NOTARIAAT*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

NOTARIAAT*

Archief Diest (Stallaert)

4re Section

Protocoles des notaires

§ 1. Adriaens, Jozef Maarten

§ 2. Becquet, Jan

§ 3. Belen, Jos

§ 4. (Van) Buytenbach, Matthias

§ 5. Ceulemans, Hubert Laurent

§ 6. Clercx, Willem

§ 7. Coghen, Dominique

§ 8. Coppal, Pieter Adriaan

§ 9. Cox, Arnold Godfried

§ 10. Deckers, Pieter Andreas

§ 11. De Lespes, Jan Thomas

§ 12. De Lespes, Jan Jozef

§ 13. De Roy, Jacob

§ 14. Di Martinelli, Jan Antoon

§ 15. Di Martinelli, Vincent

§ 16. Esterdiu (Desterdiu, Sterdiu), Egidius

§ 17. Gautiers, Karel

§ 18. Gillies, Jan Baptist

§ 19. Kiesecoms, Jan

§ 20. Louys, Jan Baptist

§ 21. Nys, Jan Frans

§ 22. Quints, Wouter

§ 23. Quints, Dionysius

§ 24. Quisthoudt, Engelbert

§ 25. Quisthoudt, Jan Alexander

§ 26. Rutten(s), Wouter

§ 27. Smeulders, Karel Hendrik

§ 28. Steenbeek(x), Michel

§ 29. Swinnen, Jan

§ 30. Tielens, Michel

§ 31. Van Croonenborch, Matthias; Van der Buecken, Willem

§ 32. Van de Perre, Dominique

§ 33. Van der Straeten, W.A.

§ 34. Van Dueren, Jan Baptist

§ 35. Van Hamme, Jan

§ 36. Van Surpel (Van Zurpel)

§ 37. Verreydt, Petrus Jan Jozef

§ 38. Verzyl, Jacob Frans

§ 39. Vreven, Georges

§ 40. Wouters, Jan

§ 41. Zegers, Pierre

§ 42. Voogdij

§ 43. Notarissen varia

Galesloot L.: In Inventaire du Notariat Général de Brabant:

p. 52: protocoles de notaires;

p. 53: annexés au notariat général;

p. 91-92: De l’ancien duché de Brabant. III. Protocoles conservés à l’hotel de ville, à Diest. Cette liste a été par lettre de l’administration communale de Diest de 9 mai 1860.

Becquet J., 1754-1758, 21 volumes, liasses et fardes

Belen Jean, 171733-1757, 21

Buytenbach Mathieu, 1616-1637, 21

Cooghen Dominique, 1631-1757, 1

Coppal Pierre-André, 1760-1768

Cronenborgh M., 1637-1641, 1

Desterdiu J., 1672-1710, 1

Gautiers C., 1634-1677, 1

Gielen Jean-Baptiste, 1608-1644, 1

Quiesthoudt E., 1710-1731, 1

Quins Gautier, 1620- 1637, 1

Quins Denis, 1637-1677, 1

Rultens Gaautier, 1667-1677, 1

Smeulders Charles-Henri, 1667-1786 (1784 manque), 5

Steenbeek ou Steenbiex, 1623-1664, 5

Swinnen Jean, 1652-1679, 5

Van Buytenbach Mathieu, 1616-1637, 5

Van Croonenborgh J.-M., 1634-1641, 5

Vande Perre Dominique, 1681, 5

Van Hamme J., 1642-1653, 5

Van Zurpel J., 1651-1670, 5

Vreven Georges, 1685-1731, 1

Wauters Jean, 1651-1664, 1

Zegers P.; 1700-1720, 1

Di Martinelli Jean-Antoine

Waersegers Josph-Jean

Notarisakten van Diestse notarissen bewaard op Algemeen Rijksarchie te Brussel: zie deel III, inventaris van de microfilms bewaard in het Stadsarchief Diest, nr.5.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest