MILITAIR*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

MILITAIR*

Algemeen Rijksarchief te Brussel: Généralités concernant la ville de Diest, extraits de cartulaires, comptes, requétes, logements militaires, priviléges ecclésiastiques, incompatibilités, pièces diverses de procédure, etc. 15e au 18e siècle (n° 6991).

Bril Louis: Inventaire des archives de la ville de Nivelles sous l’ancien regime.(1940). Chapitre X: Affaires militaires: * 1.Generalités. 1811:Correspondance , ordres de logement, règlements et pièces diverses concernant les garnissons, les deserteurs, les recrues, les levées, la mutinerie de Diest, la contribution volontaire, etc., 1543-1668.


Bas Raymond en Mondelaers Martien: Het bogaardenklooster als kazerne en legerdepot (1830-1927). In Achter de muren van het Diestse bogaardenklooster. Diestsche Cronijcke 21, uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief v.z.w., 2012, p. 101-117.

Claes E.: Legeraalmoezeniers te Diest. In Oost-Brabant, jg. XVI, nr. 3, 1979, p. 138.

Claes Frans (s.j.): Legeraalmoezeniers in Diest. Recensie: Diest, Brabantse stad, Belgisch bolwerk. E. Stevens. In Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet, nr. 126, oktober 1978, p. 264. Biografische gegevens.

Delameillieure P. : Het kamp van Diest. In Oost, jg. IX, 1972, nr. 1, p. 21-25.

Dr.: Ons garnizoen. In Gazette van Diest, jg. XXXII, nr. 80, zat. 5 oktober 1895.

Huybrecht P. A.: Histoire politique et militaire de la Belgique (1830-1831). Bruxelles, Renier E, imprimeur militaire. Paris, Dumaine, imprimeur militaire, 1856, 263 p., kaart. Diest p.15, 152, 163, 164, 168, 169, 170, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 187, 191, 193, 206, 207, 212, 213, 216, 217, 223, 225, 247, 248, 249. Pièces justifictives, LXIII. Diest: XI, XII, XII, XIV, XXIII, XXIV, XXV, XXXIV, XXXVI, XLI.

Jacobs M.: Studie van de psychologische, sociologische en economische weerslag van de aanwezigheid van een garnizoen in een kleine of middel-grote Belgische stad. Brussel, Krijgsschool, 92 divisie, 1976, 75 p. + bijlagen

Jannes Daniël: Diest, garnizoens- en vestingstad 1830-1914. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Koninklijke Militaire School, Brussel, 2 delen, 137 p. + 56 bijlagen, 1989-1990.

Loix Frans: De sterfgevallen onder de Belgische militairen in de stad en het kamp te Diest. In Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, jg. 23, maart 1979, nr. 1, p. 11-38.

Loix Frans: De geschiedenis van de Diesterse burgerwacht. In Oost-Brabant, jg.19, 1982, nr. 3, p. 124-139.

Loix Frans: De Diesterse burgerwacht. In Belgisch Tijdschrift voor militaire geschiedenis, jg. 25, 1983, p. 125-130.

Loix Frans: De geschiedenis van de tuchtkompagnie tijdens haar verblijf in het garnizoen Diest (periode 1850-1859 en 1887-1914). In Oost-Brabant, jg. 24, 1987, nr. 3, p. 91-100.

Loix Frans: Gesneuveld voor België (1830-1833): wie was Joseph Goyens? In Oost-Brabant, jg. 20, 1983, nr. 2, p. 74-78. (Diest).

Loix Frans: Ginds roffelt de trom. Diestenaars die stierven in het grote leger van Napoleon. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 2, p. 82-85. Rechtzetting in Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 3, p. 144.

Ons garnizoen. In Gazette van Diest, jg. XXXIII, nr. 7 januari 1896.

Ons garnizoen en de forten. In Gazette van Diest, jg. XXXIII, nr. 32, april 1896.

Philippen Jos: Diest, bakermat van Belgisch Leger. In Renaissance, nr. 16, september 1974, 1 ill.

Stevens E.: Diest, Brabantse stad, Belgisch bolwerk. In Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet, nr. 126, oktober 1978, p. 264-268, ill., krt. Biografische gegevens.

Toneg: Het militair verleden van Schaffen en zijn anekdoten. In Vox, jg. 9, 1982, nr. 7, p. 8-10, ill.; nr.8, p. 11-13, ill.

Van Buyten Leo: Krijgsgeschiedenis en historiografie: het voorbeeld van enkele veldtochten in Oost-Brabant (einde 16de- begin 18de eeuw). In Brabant, 1982, nr. 3-4, p. 82-89, ill.

X.: Description de la Cavalcade, accompagnée de chars de triomphe, en Brabant. De l’Imprimerie des Belges, Le 15 juin 1787, 15 p. Ouverture de la Cavalcade:* nr. 8: Pansius, Commiffaire à Diest, fur une licorne, portant cette infcription: Non instruam baculis. Eftenberg, cap. 987.

  • nr. 20: Okelly, Préfident à Diest & Roi d’armes, en brochet, fur un buffle, portant les débris des armoires des Cercles avec cette infcription: Reliquias atquè jacluram deploro. Blafon de Dublin, fol 6.


X.: De eerste patriotten van Diest. In Gazette van Diest, jg. 16, zat. 18 jan. 1879, nr. 6.

X.: De eerste patriotten van Diest (vervolg). In Gazette van Diest, jg. 16, zat. 25 jan. 1879, nr. 8.

X.: Over het kamp van Diest. In Journal de l’Armée Belge, Brussel , 1836, p. 349-371 en 1837, p. 133-134.

X.: Ons garnizoen. In Gazette van Diest, jg. 33, zat. 25 jan; 1896, nr. 7

X.: Ons garnizoen en de forten. In Gazette van Diest, jg. 33, 22 april 1896, nr. 32.

X.: Het leger te Diest. In Gazette van Diest, jg. LII, nr. 1, december 1916

X.: Diest verwelkomt de Paratroepen op 2 Augustus 1953. De nieuwe kazerne. Een bezoek aan de gemoderniseerde Citadel. In Gazette van Diest, jg. XC, nr. 31, 1 aug. 1953.

X.: De feestelijke intrede der Para-Troepen te Diest. In Gazette van Diest, jg. XC, nr. 32, 8 augustus 1953.

X.: 23 oktober komitee Leuven. Het hellend vlak van het militair fatsoen: de aanwezigheid van het militarisme in het arrondissement Leuven-Tienen-Diest. Leuven, 1983, 98 p., ill.

X.: Een Diests mo(nu)ment: het Pegasusmuseum. In Den Diesteneir, jg. 5, nr. 61, juni 2004.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest