PEETERS Constant, Hubert = STAVAST

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

PEETERS Constant, Hubert = STAVAST:* geboren te Schaffen: 20 april 1880

 • overleden te Borgerhout: 11 februari 1951
 • taalkundige.


Medewerking aan:

De Brabander, Merchtem:* - Het Haankappen te Schaffen, 4de jg., nr. 3, October 1924, p. 52-59.Verscheen ook in Eigen Schoon en de Brabander, jg. IV, 1924-1925, p. 52-59.


De Dijle- en Demerbode, 1902-1903.* - Vlamingen, bemint uw moedertaal!, 1 en 8 februari, 1902.

 • - De omwenteling van 1830 in haar waar daglicht, 6, 13 en 20 Juni, 1903.


De Vlaamsche strijd (Gent) (Stavast).* - Naar aanleiding van het feest der brievenbestellers te La Louvière, VIIIste jg, nr. 9, September, 1904.

 • - Er zijn geen meer! VIIIste jg., nr. 11, November 1904.
 • - Het gebruik onzer taal in handel en nijverheid bij Walen en Vlamingen, VIIIste jg., nr. 11, November 1904.
 • - In ons vrije Vlaamsche land!? VIIIste jg., nr. 12, December 1904.
 • - Brusselsch Stadhuis-Vlaamsch. VIIIste jg., nr. 12, December 1904.


Neerlandia, 1904, 1905, 1916.

De Vlaamsche Hoogeschool, 1913.

Vlaamsch en Vrij (Brussel) (Stavast).

De Gazet van Brussel, 1918. (Stavast).

De Straal (Detroit, Michigan), 1925.

Vliegt de Blauwvoet !, 1925.

De Ploeg, 1923.

De Toerist, Antwerpen,1926.* - Uit de geschiedenis van Diest. Vde jg, nr. 9, 1 Mei 1926, p. 232-235.


De Brabander voor iedereen, 1926.* - Wat is Algemeen Nederlandsch ? IVde jg., nr. 3, 15 Maart 1926.


De Schelde:* - De spelling van plaatsnamen, 6 October 1923 en 22 December 1923. In De Schelde, Antwerpen, 1927.

 • - Critiek op onzen Taalgids. In De Schelde: I, 29 Juli 1927; II, 9 Augustus 1927; III, 12 Augustus 1927.
 • - Boekbespreking: R. Schrijvers: Aanteekeningen op den Nederlandschen tekst van onze Grondwet en van ons Strafwetboek, (Brussel, 1927), Antwerpen, 11 October 1927.


Jong Dietschland, 1933.

Diestersche Kunstkring:* - Vogelnamen in onze Volkstaal. In jaarboek III van de Diestersche Kunstkring, 1931, p. 43-50.

 • - Plaatselijke volksnamen van onze Zoetwatervisschen. In Jaarboek IV van de Diestersche Kunstkring, 1931-1932, p. 59-66, ill.
 • - Vogelvangerstaal. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1933, p. 65-78, 1 ill.
 • - Het Lied van Columbus. Gedicht in Diestersche volkstaal overgebracht. Jaarboek III van de Diestersche Kunstkring, 1930- 1931, p. 57-58.
 • - Verbasteringen in onze Volkstaal. In Diestersche Kunstkring, jaarboek VII, 1935, p. 2-95.
 • - Plaatselijke volksnamen van onze groenten en toekruiden. In negende jaarboek der Diestersche Kunstkring, 1937-1938, p. 71-75.
 • - Verwantschap van het dialect van Diest en omtrek met het Duitsch. In Jaarboek VIII der Diestersche Kunstkring, 1936, p. 101-102.
 • - Een en ander uit het Dialect van Diest. In Tweede jaargang 1929-1930, p. 24-27.


De Standaard:* - Naar een “Werkgemeenschap voor heemkunde”. Wenschen en plannen. Vrijdag 3 Februari 1939.

 • - De heemkundige beweging. Zondag 5 Februari 1939.
 • - Scouting en Heemkunde. Ook de scouts moeten het pad vinden dat leidt naar betere kennis van eigen land en volk. Jg. XXII, nr. 129, 9 Mei 1939, p. 1-2.


Toerisme, 1933-1938:* - Nederlandsche taalkennis voor den V.T.B.-er. Het rijwiel., XII de jg., nr. 21, 1 November 1933, p. 788-792.

 • - De taal van den Vlaamsche toerist, XII de jg., nr. 16, 16 Augustus 1933, p. 593-596.
 • - Taalplicht voor den V.T.B.-er, XIIde jg.,nr. 18, 16 September 1933, p. 666-669.
 • - Uithangborden en opschriften in Vlaanderen, XIIde jg, nr. 20, 16 October 1933, p. 736-738.
 • - Boekbeoordelingen, XIII de jg., 1934, p. 251, 724, 725.
 • - Nederlandsche taalkennis voor den V.T.B.-er. Naar aanleiding van twee vorige artikelen., XIIIde jg., nr. 3, 1 Februari 1934, p. 112-114.
 • - Recensie van: Okatie. Een woordenboek voor handelaars, winkeliers en allen die zaken doen, door E. Van Hemel, drukk. Gust Janssens, Antwerpen, 64 p., XIIIde jg., 16 Maart 1934, p. 251-252.
 • - Sint Christoffel, XIIIde jg., nr. 14, 16 Juli 1934, p. 529-531, 1 afb.; nr. 15, 1 Augustus, p. 552-553.
 • - Nog over de fiets, XIIIde jg., nr. 16, 16 Augustus 1934, p. 594-595.
 • - Nog een en ander over de fiets, XIIIde jg., nr. 22, 16 November 1934, p. 831-834.
 • - Boekbeoordeelingen, XIVde jg., 1935, p. 688, 729.
 • - Viering van Sint Christoffel te Oostham en te Bocholt, XIVde jg., nr.13, 1 Juli 1935, p. 526.
 • - Nederlandsche taalkennis voor den V.T.B.-er. Drankhuis - Spijshuis of eethuis - gaarkeuken, XIVde jg., nr. 19, 1 October 1935, p. 757-759.
 • - Boekbeoordeeling, XVde jg. 1936, p. 676.
 • - Rijwieltermen. Tandem = Tweefiets - Rijwiel met hulpmotor = Knetterfiets, XVde jg., nr. 18, 16 September 1936, p. 654-655.
 • - Boekbeoordeelingen, XVIde jg., 1937, p. 118.
 • - Nederlandsche taalkennis voor de V.T.B.-er. Geen zichten, maar gezichten. Geen zichtkaarten, maar fotokaarten, XVIde jg., nr. 14, 16 Juli 1937, p. 585-586.
 • - Nederlandsche taalkennis voor de V.T.B.-er. Nog eens fotokaarten. XVIde jg., nr. 17, 1 September 1937, p. 700-702.
 • - Verboden ingang., XVIde jg., nr. 20, 16 October 1937, p. 842.
 • - Boekbeoordeelingen, XVIIde jg., 1938, p. 32, 33.
 • - Afstappen en uitstappen, XVIIde jg., nr. 11, 1 Juni 1938, p. 310.
 • - Bieren, wijnen en likeuren of bier, wijn en likeuren, XVIIIde jg., nr. 24, 1939, p. 959.
 • - Zegt men Ieperstraat of Ieperschestraat ? XVIIIde jg., nr. 24, 1939, p. 959.


Weetlust:* - Deeelbaarheid door 7., jg. VI, 3 Maart 1939, p. 66-68.


Nieuw-Vlaanderen, Turnhout, 1934, 1935, 1937.* - Onze taal. Beschaafd spreken en schrijven, eerste proefnummer, 16 December 1934.

 • - Onze taal. Enkele woordvormen, tweede proefnummer, 22 December 1934.
 • - Onze taal. Gallicismen, Iste jg., nr. I, 5 Januari 1935.
 • - Onze taal. Voorlichting voor het vermijden van taalverminking en taalbederf, Iste jg., nr. 2, 12 Januari 1935 tot en met IIIde jg., nr. 22, 29 Mei 1937.


Ons woord, orgaan van het Nationaal-Onderwijzers-Syndicaat , 1933-1936. Vanaf Mei 1936 voortgezet door: N.O.S. Woord: Nederlandse taalkennis* 1933, jg. 14, p. 30 en vlg.:verschil in woordvorm tusschen Zuidnederlandsch en algemeen Nederlandsch

 • 1935, jg. 16, nr. 2, Februari 1935, p. 17-18, enkele woordvormen
 • - nr. 5, Mei, p. 50-52, gallicismen
 • - nr. 6, Juni, p. 65-66, woorden en uitdrukkingen in verband met het schoolwezen
 • - nr. 7, Juli, p. 80-83, idem
 • - nr. 8, Augustus, p. 87-89, idem
 • - nr. 11, December, p. 128-130, idem.
 • 1936, jg 17: nr. 2, p. 17-19, idem
 • - nr. 4, Juni, p. 41-45, aanttekeningen bij de “Oordjesschool”, een fragment uit Tony’s “Ernest Staes”
 • - nr. 6, Augustus, p. 64-65, idem
 • - nr. 9, December, p. 104-106, idem.


Leuvensche bijdragen:* - Onze taal en het Belgisch Fransch, 28 ste jg., 1934, p. 80-89. Overdruk bestaat.


Maandblad van Vereeniging voor beschaafde omgangstaal, Antwerpen, 1938, 1939.* - Namen van enkele groenten (vervolg en slot), IV, 1939, nr. 1 p. 3.


Stijl en Volk, Orgaan van de Vereeniging voor beschaafde omgangstaal ter bevordering van den groei naar stijl in den privaten en openbaren levensvorm van ons volk, Antwerpen, 1938, 1939:* - Het persoonlijk voornaamwoord van den eerste persoon, nr. 3, Maart 1939

 • - Uurwerken en tijd dien ze aanwijzen, nr. 9-10, September-October; vervolg en slot in nr. 11, November 1939.
 • - Ons antwoord aan “Onze Taal”, nr. 12, December 1939.
 • - Vragenbus, nr. 12, December 1939 en nr. 1, 1940.
 • - Boekbespreking in nr. 1, 1940.


Werken:

1930: Nederlandsche Taalgids; woordenboek van Belgicisme met verklaring en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen nederlandsch. Antwerpen, tweede druk in 1934, 661 p. De Keyn-prijs van de l’Académie royale de Belgique.

1931: Taalkundig Handboek; in samenwerking met Grauls Jan en Melis Fr. Tweede druk in 1932, derde in 1933.Werk bekroond door provincie Brabant.

1932: Vogelnamen in onze volkstaal. (Diest en omstreken), Drukk. Charles Peeters, Zout-Leeuw, 8 p., 3 afb. Overdruk uit jaarboek 1931 van de Diestersche Kunstkring, p. 43-49. Recensie door Van den Broeck P. in Oost-Vlaamsche Zanten, jg. VII, 1932, p. 102. Door Dr. J. Geyskens in Toerisme, jg. XI, 1932, p. 623.

1934: Onze taal en het Belgisch Fransch, Leuven, 10 p. Overdruk uit Leuvensche bijdragen. Bijblad, 28e jg 1934, p. 80-89.

193.: Tony’ s “Ernest Staas”. Tongeren, G. Michiels-Broeders.

Bibliographie:

Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, deel 18, 1976, p. 603.

Schaffen door de eeuwen heen. Uitgave van de Oostbrabantse werkgemeenschap, Claes Frans, Hanegreefs Guy, Loix Frans, Reynders Nanda, 1989, p. 183.

Van de Poel L.: Bouwstoffen voor de Geschiedenis van Schaffen. Uitgave Davidsfonds Schaffen, 1956, p. 80.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest