MOLENSTEDE*=Kaggevinne-Kempens

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

MOLENSTEDE*= Kaggevinne-Kempens* Molenstede in de kijker, heemkundig tijdschrift, Davidsfonds–Molenstede, jg. 1, nr. 1, 1992.


Bibliografie:

Archief Diest: inventaris van de archiefstukken van Kaggevinne, of het buitenland van Diest (Van de Ven Robert):

1. Kaggevinne-Kempens:

1. Extracten uit schepenregisters van Kaggevinne, 18de eeuw.

2. De werking van de schepenbank laat te wensen over.

Vonnis van de raad van Brabant, 18de eeuw.

3. Uitbetalingen van de inkomsten van renten door het bestuur van Kaggevinne - Kempens,18de eeuw.

4. Ordonnantie betreffende de dorpswacht van Kaggevinne-Kempens (17de eeuw).

5. Bevolkingstelling, 1747.

6. Bevolkingstelling, s.d., vermelding van F.X. van de Velde, pastoor van Schaffen (1735-1748).

7. Bevolkingstelling, s.d., vermelding van Hilarius Covernils, pastoor van Schaffen (1750-1761).

8. Bevolkingstelling, s.d., ca. 1750?

9. Opgave door verschillende eigenaars van de onroerende goederen die ze in Kaggevinne - Kempens bezaten, 1757. Uitvoering van de plakkaat van 6 augustus 1757.

10. Plan van een "parceel Bosch gelegen tot Blanckelaer genaemt den Speurken Bosch onder Caggevin Kempens".Opgemaakt door landmeter F. J. Guijaux, 6 april 1767.

11. Verkopen van onroerende goederen, 18de eeuw.

12. Uitgaven aan militairen. "Liste van fourageringe geschiet door de geallieerde van Hare Majesteyt anno 1746".1740

13. Proces Diest-Kaggevinne - Kempens, 2de helft 17de eeuw.

14. Belastingen, 17de-18de eeuw.

15. Cohier van de 20ste penning, 1783.

2. Molenstede# Rekening van Joannes Lemmens, burgemeester van Molenstede, 1790.

 1. Rekening van Martinus Peeters, burgemeester van Molenstede, 1792.
 2. Uitgaven om een vrijgeleide (sauveguaerde) te kopen, 1675.
 3. Uitgaven voor de Franse bezetters, 1792, 1793.
 4. Verzoekschrift van de inwoners van Molenstede aan de Aartsbisschop van Mechelen om een eigen kapel te bekomen, of ten minste een priester om hen in de Christelijke leer te onderwijzen. Aangezien de Molenstedenaars hoorden tot de Sint-Sulpitiuskerk in Diest, die bediend werd door Witheren van Tongerlo, zou deze abdij hiervoor moeten instaan, 1660.
 5. Argumenten tegen een niet bewaard gebleven verzoekschrift ingediend door de inwoners van Molenstede (ca. 1765). Deze vragen om een brug te mogen bouwen over de Zwarte Beek ter hoogte van het huis "de Craijewaegen". De Molenstedenaars waren van plan tol te heffen op de brug. De opbrengst zou gebruikt worden voor de armenzorg, het loon van de schoolmeester en de uitgaven voor hun pas gebouwde kapel. Hiertoe zou de kapelmeester worden aangesteld als beheerder van het bruggeld.
 6. Voogdij. Rekeningen (1748-1762) van Paulus Peeters als voogd van de kinderen van wijlen Georgius Peeters en Dympna Volders.
 7. Voogdij. Rekeningen (1790-1791) van Henricus Smeyers als voogd van de kinderen van wijlen Joannes Franciscus Peeters en Elisabeth Smeyers.
 8. Voogdij. Rekeningen (1791-1794) van J.B. Thys als voogd van de kinderen van wijlen Joannes Emmens en Maria Catharina Thys.
 9. Voogdij. Verkoop van goederen door L. Wolput en S. Timmermans als voogden van de kinderen van wijlen H. Wolput en M.C. Timmermans, 1792.
 10. Varia, o.a. de tienden te betalen aan de abdij in Tongerlo, het loon van de schoolmeester (1792), goederen.Bem: Molenstede in de Kijker. In Het Laatste Nieuws, 9 oktober 1992.

Bervoets Kristel: Site van Dassenaerde wordt toeristische attractie. Loopgraven opnieuw blmootgelegd. In Het Laatste Nieuws, 7 november 2013.

Bongaerts Ann: Bibliografie van het Hageland. Uitgave van de v.z.w. Federatie Leefmilieu Hageland onder toezicht van de Heemkring Averbode, 1981, p. 300.

Celis Karel: Molensteedse Familienamen, deel II. 2003.

Claes Frans (s.j.): Van de familienaam Grauwels tot de plaatsnamen Grasbos en Kraas. In Oost-Brabant, jg. XIV, 1977, nr. 3, p. 64.

Claes Frans (s.j.): Katsenberg te Molenstede: een oude naam. In Oost-Brabant, jg. 15, 1978, nr. 3, p. 89.

Claes Frans (s.j.): De Bosmansstraat en het vroegere Bosmanseinde te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 15, 1978, nr. 3, p. 99.

Claes Frans (s.j.): De naam van het gehucht Eiland te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 16, 1979, nr. 3, p. 114.

Claes Frans (s.j.): Bezittingen van de schildersfamilie Matsijs te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. XVI, 1979, nr. 4, p. 141-143.

Claes Frans (s.j.): Iets over het Bolhuis te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 1, p. 13-16.

Claes Frans (s.j.): Het Remakshof te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 1, p. 40.

Claes Frans (s.j.): Oude brouwerijen en herbergen in de dorpen rond Diest. In Oost-Brabant, jg. XIX, 1982, nr. 1, p. 22-23.

Claes Frans (s.j.): Volkstellingen van Molenstede in 1702, 1747 en 1784. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 3, p. 120-122.

Claes Frans (s.j.): Quinten Matsijs en het Mesthof te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. XX, 1983, nr. 2, p. 99.

Claes Frans (s.j.): Een onderwijzer te Molenstede in 1688. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 1, p. 12.

Claes Frans (s.j.): De bevolking van Schaffen en Molenstede in 1696, 1702 en 1747. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr.1, p. 13-22. Volkstellingen.

Claes Frans (s.j.): De naam Kruisstraat. In Oost-Brabant, jg. 22, 1985, nr. 2, p. 80.

Claes Frans (s.j.): De vroegere watermolen te Molenstede. In Oost-Brabant, jg. XXIV, nr. 2, 1987, p. 41-43.

Claes Frans (s.j.): Nog iets over de naam Kruisstraat. In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 3, p. 134.

Claes Frans (s.j.): De bevolking van Schaffen en Molenstede 1755-1792. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 2, p. 70-86. Volkstellingen.

Claes Frans (s.j.): Lambrecht Van Tuylt, schoonbroer van Quinten Matsijs, woonde te Molenstede. In Oost-Brabant, juni 1990, jg. 27, nr. 2, p. 101.

Claes Frans (s.j.): De gehuchtnaam Eiland te Molenstede. In Oost-Brabrant, jg; 29, 1992, p. 124.

Claes Frans (s.j.): 1993: Vroegere wijngaarden in de streek van Diest. In Oost-Brabant, jg. 30, 1993, nr. 3, p. 83-108:

Molenstede p. 90-95.

Schaffen p. 95-99

Webbekom p. 101-103.

Claes Frans (s.j.): 1993: De geschiedenis van Molenstede. In samenwerking met Claes Frans en Van der Eycken Michel. Uitgave Mickey Club van Molenstede, drukk. Tuerlinckx, Averbode, 310 p.

Claes Frans (s.j.): Bijdrage tot de toponymie van Schaffen en Molenstede. In handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, jg. LXVIII, 1996, p. 21-202.

Claes Frans (s.j.): De eerste Bacxen in Molenstede (17de-18de eeuw). In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 2, p. 68-69.

Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments. Inventaire des objets d’art. Bruxelles, E. Guyot, 1906, p. 131.

de Borchgrave d’Altena J.: Molenstede: Eglise Notre-Dame. In Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 1939-1940, p. 317.

Decroos O.: Klokken van Molenstede. In Heimat, jg. 17, aug. 1978.

Deneef Roger, De Jaeck Herlinde & De Maegd Chris: ’t Zand, Turnhoutsebaan 139. In Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant (Hageland). Vlaanse Overheid, Brussel, 2007, p. 139-141, ill.

Deneef Roger, De Maegd Chris & Wijnant JO: Remaks, Bosmansstraat 20. In Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant (Hageland). Vlaamse Overheid, Brussel, 2007, p. 142-144, ill.

Deneef Roger, De Maegd Chris & Cresens André: Graboskasteel, Hellestraat 10. In Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant (Hageland). Vlaamse Overheid, Brussel, 2007, p. 145-147, ill.

Deneef Roger, De Jaeck Herlinde & Wijnant Jo: Jagersberg, Jagersberg 20. In Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant (Hageland). Vlaamse Overheid, Brussel, 2007, p. 148-149, ill.

Deneef Roger, De Maegd Chris, van den Hove d’Ertsenryck & Cresens André: Groot Asdonk. In Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant (Hageland). Vlaamse Overheid, Brussel, 2007, p. 150-153, ill.

Gerrits J.: Aantekeningen over de O.L.Vrouwekerk van Molenstede. In Meer Schoonheid, jg. 28, 1981, nr. 3, p. 71-72.

Geschiedenis van Molenstede. Uitgave Mickey-club Molenstede, 1993.

GMA.: Molenstede heeft eindelijk dorpsbeeld. In Het Laatste Nieuws, maandag 10 september 2007.

GMA.: Molenstede/Averbode. Bomen sneuvelen voor oude loopgraven. In Het Laatste Nieuws, 10 februari 2014.

Gielen Erwin: De Bolhuishoeve. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Erwin: Het orgel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Molenstede. Monument in de kijker in Hier Diest, 1991.

Goetschalckx: Eenige aantekeningen rakend de Geschiedenis van Sichem. In Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, 1902, p. 525 Molenstede.


gtms: Jouw buurt, jouw leven! Molenstede Diest. In Passe-Partout, nr. 42, 10 oktober 2010.

gtms: Kapel van Zand herrijst dankzij heemkring. In Passe-Partout, 11 mei 2011.

Hasquin H., Van Uytven, Duvosquel J.M.: Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. Gemeentekrediet van België, 1980, p. 714, ill.

J.N: Geschiedenis van Molenstede. In Het Laatste Nieuws.

MC: De goede lieden van Moelstede. In Den Diesteneir, jg. 8, nr. 101, oktober 2007, p. 1. (standbeeld)

Meerbergen J. J. G.: Duitsche gruwelen in België. Diest, E.&J. Uten, 1919, 3 delen:* I. Dinant, Schaffen, Micheroux, Molenstede, Gelrode

 • II. De verwoesting van Lier, De dood van den Z.E.H. Van Bladel en de lijdensweg van E.H. Huypens, van Herent.
 • III. De verwoesting van Aarschot.


Mertens Geert: 356 gezinnen lezen ‘Molenstede in de kijker’. In Het Laatste Nieuws

Phillippen Jos: In de heerlijke streek van Kaggevinne en Molenstede. In Brabant Toerisme, 1961, nr. 12, p. 38-39.

Philippen Jos: “Meulstee”. In Geschiedenis en volkskunde langs de Demerboorden. Diest, Europa uitgeversbedrijf, 1966, p. 41-43, 1 ill.

Philippen Jos: Diest vroeger en nu. Diest, 1980, 199 p., ill.

Raymaekers F.J.E.: De kapel van Onze-Lieve-Vrouw te Molenstede. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 278-280.

Sciot Jules: Molenstede. Molenstede, uitgave Celis, 1973, 75 p., ill.

Sciot Jules: Molenstede. In Oost-Brabant, heemkundig handboek van de Hagelandse Werkgemeeenschap, 1957, p. 92-93.

Van der Eycken Michel: De geschiedenis van Molenstede. In Diest vroeger en Nu. Uitgave van Rotary club-Diest, 1980, p. 19-20.

Van der Eycken Michel: De bevolking van Molenstede in 1641. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 3, p. 115-119.

Van der Eycken Michel: 1993: De geschiedenis van Molenstede. In samenwerking met Claes Frans (s.j) en Claes Frans (journalist). Uitgave Mickey Club van Molenstede, drukk. Tuerlinckx, Averbode, 310 p.

Van der Eycken Michel en JanssensLuc: Molenstede. In Steden in beeld. Uitgave van het Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 7-9, 13, 50, 57, 58, 62, 67, 75, 76, 78, 83-86.

Vanderwaeren S.: Het Groot Asdonck te Molenstede-Engsbergen. Het domein en zijn meesters. In Oost, jg. 10, 1973, nr. 2-3, p. 44-49.

Van de Ven Robert: “De goede lieden van Moelstede” en Onze-Lieve-Vrouw van Diest. In Molenstede in de Kijker, jg. III, 1994, nr. 2, p. 1-8. In Oost-Brabant, jg. XXXI, 1994, nr. 4, p. 150-159.

Van de Ven Robert: Molenstedenaars vermeld in de doodsboeken van de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1514-1577). In Oost-Brabant, jg. XXXII, 1995, nr. 1, p. 6-22 en in Molenstede in de Kijker, jg. IV, 1995, nr. 2, p. 4-8, 16-20.

Van de Ven Robert: Het menu van de melaatsen te Molenstede-anno 1419. In Molenstede in de kijker, jg. IV, 1996, nr. 3, p. 5-7.

Van de Ven Robert: Van melaatsheid verdacht. In Molenstede in de Kijker, jg. V, 1996, nr. 2, p. 1-2.

Van de Ven Robert: Het Grasbos te Molenstede: steengroeve voor de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In Molenstede in de kijker, jg. V, 1996, nr. 1, p. 4-8.

Van de Ven Robert: De Hussen in het Grasbos in Molenstede. In Molenstede in de kijker, jg. VI, 1997, nr. 2, p. 13-16.

Van de Ven Robert: Het menu van de melaatsen te Molenstede – Anno 1573. In Molenstede in de kijker, jg. V, 1997, nr. 3, p. 1-5.

Van de Ven Robert: Beelden en schilderijen in de Sint-Lazaruskapel in Molenstede (16de eeuw). In Molenstede in de kijker, jg. X, 2001, nr. 1, p. 13-17. In Oost-Brabant, jg. 38, 2001, nr. 2, p. 60-66.

Van de Ven Robert: Dat die van Molenstede niet in de rij mogen lopen. In Molenstede in de kijker, jg. 9, 2001, nr. 3, p. 1-2.

Van Diest Leo: Groen troef in Molenstede. In Kletske, jg. 3, nr. 18, juli-augustus 2007, p. 16-17, 4 ill.

Van Overstraeten Jozef en Gerrits Jan (bewerking): Gids voor Vlaanderen. Antwerpen, VTB-VAB, 1985. Diest ( Deurne, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen, Webbekom) p. 261-270.

Van Oorbeek A.: Leprozen te Diest. In Oost-Brabant, jg. 34, 2002, nr. 4, p. 152-157.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 106-110.

Weyens Luk: ‘Gemeente’ Molenstede viert eeuwfeest. In De Weekkrant, 9 mei 2000.

Weyens Luk: Chirojongens Molenstede. De kroniek van 50 jaar zondagnamiddag. In De Weekkrant, 16 februari 2005.

Weyens Luk: Kapel Het Zand herrijst. In De Streekkrant, 11 mei 2011.

Wouters Valeer: Legendarisch en Vroom Hageland. Van vermaard Bedevaartsoord tot eenvoudige Veldkapel in het Hageland en Vlaams-Brabants Haspengouw. Igo Leuven, 1998, 296 p., Bronnen en literatuur p. 286-288, registers p. 289-291 (plaatsnamen, legenden en Heiligennamen), ill.

Molenstede: p. 4, 17, 18, 28, 88, 89, 94.

X.: Inventaire des objets d’art existant dans les édifices publics des communes de l’arrondissement de Louvain. Brussel, Province de Brabant, Comité des correspondants de la Commission royale des Monuments, 1906, p. 131.

X.: Wat we nooit vergeten mogen. VIII. De Duitsche gruwelen te Molenstede. In Gazette van Diest, jg. 56, zat. 15 feb. 1919, nr. 7.

X.: Oorlogsboek van het Davidsfonds ( 1914-1918). Deel I, Luik, Limburg, Brabant, nr. 193 van het Davidsfonds, p. 157-165.

X.: Vlaggefeest in Molenstede. In Gazette van Diest, jg. 67, zat. 24 mei 1930, nr. 21.

X.: “Geschiedenis van Molenstede”: geschenk voor jarige Mickey Club

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest