MEERHAUT Ioannes=van MEERHOUT Jan : MEERHOUT VAN Jan

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

MEERHAUT Ioannes=van MEERHOUT Jan:* geboren te Diest: 1420

  • overleden te Korsendonk: 7 november 1476
  • kanunnik en copiist in de priorij Korsendonk


Werken:

Compendium grammaticae.

Commentaros in Aeneida Virgillii.

Canones astronomicos de inveniendo aureo numero etc.

Expositionem in duo praecepta Decalogi.

Aetymologias variorum nominum et verborum.

Librum de arte memoriae.

Artem mysticam.

Gesta pontificum Tongrensium, Traiectensium et Leodiensium usque ad Ludovicum Borbonicum cum aliis chronicis.

Vitam sancti Rumoldi cum aliis.

Chronicum de mirabilibus eventibus.

Vitam beatae Mariae de Lille, beginae in Herentals, cognatae suae.

Expositionem passionis dominicae sive postillam.

De regno Die lib. 18.

De verbus lapidum.

De arte oratoria lib. 4.

Pharetram metricam.

Absidam de vita et passione Domini, prosa et metro.

De chirurgia.

Epistolam de proportionibus.

Explicationem verborum Sanctae Agnetis in passione eius cum additis.

Enchiridium bibliae.

De anima et potentiis eius.

Commentarium super lib. 3 D. Augustini De civitate Dei.

Pedagogum apologeticum astronomiae.

Volumen magnum de ... et alia.

Brachilogus.

Chronicon imperatorum Vallis Floridae habens XII distinctiones.

Epigrammata in vitam seu laudem Beatae Ludwigae virginis.

Multa ex libris Ioannis Ruysbroeckii.

Bibliografie:

Acquoy J.: Het Klooster, dl. II, p. 206, 207, 223; dl. III, p. 31.

Andreas Valerius: Bibliotheca Belgica, 2de uitg., p. 535.

Axters ST.: Vroomheid in de Nederlanden, dl. III, p. 149, 384-385.

Balau S.: Les sources de l’histoire du pays de Liège. Brussel, 1903, p. 575.

Cataloog van Rooklooster, fol. 205.

Comité van de Religiekas, A.R.A., Brussel, 73.

De Bruyne D.: De la provenance de quelques manuscrits. In Revue bénedictine, 1934, dl. XLVI, p. 113-114.

De Vreese W.: De Handschriften van Jan van Ruusbroec Werken, stuk II, Gent, 1902, p. 634-637.

Fabricius: Bibliotheca media aetatis, 1735, W, p. 299-300.

Foppens J.F.: Bibliotheca Belgica, 1739, II, p. 689.

Gielemans Ioannes: Anecdota, p.418-420.

Goemans L.: Biographie Nationale, dl. XIV, 1897, kol. 257-259.

Hoybergius I.: Corsendonca, p. 120-121.

Lelong: Bibl. France, 1768, I, p. 8698.

Lievens R.: Bespiegelend proza uit Handschrift Leningrad, Academie van Wetenschappen. In Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1960, dl. XIV, p. 212-215.

Lourdaux W. en Persoons E.: Ioannes Meerhaut. In Publicaties op het gebied van de Geschiedenis en de Filologie, 5de reeks, deel 3, Petri Trudonensis-Catalogus Scriptorum Windeshemensium, Leuven, 1968.

Mauburnus: I, fol. 171; V, fol. 98.

Poncelet A.: Analecta Bollandia, 1895, dl. XIV, p. 236-237.

Prims Floris: Onze-Lieve-Vrouw-Priorij Korsendonk (Campina Sacra VII). Antwerpen, uitgave der “Bijdragen tot de Geschiedenis”, 1947, p. 54, 118, 127-129, 143, 148-149.

Sanderus A.: Bibliotheca, deel II, p. 56-57.

Sanderus A.: Chorographia, dl. II, p. 116.

Series Nova 12702, Wenen, Oesterreichische National bibl., fol. 1-80, 81-100, 123-124, 126-127.

Series Nova 12830, Wenen, Oesterreichische National bibl., fol. 1-261, 280-285, 366-478.

Spaapen B.: Middeleeuws Passiemystiek. In Ons Geestelijk Erfdeel, 1961, dl. XXXV, p. 272.

Van den Ghetn J.: Obituaire de Corsendonck . In Annales de l’Academie d’Archeologie de Belgique, jg. 53, 5e serie, 3, 1901, p. 336.

Wichmans A.: Brabantia Mariana, p. 817.

X.: Jan van Ruusbroec. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 1981, p. 193.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest