PESTHUIZEN* of SIECKHUYS

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

PESTHUIZEN* of SIECKHUYS:

Cuvelier: Les dénombrements de foyers en Brabant (XIVe-XVIe siècle). In Koninklijke Commissie voor geschiedenis, Brussel, 1912-1913, p. 353-354.

Loix Frans: Waar is het Diesterse pesthuisje gebleven? In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 3, p. 118-123.

Raymaekers J.F.E.: De Pesthuizen. In Kerkelijk en Liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 574-576.

Van der Eycken Michel: Het “Sieckhuis” of de Pesthuizen. In Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. Diest, 1979, p. 34-38.

Van de Ven Robert: Een pestordonnantie van het Diestse stadsbestuur. In Ons Heem, jg.

26, 1972, p. 148-151.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest