RAYMAEKERS Fidèle Jean

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

RAYMAEKERS Fidèle Jean:* geboren te Diest: 11 november 1817

 • overleden te St.-Joost-Ten-Noode: 11 december 1871
 • kanunnik in abdij van het Park, later prior
 • kloosternaam: Evermodus
 • Gegevens over zijn geboorteakte (register der geboorteakten 1817, F° 36r°. Datum akte 16-11-1817. Deze akte is in de Franse taal opgesteld. Raymaekers F.J. is geboren te Diest op 11 november 1817 om 3.30 uur s’morgens, als zoon van Guillaume Raymaekers, 35 jaar oud, woltrekker, wonende te Diest, en van Jeanne Meers, zijn echtgenote.


Medewerking aan:

Bulletin de la commission d’histoire.

Brabandsch Museum voor oudheden en geschiedenis, uitgegeven door E. Van Even, 1860-1864, Leuven, C.F. Fonteyn, 4 afl. Deze werden vereenigd onder de titel: Mengelingen voor de geschiedenis van Brabant, uitgegeven door Van Even.

De Tijd, april 1857 tot december 1863

Messager des sciences historiques

Noord en Zuid

Revue Catholique

Revue d’histoire et d’archéologie

Bulletin de la Commission d’histoire

School en letterbode

Vaderlandsch Museum

Brabantsch Museum

Werken:

1853: Historische oogslag op de St.-Janskerk van Diest. Diest, Ad. Havermans, 1853, 17 p. ondertekend R.M.K. in fine.

1854: Gedenkenis der plegtige inwyding van de kerk van Lovenjoul, 29 mei 1854, 3 p.

1854: De kloosters te Diest. In School- en Letterbode, een vervolg: De Augustijnen in deel 11, p. 765-771

1855: De kloosters te Diest. In School- en Letterbode, vervolg van De Augustijnen in t. XII, p. 65-71, 250-255, 703-706. Ook verschenen in Messager des sciences historiques, 1859, p. 447

1855: Gedenkenis der heugelyke Feest de Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Park gevierd op Maert 1855. Z.p. 1855, 6 p.

1855: Raymaekers over de bouwmeesters van de Sint Sulpitiukerk. In Journal des petites affiches, Leuven, 29 April en 30 Augustus 1855.

1857: Notice historiques sur l’église primaire de Saint-Sulpice à Diest. Gand, L. Hebbelynck, 1857, 133 p., 3 pll. et un fac-simile. (IV 46.170 A). Extrait du Messager des sciences historiques:* 1856, p. 32-65, 289-336, 487-499; 4 planches

 • 1857, p. 22-62; deuxième partie
 • 1859, p. 18-40, 439-466.


1857: Histoire de Diest: institutions civiles et religieuses. Hebbelynck, Gand, 2 v.

1857: François Caroli, imprimeur à Diest en 1525. In Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, 1857, Gand, L. Hebbelynck, 3e livraison, p. 401-402.

1857: Frans Caroli, boekdrukker te Diest, in 1525 In De Eendragt, XIII (1857-1858), nr. 14, Zondag 6 December 1857, p. 53. Overgenomen uit Messager des sciences historiques, Gent, 1857, p. 401-402.

1858: Recherches historiques sur l’ancienne abbaye de Parc. Louvain, C.-J. Fonteyn, IV-79 p. (II 15.357). Extrait de la “Revue catholique”, 1858, VIe série, t. XVI.

1858: Détails historiques relatifs à Sanderus et à sa Chorographia Sacra Brabantiae. In Extrait du Messager des sciences historiques de Belgique, année 1858, 2e livre, p. 194-203.

1858: Détails historiques relatifs à Sanderus et à sa Chorographia Sacra Brabantiae. Gand, L. Hebbelynck, 12 p.( III 44.347 a 264). Extrait du Messager des sciences historiques de Belgique, année 1858, 2e livre, p. 194-203.

1858: Het invoeren der drukkunst hier te lande. In De Tyd, Brussel, jg. III, nr. 55, 7 Mei 1858, p. 2. ( Frans Caroli, boekdrukker te Diest in 1525)

1859: Notice historiques sur l’église primaire de Saint-Sulpice à Diest, deuxième partie. Gand, L. Hebbelynck, 52 p. Extrait du Messager des sciences historiques de Belgique, 1859, p. 18-40, 439-466.

1859: Historische oogslag op de rederijkkamers van Diest, 40 p. Overdracht uit Vaderlandsch Museum, Gent, III, p. 90-129.

1859: Liste des membres de la Société d’histoire et d’archéologie. In Revue d’histoire et d’archéologie, I, 1859, p. 231-232.

1859: Une canonade à Diest. Constitutionnel, Hasselt.

1860: De lakenhalle van Diest. Z.p.n.j., Leuven 1860, 4 p. Overdruk uit Brabandsch Museum, jg. 1860, 2de aflevering, p. 263-266.

1860: Het vrouwenklooster St.-Bernardus-dael der orde van Citeaux te Diest. Z.p.n.j., Leuven ,16 p. Overdruk uit Brabandsch Museum, jg. I, 1860, 2de aflevering, p. 179-194.

1860: Historische oogslag op de Kapel van alle Heiligen te Diest. Brussel, drukk. G. Adriaens, 1860, 24 p. Overdruk uit: De Tyd, Brussel, jg. V, 1860:* nr. 60, 17 Mei

 • nr. 62, 23 Mei
 • nr. 63, 25 Mei
 • nr. 64, 27 Mei. (ondertekend in fine R...)


Overgenomen, aangevuld en met nota’s voorzien in “Het Kerkelijk en Liefdadig Diest” p. 222-240:”De kapel van alle Heiligen te Diest”.

1860: Coup d’oeil historique sur l’ancienne industrie drapière à Diest. In Messager des sciences historiques, Gand, année 1860, 4e livre, p. 440-467, 1 pl.: façade méridionale de la halle de Diest.

1860: Coup d’oeil historique sur l’ancienne industrie drapière à Diest. Gand, Hebbelynck, 1860, 28 p. Extrait du Messager des sciences historiques, Gand, année 1860, 4e livre, p. 440-467, 1 pl.: façade méridionale de la halle de Diest, Gand, lith. de L.Hebbelynck.

1860: Kronyk van Diest of Aenteekeningen nopens merkwaerdige Gebeurtenissen in deze stad en in hare omstreken, van de vroegste tyden tot einde der 18e eeuw. In Brabandsch Museum voor oudheden en geschiedenis, 1860, Leuven, 1ste aflevering, p. 91-96.

1860: Historische navorschingen wegens de namen der plaetsen, straten, enz. binnen Diest. In Brabandsch Museum, jg. 1860, 2de aflevering, p. 211-238.

1860: Historische navorschingen wegens de namen der plaetsen, straten, enz., binnen Diest. Z.p.n.j., Leuven, 1860, 28 p. Overdruk uit Brabandsch Museum, jg. 1860, 2de aflevering, p. 211-238.

1860: De oude heerlijkheid Lovenjoul. Z.p.n.j., Leuven, 1860, 16 p. Overdruk uit Brabandsch Museum, jg. 1860, 2de aflevering, p. 239-254.

1860: Naemlyst der pastoors van het begynhof van Diest. Z.p.n.j., Leuven, 1860, 6 p. Overdruk uit Brabandsch Museum, jg. 1860, 2de aflevering, p. 257-262.

1860: Onuitgegeven brief betrekkelyk den vrede van Madrid aen het Magistraet van Diest toegestuerd. In Brabandsch Museum voor oudheden en geschiedenis, jg. 1, 1860, 3e aflevering, p. 385-388.

1860: Historische oogslag op de rederijkkamers van Diest, 40 p. Overdruk uit Vaderlandsch Museum, Gand, jg. III, 40 p.

1860: Historische oogslag op het stadje Haelen en het vrouwenklooster Mariënrode. In Brabandsch Museum voor Geschiedenis en Oudheden, jg. 1860, 3e aflevering, p. 292-362. (Belangrijke informatie over geschiedenis van Diest).

1861: Coup d’oeil historique sur les institutions de bienfaisance de la ville de Diest. Gand, L.Hebbelynck, 1861, 28 p. Extrait du Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, année 1861, p. 192-219. Afbeelding Lakenhalle p. 440.

1861: Chronicon Diestense. Bruxelles, impr. M. Hayez, 1861, 131 p. Extrait du compte rendu de la Commission royale d’Histoire, tome II, n°3, 3e série, p. 393-521. Zie Huysmans Cam.: Over plaatsnaamkunde, Limburgsch Jaarboek, 1895-1896, p. 82-97 betreffende datum akte van Cortessem ( Raymaekers in Bulletin de la Commission royale d’histoire, 3e série, tome II, p. 445).

1861: Cartulaire de Diest (746-1478). In Bulletins de la Commission royale d’histoire, série 3, tome II. Bruxelles, 1861.

1861: Historische oogopslag op het voormalig Augustijnen-klooster te Diest, Brussel, G. Adriaens, 46 p. Overdruk uit “De Tyd”, Brussel, jg. VI, 1861:* - nr. 104, 30 Augustus

 • - nr. 105, 1 September
 • - nr. 107, 6 September
 • - nr.108, 8 September
 • - nr. 109, 11 September. Onderteekend in fine: R.


1862: Notice historique sur le béguinage de Sainte-Cathérine à Diest. Gand, L. Hebbelynck, 1862, 52 p., 1 pl. Extrait de Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, 1862, p. 73-97, 121-162, 2 pl.

1862: Historische oogslag op het begynhof van Diest. Brussel, G. Adriaens, 1862, 47 p. overgenomen uit De Tyd, Brussel, jg. VII, 1862:* - nr. 7, 15 Januari

 • - nr. 8, 17 Januari
 • - nr. 9, 19 Januari
 • - nr. 11, 24 Januari
 • - nr. 13, 29 Januari.


1862: De Priesters van het aertsbisdom van Mechelen en de Vlaemsche tael. In De Eendragt, jg. XVII, 1862-1863, nr. 2, p. 6-7.

1862: Historische oogslag op het steedje Haelen en het voormalige vrouwenklooster Mariënrode. Brussel, G. Adriaens, 63 p. (II 15.360). Verscheen in Brabandsch Museum voor oudheden en geschiedenis, Leuven, jg 1860, 3de aflevering, p. 291-362. Verscheen pas in 1862. Ook verschenen in De Tijd.

1862-1863: Historische oogslag op het voormalige Minderbroeder-klooster. In Noord en Zuid, jg. I, 1862, p. 570-576. Jg. II, 1863, p. 27-32. Afzonderlijk verschenen op 12 p., z.p.n.j.

1863: Historische oogslag op het voormalige Klooster der Lorreinoozen te Diest. Brussel, W. Adriaens, 1863, 19 p.; getrokken uit De Tijd, 1862.

1863: Historische oogslag op het begijnhof van Diest. In De Tijd, 1863, 47 p.

1863: Coup d’oeil historique sur le Holle Griet ou grand canon de Diest. Gand, L. Hebbelynck, 1863, 16 p., 2 pl. Extrait du Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, année 1863, 2e livre, p. 117-132, 2 pl.

1863: Historische oogslag op de voormalige St.-Janskerk te Diest. Brussel, G. Adriaens, 1863, 43 p., getrokken uit “De Tyd”.

1863: Historische oogslag op het voormalige Minderbroeders-klooster te Diest. In Noord en Zuid:* jg. I, Meert 1863, p. 570-576

 • jg. II, April 1863, p. 27-32.


1863: Historische oogslag op het voormalige Karthuizer-klooster te Zeelhem. Brussel, G. Adriaens, 1863, 67 p. Overdruk uit Noord en Zuid, Brussel, jg. II, 1863:* Juni, p. 113-123

 • Juli, p. 182-188
 • Augustus, p. 193-208
 • October, p. 318-327
 • November, p. 373-376
 • December, p. 394-416.


1863: Chambre de Rhetorique la Fontaine à Gand. In Messager des sciences historiques, 1863, p. 496-498.

1864: Historische oogslag op de Kapel van Alle Heiligen te Diest. (door M.R. pr.). Brussel, 1864, Bauvais en Cie, 26 p. (II 15.358). Getrokken uit Noord en Zuid:* jg. III, Julij 1864, p. 193-205

 • jg III, Augustus 1864, p. 257-266.


1864: Notice historique sur la ville de Halen et l’ancien couvent de Marienrode. In Revue d’histoire et d’archéologie, Bruxelles, t. IV, 1864, p. 391-404. Naam van de schrijver in de tabel vermeld. Ook uitgegeven te Brussel bij Emm. Devroye, 1864, 14 p.

1864: De Gilden van Diest. Brussel, Adriaens, 64 p.

1864: Stads-ordonnantiën van Diest, van den jare 1339. (Medegeddeld door M.R. pr.) In Noord en Zuid, jg. III, April 1864, p. 3-19.

1867: Het kerkelijk Diest. In Noord en Zuid, jg. V, tweede aflevering, Februari, p. 704.

1870: Het Kerkelijk en liefdadig Diest. Geschiedenis der kerken, kapellen, kloosters, liefdadige gestichten, enz., welke in deze stad vroeger bestonden of thans nog bestaan. Leuven, Karel Peeters, 1870, 6 pl. , 584 p. (II 57.034). Verscheen in afleveringen 1866-1868.* W. Van Spilbeeck in” Petrus van Emmerick” p. 15, nota 1: uit hetgene wij hier schrijven naar oorspronkelijke bronnen, blijkt , hoe onnauwkeurig de lijsten der pastoors van O.L.V. zijn gedrukt bij Raymaekers, p. 183, en bij Van Even in Geschiedenis der stad Diest, Kerken en Kapellen, p. 51.


1871: Mengelingen voor de geschiedenis van Braband. Uitgegeven door E. Van Even met de medewerking van P.V. Bets, K. Ruelens, F.J. Raeymaekers, G.J. Avondroodt, V.D. Kuyl. Leuven, C.F. Fonteyn, den vader, 1871, 498 p., 9 pl.

1871: Het vrouwen-klooster St.- Bernardus-dael der orde van Citeax, te Diest. In Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, Leuven, 1871, p. 179-194.

1871:Kronijk van Diest of Aenteekeningen nopens merkwaerdige Gebeurtenissen in deze stad en in hare omstreken van de vroegste tyden tot het einde der 18e eeuw. In Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, Leuven, 1871, p. 91-96.

1871: Historische navorschingen wegens de namen der plaetsen, straten, enz., binnen Diest. In Mengelingen voor de Geschiedenis van Braband, Leuven, 1871, p. 211-238.

1871: De oude heerlykheid Lovenjoul. In Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, Leuven, 1871, p. 239-254.

1871: Naemlijst der pastoors van het Begijnhof van Diest. In Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, Leuven, 1871, p. 257-262.

1871: Historische oogslag op het steedje Haelen en het vrouwenklooster Marienrode. In Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, Leuven, 1871, p. 291-362.

1871: Onuitgegeven brief betrekkelyk den vrede van Madrid aen het Magistraet van Diest toegestuerd. In Mengelingen voor de geschiedenis van Braband, Leuven, 1871, p. 385-388.

1871: De arend of misdaed en verzoening, een familie-schets uit den zevenjarigen oorlog, aan de rijpere jeugd opgedragen. Naar het Hoogduitsch van Eduard van Ambach, Brussel, Goemare, 181 p., Vermakelijke bibliotheek.

1873: Het burgerlijk en maatschappelijk Diest. Leuven, z.d., Boekdrukkerij van Karel Peeters. Geschiedenis der burgerlijke inrichtingen dezer stad, zoo als schutsgilden, rederijkkamers, ambachten en neringen, scholen, magistraat, enz., gevolgd van de beschrijving der aloude stad en heerlijkheid van Diest; den kronologischen naamrol der baanderheren met de voornaamste gebeurtenisen onder dezer bestuur voorgevallen, het levensbericht der beroemde Diestenaren, enz.. Boekdeel van ongeveer 550 p. Aangekondigd op de laatste buitenblz. van de vierde aflevering van Het kerkelijk en liefdadig Diest. NIET verschenen. De Eerwaarde Heer Daniëls te Hasselt zou een exemplaar bezitten.

1889: Revue historique de la commune de Zeelhem.

1889: Geschiedkundig overzicht der gemeente Zeelhem. Mechelen-aan-Maas, 108 p.

1904: Geschiedkundige navorschingen over de aloude abdij van ‘t Park. Uit het Fransch vertaald, voltrokken en aangeteekend door J.E. Jansen. Antwerpen, drukkerij Sint-Augustijn, 156 p. (II 84.652).

1922: Het Vrouwenklooster St. Bernardus-Dael te Diest. In Brabants Museum, 1, 22.

1936: De hoofdkerk van HH. Sulpitius en Dionysius te Diest. In Eigen Schoon en de Brabander, p. 120-136.

Bibliografie:

Alvin Fred.: in Biographie Nationale, 1905, t. XVIII, p. 808-809.

Biographie Nationale, t III, 1897, p. 251.

Carpentier P. Eduard: in Vita vener. Joan Berchmans, Lov. 1893, 3e édition, p. 381.

De Potter: Vl. Bibl., p. 654, 657, 801.

D’Haenens: L’ abbaye de Parc à Heverlee. In Monastier belge IV, Liège 1969, p. 784.

Directorium Praemonstrat., Turnhout, 1872, p. 9.

De Seyn E.: Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique.

Frederiks en Vanden Branden: Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, p. 445.

Goovaerts L.: Ecrivains, artistes et savants de l’Ordre de Prémontré, t. II, 1902, p. 77-79, t. IV, 1909-1920, p. 279.

Jansen J.E.: L’abbaye norbertine du Parc-le-Duc. Huit siècles d’existence 1129-1929. (III 81 033 a M.S).

Levensschets F.J. Raymaekers. In De Eendracht, jg. XXVI, 1871-1872, p. 60.

Loix F.: Wijlen kanunnik F.J. Raymaekers, pionier van de Diesterse geschiedenis (11.11.1817-11.12.1871). In Oost-Brabant, jg. XVIII, 1981, nr. 3, p. 170-174.

Verrees W.: Abdij van ‘t Park Heverlee. Historisch overzicht en begin van de abdij. Leuven, 1970. Bespreking door J. Calbrecht in Annalecta praemonstratiense, t. XLVI, 1970, p. 355-356.

X.: De priesters van het aertsbisdom van Mechelen en de Vlaemsch tael. In De Eendragt, jg. XVII, 1862-1863, nr. 2, p. 6-7, zie naschrift p. 16.

X.: Sterfgeval. In Gazette van Diest, jg. 8, zat. 30 dec., 1871, nr. 104.

X.: Levensschets van F.J.E. Raymaekers. In De Eendracht, jg. XXVI (1871-1872), p. 60.

X.: Wijlen kanunnik F.J. Raymaekers. In Limes Tamera, jg. 4, nr.12, januari-februari –maart, 2014.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest