OORLOG* 1914-1918 en 1940-1944

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

OORLOG* 1914-1918 en 1940-1944

Aerts J.: Diest tijdens de Duitse inval in 1914. Onuitgegeven licentiaats-verhandeling, K.U.Leuven, 1977.

Bas Raymond: Parochieverslagen dekenij Diest tijdens WO I. 2014.

Beckers F.: Door die! Diest, 1975, 126 p., ill.

Botte L.: Oorlogslachtoffers in Schaffen in 1914. In Oost-Brabant, jg. 29, 1992, nr. 2, p. 111-114.

Claes Frans (s.j.): Mei ’40 in Webbekom en Assent. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 2, p. 94-98.

Claes Frans (s.j.): Veertig jaar na ’40. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 2, p. 69-70.

Cops Alice: Delphine Alenus, een groot figuur uit de oorlog 1914-1918. Schaffen, 1997, 109 p.

Cypers F.: Herinneringen aan de droeve meidagen van 1940 te Diest. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 2, p. 92-93.

De Diestenaar, maandblad der soldaten van het kanton Diest (11 nummers):

Dispargum: November 1917, nr. 2: Vervlogen dagen, p. 1-2

Dispargum: Februari 1918, nr 4: Vervlogen dagen, p. 1-2

Dispargum: April 1918, nr 7: Vervlogen dagen, p. 1-2

Dispargum: Mei 1918, nr. 8:Vervlogen dagen, p. 2.

Delameillieure P.: Het kamp van Diest. In Oost, jg. 9, 1972, nr. 1, p. 21-25.

Galet: S.M. Le Roi Albert commandant en chef devant l’invasion Allemande. Paris, Librairie Plon, 1931. Diest p. 111, 122, 124, 135, 138, 144, 145 (Deurne), 146 (Deurne en Schaffen), 147, 148, 149, 150, 159, 170.

Gemeenteraad Diest 1918: Brief aan zyne Excellentie den graaf van Hertling, 20 en Februari 1918 (kopie).

Gielen Georges: Diest tijdens de grote oorlog. Toen pinhelmen de Diestse straten vulden. In Rondom, 6 augustus 2014.

Gielen Georges: Rondom (wekelijks magazine in Diest) herdenkt 14-18:

1. De slag om Halen. Vreugdekreten sussen het naderende onheil. (13-8-2014)

2. De Duitse opmars. Moord en brand bij de eerste incidenten. (20-8-2014)

3. Diest tijdens WO1. Onder de voet gelopen door de overmacht. (27-8-2014)

4. Diest in WO1. Jarenlange terreur van ‘landsturmers. (3-9-2014).

5. De gruwel van de oorlog. Schrapnel, spionnen en 140 obussen per dag. (10-9)

Gille Louis-Ooms Alphonse-Delandsheere Paul: Cinquante mois d’occupation allemande. Bruxelles, A. Dewit, 1919:

Diest in deel I, p. 202, 347; deel II, p. 431, deel IV, p. 227, 299, 365, 366.

Molenstede in deel I, p. 202, deel II, p. 34.

Schaffen in deel I, p. 120, 202, 203; deel II, p. 22, 34 en deel IV p. 227.

Webbecom in deel II, p. 158.

Hermans Fernand: Grepen uit de Diesterse oorlogsgeschiedenis. Diest, 1980, 28 p., 6 bijlagen. Recensie in Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 181.

Heselmans René, Sanen Stefaan en Strauven Johan: De ramp Tessenderlo, 29 april 1952. Tessenderlo, Geschied- en Heemkundige Kring, 1982, 251 p., ill.

Huon: Diest 1914-1918 momentopnamen. In Oost-Brabant, jg. 34, 1997, nr. 4, p. 129-152. Correctie in Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 1, p. 34.

Jannes Daniël: Diest tijdens de tweede wereldoorlog. Diest, 1994, 162 p.

Jannes Daniël: De familietragedie Houlteaux. Uitgave van ’t Cackenborgh, 1998, ill., archivalia en bibliografie.

Loix Frans: Gebeurtenissen in en om Diest op 10 mei 1940. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 2, p. 88-91.

Loix Frans: Ontstaan van het militaire vliegveld van Schaffen. Periode 1914-1918. In Meer Schoonheid, jg. 27, 1980, nr. 2, p. 47-50.

Loix Frans: De Diestenaar, een frontblad voor de soldaten van het kanton Diest (oktober 1917 tot oktober 1918). In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 1, p. 21-26. Uittreksels.

Loix Frans: Iets over de monstering van 1916. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 3, p. 139.

Loix Frans en Vanderbruggen J.: Ontsnapt uit Nazi-Duitsland. Diest, uitgave in eigen beheer, 1982, 12 p.

Loix Frans: Herinneringen uit de oorlogsjaren 1940-1944: kabelwacht. Oogetuigenverslag Diest. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr. 2, p. 65-66.

Massin Willy: Repressie en repressieproblemen. 1996.

Mees Leo: Graven Lancaster JA976 LQ-S. In Limes Tamera, jg. 1, nr. 1, april-mei-juni, 2011, p. 6-9.

Mees Leo: Hilaire Gemoets, een verzetsheld, gefusilleerd in Webbekom. In Limes Tamera, jg. 2, nr. 6 (2), juli-augustus-september, 2012, p. 2-4.

Meerbergen J.: Diest in den grooten oorlog. Diest, E. & J. Uten, 1919, 87 p.

Meerbergen J.: Het bombardement van Diest op 18 Augustus 1914. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 34, 21 augustus 1954.

Van der Eycken Johan: Diestse klokken tijdens WO I. : In Nieuwsbrief van de Vrienden van Sint-Sulpitius, jg. 6, 2010, nr. 1, p. 3-5.

Vincx Jan: Vlaanderen in Uniform 1940-1945. Uitgeverij Etnika Antwerpen, 1980. Diest: * Deel I: p. 12, 16f, 32a, 44, 50, 52, 63, 65, 73, 78, 89, 103, 138, 188.

  • Deel 2: p. 95, 106.
  • Deel 3: p. 254, 301, 328. Schaffen, p. 27.
  • Deel 4: p. 56, 90, 135, 197, 346.
  • Deel 7: p. 39.


Vinken M.: Diest in de branding. In Clair-lieu, jg. 3, 1945, p. 66-67 (1940-1944).

Van der Eycken Michel: Augustus 1914 te Diest. In Limes Tamera, jg. 4, nr. 15, oktober-december, 2014, p. 2-4.

Van der Eycken Michel:: September 1914 in Diest. In Limes Tamera, jg. 4, nr. 15, oktober-december, 2014, p. 4-7.

Von Schaching O.: Die franktireurs von Diest. Munchen 1915, 191 p.

X.: Het leger te Diest. In Gazette van Diest, jg. 52, zat. 7 dec. 1918, nr. 1.

X.: Wat we nooit vergeten mogen. VI. De “Monsteringen”. In Gazette van Diest, jg. LVI, nr. 5, 1 februari 1919.

X.: Eerelijst Gesneuvelden der stad Diest. In Gazette van Diest, jg. LVI, 1919, nr. 8, februari 1919 en nr. 13, maart 1919.

X.: Diest in den Grooten Oorlog. In Gazette van Diest: jg. LVI, 1919, nr. 19, 20, 21,mei; nr. 23, juni; nr. 28, 29, 30, juli; nr. 31 aug.

X.: De citadel als Duitsch gevang. In Gazette van Diest, jg. 56, zat. 23 aug. 1919, nr. 34.

X.: 1920: Inhuldiging van het gedenkteken opgericht ter eere onzer gesneuvelde inwoners van den grooten oorlog 1914-1918 en overhandiging van een vaandel aan een oudstrijdersbond der stad. In Gazette van Diest, jg. LVII, nr. 49, 4 december 1920.

X.: 1920: Oorlogsboek van het Davidsfonds: een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdelingen, 1914-1918. Brugge, J. Houdmont, 1920, 2 delen, 263 en 386 p. Deel I:* Diest p. 139-157.

  • Molenstede p. 157-165
  • Schaffen p. 166-172.


X.: 1944: Vliegersterreur boven Diest. In Gazette van Diest, jg. LXXXI, september 1944, nr. 1.

X.: Heldenhilde te Diest. In Vrij Volk, jg. 4, nr. 37, 14 september 1946, p. 27-28, 4 foto’s op kaft.

X.: Inhuldiging van het gedenkteken voor de gesneuvelde voetbalspelers, W.O. I en II. In Gazette van Diest, jg. 85, zat. 16 okt. 1948, nr. 42.

X.: De inneming van Diest door de Duitsers in 1914. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 28 aug. 1954, nr 35; zat. 4 sept. 1954, nr. 36.

X.: Het bedreigde Diest (september 1914). In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 37, 11 september 1954.

X.: Diest in de oorlog 1914-1918. De kwade Zondag. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 38, september 1954.

X.: Diest in de oorlog 1914-1918: De citadel als Duits gevang. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 25 sept. 1954, nr. 39.

X.: Diest in de oorlog 1914-’18. De Verspiedingsdienst te Diest. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 40, 2 oktober 1954.

X.: Diest in de oorlog 1914-’18. De vliegplein van Schaffen. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 41, oktober 1954.

X.: Diest in de oorlog 1914-‘18. De Monstering. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 42, 16 oktober 1954.

X.: Diest in de oorlog 1914-’18. De 11 November 1918 te Diest. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 45, 6 november 1954.

X.: Diest in de oorlog 1914-’18. Enige oorlogstoestanden. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 46, 13 november 1954.

X.: Diest in de oorlog 1914-’18. Opeisen van een kerk. Franse vluchtelingen te Diest. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 47, 20 november 1954.

X.: De inneming van Diest door de Duitsers in 1914. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 35, augustus en nr. 54 september 1954.

X.: Livre d’or de la résistance Belge. Les éditions Leclercq Bruxelles. Ouvrage publié par la commission de l’ Historique de la Résistance. Instituée par le Ministère de la Défense Nationale. (Adang François, Budie Mathieu, Delanier René, Geyskens Theophile, Keersmaekers, Neyskens Frans, Smolders Leopold, Van Brabant Louis).


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest