PEST*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

PEST*

Claes Frans (s.j.): Pest in Diest en omstreken in de 17de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 28, 1991, nr. 4, p. 188-189.

De Backer Christian: Maatregelen tegen de pest in Diest in de vijftiende en zestiende eeuw. In De pest in de Nederlanden: medisch-historische beschouwingen 650 jaar na de Zwarte Dood. Brussel, 1999, p. 183-209.

De Backer Christian: Reynier van Godtsnoven, chirurgijn en pestmeester te Diest tussen 1532 en 1568. In Oost-Brabant, jg. 36, 1999, nr. 4, p. 171-176.

De Backer Christian: Strijd tegen de pest te Diest. Lezing te Diest op 25 mei 2005, 9 getypte p.

Hermans Fernand: De pest te Diest. In Imago, jg. 2, sept. 1989, p. 78.

Loix Frans: Waar is het Diesterse pesthuisje gebleven, In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 3, p. 118-123.

Van der Eycken Michel: Het “Sieckhuys” of de Pesthuizen. In Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw. Uitgave van de Vrienden van het stedelijk museum en archief Diest, Diestse Cronycke nr. 1, 1979, p. 34-38.

Van de Ven Robert: De zwarte dood te Diest. In Oost-, jg. VII, nr. 3, 1970, p. 91-100, ill.

Van de Ven Robert: Een pestordonnantie van het Diestse stadsbestuur (1483). In Ons Heem, jg. 26, 1972, nr. 4, hooimaand, p. 148-151.

Van Even E.: De Geschiedenis der Stad Diest. Diest, 1847, p. 171, 201, 205, 206.

Van Werveke H.: De zwarte dood in de Nederlanden (1349-1351). Brussel, 1950.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest