POLLENTIER Fernand

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

POLLENTIER Fernand:* geboren te Oostende:14 december 1933

  • lic. Wijsbegeerte en Letteren , groep moderne geschiedenis
  • leraar te Diest.


Werk:

1967: Diest, Schildwacht van de Demervallei. In Spiegel Historiael, jg. 2, nr. 4, p. 211- 216.

1971: De fortificaties van Diest. In Diestiana, 1e kulturele uitgave van de Orde van den Prince, afdeling Diest. Diest, p. 35-40, ill.

1972: De admiraliteit en de oorlog ter zee onder de Aartshertogen (1596-1609). Brussel, 202 p.

1978: Monumentenzorg en de Diesterse fortificaties, (spreekbeurt van de heer F. Pollentier op de statutaire vergadering van de stichting Arnoldus IV, 27 februari 1978). In Mededelingen van de stichting Arnoldus IV Diest, 1978, nr. 2.

1980: Van wie is de stad? In Monumentenzorg Diest. Mededelingen van het comité voor Monumenten- en Landschapszorg der stad Diest, maart, nr. 3, p. 3-6.

1980: Diest contra Oranje. In Monumentenzorg Diest. Mededelingen van het comité voor Monumenten- en Landschapzorg der stad Diest, maart , nr. 3, p. 13-16.

1986: Diest, de nieuwe vestingstad en schildwacht in het Belgisch defensiesysteem (1837-1906). In Diest in de vorige eeuw. Diestsche Cronycke 8, Diest, 1986, p. 85-99.

1995: Diest, een oranjestad tegen Oranje. Een wandeling langs de Diestse vestingswerken. In Vlaams-Brabant, 1995, nr. 6, p. 29-39.

X.: Filips-Willem van Nassau (1554-1618): Spaanse of Nederlandse prins. In Nieuwsbrief van de Orde van den Prince, jg. 19, nr. 1, p. 3-6.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest