LIEFDADIGHEID* :

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

LIEFDADIGHEID*

I. Algemeen:

Alberdingk Thijm: De gestichten van Liefdadigheid in België. Van Karel de Groote tot aan de XVIe eeuw. Brussel F. Hayez en Leuven Karel Fonteyn, 1883, 412 p. (II 47.086):* p. 116: Diest had twee groote burgerlijke hospitalen, het O.-L.-Vrouwen-gasthuis, later S.-Eligius geheeten, en het Liefkints-hospitaal, alsmede in 1281 eene lazarij, en reeds veertig jaren te voren een begijnhof.

 • p. 158: Te Diest was het hospitaal Persoons, in het eerste vierde der XIVe eeuw gesticht door Arnold van den Cruce, pastoor van het begijnhof. Eenige kleinere gestichten werden hier omtrent denzelfden tijd in ‘t leven geroepen.
 • p. 175: In Diest kwamen in de XVe eeuw meerdere godshuizen tot stand voor arme personen.
 • p. 205: Het oudste gasthuis te Diest was dat van H. Eligius, den patroon der smeden, heden S. Elisabeths-gasthuis. De gilde had daaraan groote geschenken gedaan, en eenige voorrechten voor de gildebroeders verworven, welke daarin zouden worden opgenomen.
 • p. 207-208: Een aardig voorbeeld vinden wij daarvan in het Liefkints-hospitaal te Diest. De schrijver ...
 • p. 229-230: In de hospitalen van Diest had de geestelijkheid een woordeke meer te spreken dan te Leuven, ...
 • p. 233: In het S.-Eligius-(Elisabeths-)hospitaal te Diest waren vier bestuurderende leden der smedersgilde; daaraan voegde de stedelijke regeering slechts twee mannen toe.
 • p. 262-263: Het grote gasthuis te Diest behoort tot die gestichten welke zonder groote beweging al spoedig een kloosterlijk karakter kreeg. Even wel blijkt uit de archieven dat de schepenen het wereldlijk bestuur in handen hadden, terwijl het niet duidelijk is hoe verre de macht des bisschops van Luik zich uitstrekte, maar wel, dat de pauzen het hospitaal met velerlei gunsten bevoordeelden. Wij vinden evenwel geen enkel bewijs dat Diest in eenig liefdadigheidsgesticht de “regelen van S. Augustinus” ingevoerd zijn, behalve bij de Cellebroeders. De zusters leefden naar een reglement der “vita communis”, eene uitdrukking welke van het broederschap van Geert Groete en zijne geestesverwanten (fratres vitae communis) in de XIVe eeuw is ontleend.
 • p.302-304: De menschen op de lazarij te Diest wonende...
 • p. 325: Kon de de geestelijke overheid ...
 • p. 327: Als merkwaardig voorbeeld van de verhouding van den geestelijke tot de bewoners der lazarij, zij nog dat van Diest hier aangehaald. ...
 • p. 338: Te Diest genoten de uitvoerders van den laatsten wil van W. Halbiers, in ‘t door hem gestichte gasthuis, waarvan zij de eerste voogden werden, in de XVe eeuw, jaarlijks vijf lichte gripen en twee stuivers.


Bonenfant Paul: Les origines et la caractère de la reforme de la bienfaisance publique au Pays-Bas, sous le regne de Charle-Quint. In Revue belge de philologie et d’histoire, tome V, 1926, p. 887-904 et tome VI, 1927, p. 207-230.

Bonenfant Paul: Le problème du pauperisme en Belgique à la fin de l’Ancien Régime. Bruxelles, 1934.

Bonenfant Paul: Hôpitaux et bienfaisance publique dans les anciens Pays-Bas des origines à la fin du XVIIIe siècle. In Annales de la Société des Hôpitaux, jg. III, 1965, p. 5-44.

Bonenfant Paul: Hôpitaux et Bienfaisance publique dans les anciens Pays-Bas, des origines à la fin du XVIIIe siècle. 1966, XVIII-194 p.

Bourguignon Marcel: Inventaire des Archives de l’assistance publique de la ville de Louvain, 1933:* p. CIV, n° 22: fondation pieuses, le béguinage de Diest

 • p. CXVIII, n° 6: bureau de bienfaisance du canton de Diest
 • p. CXVIII-CXIX, nr 7: à Diest, l’hôpital civil, l’infirmerie du béguinage, l’orphelinat, l’hospice des Alexiens pour insensés et le petits hospices réunis
 • p. 624, n° 6152-6154: hospices de Diest
 • p. 625, n° 6164: inventaires des tous les bureaux de bienfaisance
 • p. 625, n° 6169: correspondance du Conseil général et ses fonctionnaires
 • p. 625-626, n°6181: registres généraux des recettes et des épenses (l’an XII)
 • p. 626, n° 6187: registres des dépenses (an XII)
 • p. 626, n° 6192: budgets des buraux
 • p. 627, n° 6201: trois comptes des recettes et des dépenses d’Arnould-Godefroid Cox,
 • p. 637, n° 6351: état des biens et revenus du béguinage de Diest
 • p. 637-638, n°6356: budgets particulier des hospices (1807-1814)
 • p. 638, n° 6364: cahiers d’observations sur les budgets (1808-1814)
 • p. 638, nos 6371-6373: hospices de Diest
 • p. 640, n°6192: budgets des bureaux de bienfaissance (ans XII à 1814)
 • p. 641-642, n° 6407-6410: Bureau de bienfaissance du canton de Diest
 • p. 648, n° 6497: extraits des vieux sommiers.


Claes Frans: Nog iets over oude gasthuizen. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXVII, 1994, nr. 4-5-6, p. 147-153.

Claes Frans (s.j.): Liefdadige instellingen. In Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest, 7 getypte p., p. 6-7.

Huon M.: 1989-1990: Uit oude Diesterse tijdschriften. Welzijnszorg honderd jaar geleden. In Berkenschors: jg. 24, 1989, nr. 4, p. 71-74; 1990, nr. 5, p. 53-56; nr. 6, p. 61-64; nr. 7, p. 41-43.

Huon M.: Armoede en welzijnszorg in Diest tijdens de vorige eeuw. In Jaarboek van het Sint-Jan Berchmanscollege, 1994, p. 6-12.

Lewelyn-Davies R.: Organisation et administration des hôpitaux. Organisation mondiale de la santé. Genève, 1968.

Loix Frans: Liefdadigheid te Diest in 1801. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 189.

Loix Frans: Liefdadigheid te Diest in 1818. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 3, p. 138.

Loix Frans: Liefdadigheid in Diest tijden de Franse overheersing (1792-1815). In Oost-Brabant, jg. 24, 1987, nr. 4, p. 139-141.

Muller A.: La querelle des fondations charitables en Belgique. Bruxelles, 1909.

Ockeley J.: Bijdragen tot de geschiedenis van het aartsbisdom Mechelen: de zieken- en passantgasthuizen. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXIV, 1992, nr. 7-8-9, p. 234-236.

Raymaekers J.F.E.: Coup-d’oeil historique sur les institutions de bienfaisance de la ville de Diest. Gand, impr. L. Hebbelynck, 1861, 28 p.

Van der Eycken Michel: Armenzorg te Diest tijdens het ancien régime. In Nieuwsbrief van de Vrienden van Sint-Sulpitius, jg. 5, 2009, nr. 1, p. 8-9.

van der Linden Gilbert: Diestersche liefdadigheid. In Diest in de XVIe eeuw. Diest, 1940, p. 45-49.

II. Godshuizen

Dubois D.: Liefdadigheidsgestichten. In Het Oude Diest, 1934, p. 11-14.

Janssens C.A.(landmeter te Tessenderloo): Atlas der goederen toebehorende aan de burgerlijke Godshuizen der Stad Diest.


AART SCHOLLEN*:

Archief Diest:

1398. Registre relié en veau, mal conditionné, paginé f. 1 à 12 et 398 à 610, portant au dos l'inscription: Liefkens Gasthuys, mais il a été détourné de sa première destination et le 1 f. porte: Manuael van Aerdt Schollen gasthuys .

13981.Debetbrief ten voordele van de kapelmeesters der Sint-Annakapel en het Schollengodehuis, 1552.

13982. Rekeningen, 1643/47.

13983. Rekeningen, 1665.

13984. Renten, 1794.

13985. Erfrente steenweg Diest - Leuven, 5 oktober 1784.

Archives ecclésiastique: * p. 262: 19995: comptes de la fondation, 1738-1794

 • p. 262: 19996: titre de rente, 1771.


Raymaekers F. J. E.: Het Aart Schollen-godshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 570.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 44.

BIELS*:

Raymaekers F.J.E.: Het Biels-godshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven , 1870, p. 562.

BLEREN*:

Alberdingk Thijm: De gestichten van liefdadigheid in België. Brussel, F. Hayez en Leuven, Karel Fonteyn, 1883, p. 175.

Archives ecclésiastique: 19986-19992, p. 261.* 19986: Comptes. 1757-1795.

 • 19987: Manuel des biens et de revenus. XVIIIe s.
 • 19988: Dossier relatif à un conflit entre administrateurs et le Magistrat. 1761.
 • 19989: Titres des rentes. XVIIIe s.
 • 19990: Etat des biens, des revenus et des charges. Fin 18e s.
 • 19991: Fragments des procès. XVIIIe s.
 • 19992: Pièces diverses. XVIIIe s.


d’Hoop Alfred: Inventaire général des Archives ecclésiastiques du Brabant. Tome II. Bruxelles, E. Guyot, 1914, p. 116: Archives reposant aux archives du Rouyaume à Bruxelles:* 2828: Comptes. (1725-1753).

 • 2829: Pièces diverses: requètes, règlements, procès, etc. (XVIIIe siècle).
 • 2830: Manuel des biens et des revenus de la fondation (pour vieilles femmes) (XVIIIe siècle).


Raymaekers F.J.E.: Het Bleren-godshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 561.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 31.

BOOM*: Vander Boom:

Archief Diest:

1399. Petit registre couvert en parchemin, intitulé au plat: Boomgasthuys1602, et au 1e f. Registre vanden renten ende gronden van erffven etc. Manuel de la recette des biens et rentes de cet hospice, renouvelé en 1602.

1400. Registre couvert en parchemin intitulé au dos Boom gasthuys et paginé f. 1 à 186, étant un manuel de même nature que le précédent, renouvelé en 1779. Il y est joint le compte de cette fondation de l'an 1773 sur une feuille de papier.

14001. Cornelis vander Straten, rentmeester van het Boomgasthuis, tegen Nicolaus Janssens, collecteur van de buitenbeden van de heerlijkheid Miscom, begin 17de eeuw.

14002. Rekeningen, 1602/03.

14003. Rekeningen, 1603/04.

14004. Uitgaven, 1606/07.

14005. Rekeningen, 17de - 18de eeuw.

Archives ecclésiastique: Hospice Vander Boom, p. 262:* 19997: comptes de la fondation, 1736-1793

 • 19998: fragments et pièces diverses, 17e-18e siècle.


Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique, 1919-1930: p. 75: 190: Diest. Boomgasthuis. Comptes des revenus V. Alen, 1742-1744. (Archives ecclésiastique 19995 ).

Huon Marcel: In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest, 2009, p. 46, nr. 123.

Raymaekers F.J.E.: Het Boom-godshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 566-567.

van Bussel F.: Het “Van den Boome gasthuis” in het Boonstraatje te Diest. In Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis en volkskunde, jg. 49, 1942, p. 44-48.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 63.

GODSHUIS van TONGERLOO*:

Van Spilbeeck Waltmannus: In Necrologium Ecclesiae B.M.V. de Tongerloo, 1902:* Sulpitii Witten, villici nostri in Diest, qui legavit conventui pro exequiis suis celebrandis decem renenses (ob. 1531) (2).

 • (2) Epitaphio olim in ecclesia abbatiali exstanti erat instulptum: “Hier es begraven Sulpitius Witten, Henrics sone, Meyer en Conchergy des godshuys van Tongerloo tot Diest. Altyt vrolyck. Stirf in syn 86 jaar den XXX April an. XVCXXXI. Bid voor de ziel.“ In superiori lapidis parte erant duae manus junctae cum epigraphe: “O Heer ontfermt u myns.”, p. 84.


HALBIERS*:

Alberdingk Thijm: De gestichten van Liefdadigheid in België. Brussel, F. Hayez, Leuven Karel Fonteyn, 1883, p. 338.

Archief Diest:

1401. Couverture en parchemin contenant:

1. Un état des biens et rentes de cette fondation.

2. Cinq manuels de recettes de 1562 à 1684.

3. Un pli de quelques papiers relatifs à cette fondation

1402. Cahier couvert en parchemin, pagina 1 à 36, intitulé au 1e f. Register der goederen ende renten competerende het Halbiers Gasthuijs gestaen ende geleghen allier in de beggunstraet .... beginnende 26 octobre 1700 sesenviertigh.

Manuel de la recette des Biens et rentes de cette fondation, commencé en 1746 et contenant des annotations jusque vers la fin du 18e siècle.

1403. Cahier couvert de carton vert, intitulé au plat Halbiers Gasthuijs. Manuel des recettes de cet hospice, fesant suite au précédant et contenant des annotations jusqu'au commencement du 19e siècle; paginé f. 1 à 82.

1404-1414.Liasse contenant 12 cahiers sans couverture, comptes des recettes et dépenses de l'hospice Halbiers pour les années:

1404. 1637/38

1405. 1678/82

1406. 1686/88

1407. 1689/90

1408. 1692

1409. 1693

1410. 1699

1411. 1707

1412. 1716/26

1413. 1726/33

1414. 1733/44

1415. 1744/46

14151. Rekeningen, 17de en 18de eeuw, onvolledig.

14152-14153. Papieren Steven Huens (+ 11 feb. 1676) meester en rentmeester van het Halbiersgasthuis. (processen).

14154. 10 schepenakten (15de en 16de eeuw) rakende het Halbiersgodshuis.

14155. Testament van Willem Halbiers, 9 december 1468 (kopie).

14156.Rente ten voordele van de stichting van een wekelijkse mis door P.Halbiers.

14157. Verkoop van paarden (17de eeuw).

14158. Ontvangstbewijzen van de rentmeester van het Halbiersgasthuis (1796).

14159. Uittreksels uit de schepenregisters van Diest (17de en 18de eeuw).

141510.Varia.

141511. Blarengodshuis, bundel, varia.

Huon Marcel: In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest, 2009, p. 46, nr. 123.

Raymaekers F.J.E.: Het Halbiers-godshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven , 1870, p. 568-570.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 87.

HEILIG-GEESTTAFEL* of ARMENTAFEL:

Claes Frans (s.j.): Iets over een vroegere hoeve van de Heilige-Geesttafel van Diest in Geetbets. In Oost-Brabant, jg. XXV, 1988, nr. 4, p. 153-154.

Claes Frans (s.j.): De oude hoeve van de Heilige-Geesttafel van Diest te Rijzeren onder Miskom. In Oost-Brabant, sept. 1989, jg. 26, nr. 3, p. 57-61.

Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique, 1919-1930. P. 75: 189: Diest. Grand Saint Esprit. Liquidation des comptes du revenus. Anno 1679. (Archives ecclésiastiques 19981).

Cuvelier Joseph: Travaux de cour pratique d’Archio economie.1920-1925:* p. 38, n° 181: Diest, table de Saint-Esprit (24 fevrier 1756).


Huon Marcel: Tafels van de H. Geest. In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest, 2009, p. 44-45.

Raymaekers F.J.E.: De Heilig-Geesttafel. In Kerkelijk en Liefdadig Diest, Leuven, 1870, p. 571-581.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 40, 71, 73, 84.

Van de Ven Robert: Inventaris van het archief van de Heilige Geesttafels en van de Grote Heilige Geesttafel. Diest Stadsarchief , 2000, 10 p., 245 nrs.

JAN STEVENS*:

Raymaekers F.J.E.: Het Jan Stevens-godshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 571-572.

KYMPEN*:

Alberdingk Thijm: De gestichten van Liefdadigheid in België. Brussel, F. Hayez en Leuven, Fonteyn Karel, 1883, p. 175.

Archief Diest:

13975. Kimpen godshuis. Rekeningen, 1733/36.

13976. Kimpen godshuis. Rekeningen, 1787.

13977. Kimpen godshuis. Rekeningen, 1796/98.

13978. Kimpen godshuis. Renten, 18de eeuw.

Archives ecclésiastique: Hospice Kympen, p. 262:* 19999: état des recettes, An IX.


Boone M en De Hemptinne: De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676). In Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLIX, 1993, p. 245-389.

Cuvelier Joseph: Travaux de cour pratique d’Archio economie.1920-1925: § 3 Hopitaux: p. 44, n° 388: Diest, Kempen godshuys (6 mai 1756).

Huon Marcel: In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest, 2009, p. 46, nr. 123.

Raymaekers F.J.E.: Het Kympen-godshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 560-561.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 87.

LANDELOOS*:

Archives ecclésiastique: fondation Landeloos, p. 262:* 20000: Relevé des biens et des revenus, fin 18e siècle.


LIEFKINT’S*:

Alberdingk Thijm: De gestichten van liefdadigheid in België. Brussel F. Hayez, Leuven, Fonteyn Karel, 1883, p. 116, 207-208, 229.

Archief Diest:

1300-1310.Liasse contenant 12 cahiers sans couverture. Comptes des recettes et dépenses de hospice Liefkens pour les années:

1300. 1606/07

1301. 1607/08

1302. 1608/09

1303. 1609/10

13032.1612/13

1304. 1613/14

1305. 1614/15

1306. 1617/18

1307. 1619/20

1308. 1622/25

1309. 1625/26

1310. 1626/27

1311-1320.Liasse contenant 10 cahiers comptes des recettes et dépenses de l'hospice Liefkens pour les années:

1311. 1627/28

1312. 1628/29

1313. 1629/30

1314. 1630/31

1315. 1631/32

1316. 1632/33

1317. 1633/34

1318. 1634/35

1319. 1635/36

1320. 1636/37

1321-1330.Liasse contenant 10 cahiers de même nature pour les années:

1321.1637/38

1322. 1638/39

1323. 1639/40

1324. 1640/41

1325. 1641/42

1326. 1642/43

1327. 1643/44

1328. 1644/45

1329. 1645/46

1330. 1646/47

1331-1340.Liasse contenant 10 cahiers de même nature pour les années:

1331. 1647/48

1332. 1648/49

1333. 1649/50

1334. 1650/51

1334a. 1650/51

1335. 1652/53

1336. 1654/55

1337. 1654/55

1338. 1655/56

1339. 1656/57

1340. 1657/58

1341-1350.Liasse contenant 10 cahiers comptes des recettes et dépenses de l'hospice Liefkens pour les années:

1341. 1660/61

1342. 1661/62

1343. 1663/64

1344. 1664/65

1345. 1665/66

1345a.1666/67

1346. 1667/68

1347. 1670/71

1348. 1672/73

1349. 1673/74

1350. 1674/75

1351-1360.Liasse contenant 10 cahiers de même nature pour les années:

1351. 1675/76

1352. 1676/77

1353. 1677/78

1354. 1678/79

1355. 1679/80

1356. 1680/81

1357. 1681/82

1358. 1682/83

1359. 1683/84

1360. 1684/85

1361-1370.Liasse contenant 10 cahiers de même nature pour les années:

1361. 1694/95

1362. 1696/97

1363. 1697/98

1364. 1700/03

1365. 1703/11

1366. 1711/13

1367. 1715/18

1368.1721/23

1369. 1723/26

1370. 1726/28

1371-1380.Liasse contenant 10 cahiers comptes des recettes et dépenses de l'hospice Liefkens pour les années:

1371. 1728/30

1372. 1730/33

1373.1733/35

1373a. 1733/35

1374.1735/37

1375. 1737/39

1376. 1739/41

1377. 1741/43

1378. 1743/45

1379. 1745/47

1380. 1747/49

1381-1396.Liasse contenant 16 cahiers de même nature pour les années:

1381. 1749/51

1382. 1751/53

1383. 1753/55

1384. 1756/57

1385. 1758/59

1386. 1760/61

1387. 1762/64

1388. 1765/67

1389.1768/70

1390. 1771/73

1391. 1774/76

1392. 1777/79

1393. 1783/85

1394. 1786/88

1395. 1789/91

1396. 1792/94

1396a. Varia, o.a. renten (18de eeuw); schepenakte Diest, 5 maart 1412; obligatie van de mueren int Liefkindts Godtshuijs wederom in staet te stellen, 1748.

Archives ecclésiastique: p. 262:* 20001: condition de vente de la ferme “de Kolve”, 1667.

 • 20002: comptes de la fondation, 1795-1797.


Huon Marcel: In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest, 2009, p. 46, nr. 121.

Raymaekers J.F.E.: Het Liefkint’s-godshuis. In het Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 557-558.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 52.

PALMBOOM*:

Alberdingk Thijm: De gestichten van liefdadigheid in België. Brussel, F. Hayez en Leuven, Karel Fonteyn, 1883, p. 175, 229.

Archief Diest:

1397. Registre couvert en parchemin, intitulé au dos: Kimpen en Palmboom Godtshuys, pagina f. 1 à 277 manuel des recettes des biens et rentes de cet hospice, commencé en 1733 et contenant des annotations jusqu'au commencement du 19e siècle.

13971. Palmboom godshuis. Rekeningen, 1741/43.

13972. Palmboom godshuis. Rekeningen, 1796/98.

13973. Palmboom godshuis. Renten, 18de eeuw.

13974. Palmboom godshuis. Legaat Ghevaert de Bruyne. Testament 7 juli 1496.

Huon Marcel: In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest, 2009, p. 46, nr. 122.

Monsieurs Cecilia: Van Palmboomgodshuis tot Demerstraat. In Een kleine loot werd vruchtenboom. Uitgave van de Zusters van de Voorzienigheid-Diest, 1994, p. 9-32.

Raymaekers F.J.E.: Het Palmboom-godshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 562-566.

Werkgroep Cultureel Centrum Diest: In Gevels aan het woord. Vergeten huisnamen in Diest, 2009, p. 52.

SINTE ELISABETH*:

Sanderius Antonius: In Kerkelijk toneel des hertogdoms van Brabant, 1727, p. 64: Het Godshuys van Ste. Elisabeth is het voornaamste dat in de Stad is, en heeft weinig inkomsten. Men weet niet in wat jaar het zelve gesticht is.


III. Bureel van Weldadigheid*:

Archives ecclésiastique. Table des pauvres:19976-19981, p. 260-261:* 19976: Cession de rentes au profit de Henri Cordeys. 1738.

 • 19977: Vente de coupes de bois. 1759.
 • 19978: R. Comptes. 1792-1794.
 • 19979: Relevés de recettes de cens. XVIIIe s.
 • 19980: R. Censiet de la cour de Pedele. XVIIIe s.
 • 19981: Fragments et pièces diverses. XVIIIe s.


Raymaekers F.J.E.: De Heilig-Geesttafel . In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 577-581.

IV. Gasthuizen*:

Archives ecclésiastique: Hôpital: 19982: pièces diverses XVIIIe siècle.

Lamy Hugues: L’abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu’en 1263 par Hugues Lamy, docteur en sciences morales et historiques, archiviste de l’abbaye de Tongerloo. Louvain et Paris, 1914, XL-468 p., pll.,Université de Louvain. Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d’histoire et de philologie, 44me fascicule.- Bibliographie XXXIII- XL:* - Chapelle de l’hôpital: p. 155, 156, 191, 315, 406.


Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Groot Gasthuis. In Steden in beeld-Diest, Algemeen Rijksarchief Brussel, 1994, p. 20, 40, 42.

HET BURGERLIJK GASTHUIS*:

d’Hoop Alfred: Inventaire général des archives ecclésiastique du Brabant. Tome II, Bruxelles, E. Guyot, 1914: * p. 115. Archives reposant aux archives du royaume à Bruxelles:

 • 2827: Statuts des religieuses infirmières. (Ecriture du XVIIe siècle).


Raymaekers F.J.E.: Het Burgerlijk Gasthuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven 1870, p. 526-549.

HET PERSOONS-GASTHUIS*:

Alberdingk Thijm: De gestichten van liefdadigheid in België. Brussel, F. Hayez en Leuven, Karel Fonteyn, 1883, p. 158, 229.

Cuvelier Joseph: Travaux de cour pratique d’Archio economie.1920-1925: § 3 Hopitaux: p. 44, n° 394: Diest, Godshuys Persoons (23 septembre 1755).

Raymaekers F.J.E.: Het Persoons-gasthuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 558-560.

V. Weeshuizen*:

Archives ecclésiastique: Orphelinat p. 262:

19993: R. comptes, 1788-1791.

19994: R. Manuel de dépenses, XVIIIe siècle.

Cuvelier Joseph: Travaux de cour pratique d’Archio economie, 1920-1925: p. 36, n° 98: orphelinat (23 septembre 1755).

Huon Marcel: In Kroniek van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Publicatie van de Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Diest, 2009, p. 47, nr. 124, 125, 126.

Janssens R.: De Weeskamers van Diest. 1970.

Kempeneers: Kronijk van Sint Janskerk te Mechelen geschreven door pastoor Govaerts. In Bijdragen tot de geschiedenis van het aloude hertogdom Brabant, jg. X, 1911. (De R.R.P.P. ac Presbyteris Oratorii Domini Jesu). Anno 1630 venerunt infrascripti patres et confratres ad incipiendam hanc fundationem. .Cr Joannes Van der Straeten, Diestemiensis prof. figurarum, p. 155. P. 158: nota (2): het blauwhuis werd in 1522 gesticht voor weezen beider geslachten door den priester Rombout van Diest.

Raymaekers F.J.E.: Het Weeshuis. In Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 572-574.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest