MASSIN Willy

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

MASSIN Willy:* geboren te Antwerpen: 17 maart 1927

  • overleden te Diest: 2002 ?
  • leraar
  • historicus.


Werken:

1969: Schout Nicolaas Heeren van Montenaken in conflict met de landdrossaard. In Limburg, jg. 48, nr. 4, p. 185-196.

1969: Walshoutem: historische schets van een landelijke gemeente, vooral in de 17de en 18de eeuw. Brussel, Cloet, 241 p., foto’s.

1969: De burgemeesters van Gingelom, Montenaken en Walshoutem voor 1794. In Limburg, jg. 48, nr. 6, p. 275-284.

1970: Het kantoor van de 60e penning te Walshoutem. In Limburg, jg. 49, nr. 5, p. 229-239.

1972: Diest in oude prentkaarten. Ingeleid door Michel van der Eycken. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. Tweede druk in 2000.

1973: Walsbets en Wezeren tussen de middeleeuwen en 19e eeuw. In De Brabantse Folklore, 1973, nr. 197, maart, p. 69-120, nr. 198, juni, p.125-177, nr. 199, september, p. 237-320 en nr. 200, december, p. 361-401.

1973: Sprokkelingen over Walshoutem en omgeving. In Limburg, jg. 52, 1973, nr. 2, p. 82-91 en nr. 3, p. 103-107.

1973: De familie Heeren of Van Heeren te Montenaken en Wezeren in de 16de, 17de en 18de eeuw. In Limburg, jg. 52, 1973, p. 145-166.

1974: Walsbets en Wezeren tussen middeleeuwen en de 19e eeuw. In De Brabantse Folklore, nr. 201, p. 5-41.

1974: Burgemeestersverkiezingen te Gingelom in 1692. In Limburg, jg. 53, nr. 3, p. 117-120.

1977: De affaire pastoor Robertus Dehasque van Montenaken (1765-1769). In Limburg, jg. 56, nr. 1, p. 30-34.

1982: Diest in oude prentkaarten deel 2. Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1982, 76 ill.

1984-1985: De geschiedschrijving van de socialistische arbeidersbeweging. In Amsab-tijdingen, jg. III, nr. 1-2, p. 57-60.

1986: Kanton Diest. In De socialisten, honderd jaar socialistische beweging in het arrondissement Leuven 1885-1985. Leuven , 1986, p. 57-118, ill.

1991: Limburgers in het Vlaams Legioen en de Waffen-SS. Herziene druk, 300 p., ill.

1996: Repressie en repressieproblemen. Kortessem, Jo Falize, 327 p., ill, foto’s.

Bibliografie:

X.: Strenge straffen voor Diestse collaborateurs. In Streekkrant, 1996.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest