierde uitgave in 1882, 126 p.


Eerste beginselen der Nederlandsche Spraakleer, ten gebruike der scholen van lager onderwijs, 1869, 100 p. Tweede gansch omgewerkte uitgave in 1871.

Proeve van Nederlandsche Woordafleidkunde. Mechelen, J. Ryckmans-van Deuren, 1872, 144 p.

Le guide du jeune poëte ou préceptes de poësie, accompagnés d’un traité complet de versification française et flamande. Mechelen, J. Ryckmans-van Deuren, 1868, 252 p.

Bibliografie:

Bibliographie nationale, III, 1897, p. 330.

De Potter: Vl. Bibl., p. 335, 593, 597, 601, 604, 611.* p. 335: Lofdicht, den zeer eerwaarden heere Jacobus, Bartholomeus Roucourt, pastoor van Waanrode, uit liefde en dankbaarheid opgedragen ter gelegenheid van zijn vijftigjarige verheffing tot de priesterlijke waardigheid, 1823-1873. Mechelen, J. Ryckmans-van Deuren, 8 p.


Goetschalckx P.J.: Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant. Eekeren-Donk, jg. X, Maart 1911, p. 108.DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest