MOONS Felix

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

MOONS Felix:* geboren te Diest: 10 april 1869

  • overleden te Edegem: 16 maart 1918
  • priester.


Bibliografie:

Argus: Een heuglijke dag voor de Moons-vrienden. In Gazette van Diest, jg. LVI, nr. 33, augustus 1919.

E.A.: Hulde aan de Diestenaar Pastoor Felix Moons. In Gazette van Diest, jg. 91, nr. 44, Zaterdag 30 Oktober 1954, p. 4.

Meerbergen J.: Voor God en Vaderland ! In Diest in den Grooten Oorlog. Diest, E. & J. Uten, 1919, p. 70-78, 2 foto’s.

Moons F.: De laatste brief van onzen stadgenoot Eerw. Heer Felix Moons, in leven pastoor te Winxele, te Antwerpen door de Duitsers doodgeschoten den 16 Maart 1918. In Gazette van Diest, jg. LII, nr. 2, 14 december 1918.

Simons A.: Nog iets over Felix Moons. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr. 2, p. 71-75.

X.: Vaderlandsche betooging. Plechtige Teraardebestelling van onzen stadsgenoot den Eerw. Heer Pastoor Felix Moons. In Gazette van Diest, jg. LVI, nr. 21, 24 mei 1919.

X.: Verjaring der aanhouding van pastoor Moons. In Gazette van Diest, jg. LVI, 2 augustus 1919, nr. 31.

X.: Een heuglijke dag voor de Moons-Vrienden. In Gazette van Diest, jg. 56, zat. 9 aug. 1919, nr. 32.

X.: Diest in de oorlog 1914-’18. De heldhaftige Diestenaar: Pastoor Felix Moons. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 43, oktober 1954.

X.: Een straatnaam voor een held. Wie was Felix Moons. In Vier (uitgave van de P.V.V., 1973.

X.: Wie zijn ze ook weer? Uitgave Kultuurcentrum Begijnhof Diest, 1999, p. 56-57.

X.: Over Moons. In Delle vroeger en nu, p. 2 en 58, 2011.

Biografie:

Loix Frans: Een vergeten held, wijlen de Zeereerwaarde Heer Henricus Felix Moons. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 3, p. 203-207.

X.: Wie was Felix Moons? In Kletske. Stedelijk Informatieblad Diest, jg. 1, nr. 2, september-oktober, 2004.

X.: E.H. Felix-Hendrik Moons. In Delle-vroeger en nu, categorie pastoors, 2011, p. 1-2.


In memoriam:

X.: In Memoriam Eerw. H. Felix Moons. In Gazette van Diest, jg. LVI, nr. 7, februari 1919.

X.: Wat we nooit vergeten mogen. IX. Hoe een priester voor zijn land streed en stierf. In Gazette van Diest, jg. LVI, nr. 10, 8 maart 1919.

X.: Begrafenis van Pastoor Moons te Diest. In Gazette van Diest, jg. LVI, nr. 20, 17 mei 1919.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest