KERRICKX Willem-Ignatius

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

KERRICKX Willem-Ignatius:* geboren te Antwerpen: 1682

  • overleden te Antwerpen: 1745
  • schilder, beeldhouwer, dichter, architect en ingenieur


Werken:

verbouwing stadhuis te Diest in 1724

preekstoel 1738 in St;-Sulpitiuskerk te Diest.

O.L.V.-kerk te Kruibeke (sacristij)

Altaren van de H. Antonius en de H. Fidelis in de kerk van Kapucijnen te Dendermonde

Ontwerp van de sacristij in de Sint-Berbardusabdij aan de Schelde

Bibliografie:

Beliën Carlos: Sint Sulpitiuskerk te Diest.

Blomme: Le couvent des caoucins. In Annales du cercle arch. de la ville et de l’ancien pays de Tremonde, t. XI, 1906, p. 257-258.

Cepts-Buysaert: Guilielmus Ignatius Kerricx, Antwerps beeldhouwer 1681-1745. In Gentsche bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, Gent, deel XIV, 1953, p. 253-338.

de Borchgrave d’Altena J.: Notes pour servir à l’inventaire des oeuvres d’art du Brabant. Arondissement de Louvain, 1941.

Dubois D.: Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 112-113.

Gabriels Jul.: Guillelmus Kerrrickx en de Pre-Rococo in Vlaanderen. In Vlaamsche Arbeid, 1925, April, p. 122.

Gabriels Jul.: Het Klassicisme in Vlaanderen, tusschen de jaren 1720 en 1740 of Guilelmus Ygnatius Kerrickx. In Vlaamsche Arbeid, Mei-Juni, 1925, p. 180.

Gepts-Bruysaert Gilbert: Guillielmus Ignatius Kerrickx. InGentse Bijdragen voor Kunstgeschiedenis, t. XIV, 1953, p. 253-338.

Gerrits T.J.: Een preekstoel van G.I. Kerricx voor de kapel van Sint-Job te Ukkel-Carlo. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XLVII, nr. 11-12, nov.-dec. 1964, p. 471-475.

Frankignoulle Eug.: Notes pour servir à l’histoire de l’art en Brabant. Annales de la société royale d’archéologie de Bruxelles, Brussel, XXXIX, 1935, p. 95 e.v.

Jansen A. en Van Herck C.: Guillielmus Kerricx Antwerpsch Beeldhouwer 1652-1719. In Antwerpen’s Oudheidkundige Kring, XVIIe jaarboek, 1941, p. 92.

Raymaekers F.J.: Het kerkelijk en liefdadig Diest, 1870, p. 135.

Servais Max en van der Linden Gilbert: Het Stadhuis van Diest. Overdruk uit het Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, 1958, p. 6.

Van den Branden Jos: Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Antwerpen, 1883, p. 1171.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest. 1994, p. 22.

van der Linden Gilbert: De hoofdkerk van de HH. Sulpitius en Dionysius te Diest. In Eigen Schoon en de Brabander, XIX, 1936, nr. 4, p. 130.

Vandevivere I. en Perier d’Ieteren C.: De Renaisance in België. Brussel, 1974, p. 94.

Vuylsteke Bea: Kunstschatten van de St. Sulpitiuskerk. Diest, jaarboek 1986, p. 23-27.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest