KARTUIZERS*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

KARTUIZERS*

Archives ecclésiastique:* Brussel: Couvent des chartreux:

 • nr. 11624: Liste des Chartreux habitant le couvent de Diest. 1760.
 • nr. 11983: Rente en faveur de Gilles de Busleyden, sur les seigneuries de Breda, Diest, etc. 1535.


Calcoen Roger: Inventaire des manuscrits scientifiques de la bibliothèque royale Albert I, Tome II. Bruxelles, centre national d’histoire des sciences 1971:* p. 12: nr. 154: 5253 Vitruvius, de architectura (1)

 • F. 1r-97v: Vitruvius, De architectura (2)
 • Parchemin; 8°; 97 feuillets; IXe siècle; provenance: Diest, Chartreux.
 • Bibliographie:
 • (1) p. 13: Voir sur ce manuscrit: Thomas Paul, Cataloque des manuscrits de classiques latins de la Bibliothèque Royale de Bruxelles (Gand, 1896, 8°, XIV-III p.), p. 17 (n° 41); Peeters Felix, Le Codex Bruxellensis 5253(b) de Vitruve et la tradition manuscrite du “De architectura” (Mémoires Félix Grat, Paris 1949, p. 119-143.
 • (2) p. 13: Editions.


Certosa di Lucia: Chartae capituli generalis Ordinis Cartysiensis. Handschrift.

Claes Frans (s.j.): Vroegere bezittingen van de Kartuizers van Zelem. In Oost-Brabant, jg. 21, 1984, nr. 2, p. 51- 57. Bossen, hoeven, molens, vijvers, weiden, wijngaarden in het bezit van de Kartuizers van Zelem te Asent, Bekkevoort , Diest, Kortessem, Zelem en Zelk

De Backer C.: Een middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerkloooster te Leuven. In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 3, p. 94-95.

De Backer C.: Een boedelstaat van het refugium der kartuizers te Diest uit 1667. In Magister Bruno negen eeuwen uitstraling van de kartuizerorde. Leuven, 2003, p. 141-147. In Oost-Brabant, jg. 41, 2004, nr. 3, p. 137-144.

Jansen A.D.: De evolutie van het Mariabeeld in onze gewesten, deel I, 1966, afl. 4, p. 161-181. Eertijds werd er bij de Kartuizers te Diest een..., p. 167.

Lefevre François A.: Saint Bruno et l’ordre des Chartreux. Paris, Librairie catholique internationale de l’oeuvre de Saint-Paul, 1883, 2 vol., XI-614 en 687 p., 2 grav. - Diest XX, deel II, p. 285.

Le Vaseur L.: Ephemerides Ordinis Cartusiensis. Monstralii, 1890-1893.

Peeters Marcel: Het kartuizerklooster “St. Jan” te Zelem bij Diest, 1329-1500. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Leuven, 1958.

Peeters Marcel: Het Kartuizerklooster “Sint Jan” te Zelem bij Diest. 1329-1500. In Belgisch Tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 37, 1959, p. 854.

Petreius Théodore - Peeters: Bibliotheca Carthusiana; sive illustrum sacri Cartusiensis Ordinis Scriptorum Catalogus... Accesserunt origines omnium per orbem Cartusarium; quas eruendo publicavit D. Aub. Miraeus. Keulen, Ant. Hierat, 1609, 310 + 73 p. - Doorlant: p. 253-218. - Jan Sweerts p. 217, 218.

Pinchart Alexandre: Archives des arts, sciences et lettres. Documents inédits, Gand, L. Hebbelynck, Van der Haeghen, 1860-1863-1881, 3 vol., 314 p., 366 p. en 348 p. - Karthuizers: I, p. 97, 288; II, p. 192-200; III, p. 265-266.

Prims Floris: Campina Sacra. In De zuiderkempen, I, p. 14. - Karthuizers te Zelem.

Raissius A.: Origines Cartusiarum Belgii. Duaci, 1632.

Raymaekers F. J. E.: De Refugie der Karthuizers van Zeelhem. In Het Kerkelijk en Liefdadig Diest. Leuven, 1870, p. 512-514.

Raymaekesr F.J. E.: Historische oogslag op het voormalige Karthuizer-klooster te Zeelhem. Brussel, G. Adriaens, 1863, 67 p. Overdruk uit Noord en Zuid, Brussel, jg. II, Juni 1863, p. 113-123; Juli, p.182-188; Augustus, p. 193-208; October, p. 318-327; November, p. 373-376; December, p. 394-416.

Roosens I.: Bouwhistorische studie van de kapel van het voormalige kartuizerklooster “Sint-Jansdal” te Zelem (Halen). Hogere opleidingen van het Gemeenschapsonderwijs. Postgraduaat Monumenten en Landschapszorg. Eindwerk 1 MLZ, academiejaar 1998-1999.

Scholten H. J. J.: Jan van Brederode, convers der Karthuizers bij Diest. In Historisch Tijdschrift, Tilburg, nr. 3, 1924, p. 8-29. Er bestaat een overdruk.

Scholten H. J. J.: De Karthuisers bij Kampen. Archief voor Geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht. Utrecht, 62ste deel, 1938, p. 216.

Smeyers M. en Cardon B.: Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een handschrift met vrome legenden afkomstig uit het Kartuizerklooster te Zelem, bij Diest. In Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstellingscatalogus, Diest, 1983, p. 31-99, ill.

Swerts L.: Kartuizers: vergeten kultuurwerkers. In De Tijdspiegel, jg. 37, 1982, nr. 2, p. 1-5, ill.

Teeuwen P.: Dionysius de Karthuizer en de philosophisch-theologische stromingen aan de Keulsche Universiteit.

Valier G.: Sigillographie de l’ordre des Chartreux. Montreuil-sur-Mer, 1891.

Van der Haeghen: Karthuizers. 3 delen :* deel I, 1860, 314 p., Diest p. 97, 288

 • deel II, 1863, 366 p., Diest, p. 192-200
 • deel III, 1881, 348 p., Diest, p. 256-266.


Van Ertborn O.: Coupe des puits artesien du château de Mon. Saint Jean à Zeelhem. In Annales de la Société geologique de Belgique, jg. 12, 1885, p. 127-129.

Van der Eycken Johan: Inventaris van het archief van her kartuizerklooster te Zelem (1328-1796). Brussel, 2008, 55 p. (=Rijksarchief te Hasselt, Inventarissen nr. 96)

Van der Eycken Johan: Het archief van het kartuizerklooster van Zelem. In Oost-Brabant, jg. 45, nr. 4, okt.-nov.-dec., 2008, p. 147-163, 12 ill.

Van der Eycken Michel: De kartuizers van Zelem in woelige tijden (1568-1621). In Francis Timmermans en Tom Gaens, magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, 2003, p. 317-322.

Van der Eycken Michel: De kartuizers van Zelem. In Handschriften uit de Diestse kerken en kloosters, 1983, p. 161-185.

Vrancken J.: In Eigen Schoon en de Brabander. Het oude Zelem.* *1962, jg. XLV, nr. 1-2, januari-februari:

 • - De schepenbank te Zelem p. 1-8 ( p. 8: Tot in 1789, bij de Franse Revolutie, was de meier of officier de hoogste ambtenaar. Vermits hij plaatsvervanger was van de landsheer, die tot in het jaar 1597 de heer van Diest was, ...
 • - Andere magistraten van Zelem, p. 8-14; p. 9: Wanneer Robrecht de Moens als heer van Zelem, in 1597 zijn blijde intrede deed, en Filips Willem van Nassau opvolgde....
 • *1962, jg. XLV, nr. 3-4, maart-april:
 • - Onderhoud van wegen en rivieren, p. 110-116.( Zwarte Beek p. 114-115).
 • - De tafel van de H. Geest of Armendis te Zelem, p. 116-126.
 • *1962, jg. XLV, nr. 5-6-7, mei-juni-juli:
 • - Openbare verthuringen en verkopen, p. 231-237.
 • - Verdeling van goederen en rechten, p. 237-248.
 • *1962, jg. XLV, nrs. 8-9-10, aug.-sept.-okt.:
 • - De Tiendenheffers te Zelem, p. 347-352.
 • - De oude politiemaatregelen of keuren te Zelem, p. 352-359.
 • *1962, jg. XLV, nr. 11-12, nov.-dec.:
 • - De Gilden van de schutters en van de bijenhouders te Zelem, p. 477-483.
 • *1963, jg. XLVI, nr. 5-6, mei-juni:
 • - De Gilden van de schutters en van bijenhouders te zelem, p. 203-205.
 • - Rekeningen van kerk- en armenmeesters, p. 205-214.
 • - Droeve Oorlogstijden te Zelem, p. 214-222.
 • *1964, jg. XLVII, nr. 9-10, sept.-okt.:
 • - Kapelanieën te Zelem, p. 369-374.
 • - De schansen te Zelem, p. 374-379.
 • - De windmolen te Zelem, p. 379-383.
 • - Het Kartuizerklooster “St.-Jansdal” te Zelem, p. 383-385.
 • - Geraard, Heer van Diest, stichter van het klooster, p.385-392.
 • *1965, jg. XLVIII, nr. 1-2, januari-februari:
 • - De Kartuizer als “Domus Principuum, Magnotum et Nobilium. Het Huis der vooraanstaanden rijken en edelen, p. 57-73.
 • - I. Renier van Schoonvorst, heer van Sichem, p. 57.
 • - II Hendrik, heer van Diest en Rivieren, p. 58.
 • - III. Rombout Booms, Diestenaar p. 58-60.
 • -X. Pieter Doorlant, p. 64-68.
 • *1965, jg. XLVIII, nr. 3-4, maart-april:
 • - De Karthuizers als boekbinders, p. 127-128.
 • - De Kartuizers als heren van Zelk, p. 128-135.
 • - Keurboek van Zelk en Halen, p. 135-140.
 • - Het recht van visvangst voor de Kartuizers, p. 140-143.
 • - Weiderechten, p. 143-147.
 • *1965, jg. XLVIII, nr. 7-8, juli-augustus:
 • - Het klooster en de vrijstelling van gemeentebelastingen, p. 293-299.( schenking door Geraard van Diest)
 • - Goederen en renten die aan het Karthuizerklooster toebehoorden p. 299-315. Diest p. 306, 311 en 313.
 • *1966, jg. XLIX, nr. 1-2, jan.-febr. Bloeiperiode van het klooster (St.-Jansklooster) tijdens de 14e en 15e eeuw, p. 52-68.
 • *1967, jg. L, nrs. 6-7-8, juni-juli-aug.:
 • - Verwoesting en wederopbouw van het klooster, p. 60-265.
 • - Betere tijden en einde van de Kartuizersorde te Zelem, p. 265-271.
 • - Zegel van het Laathof der Kartuizers te Zelk, p. 271-272.
 • - Lijst van de bekende priors van het kartuizerklooster te Zelem, p. 272-275.
 • - Zelem, heerlijkheid van het Graafschap Loon, p. 275-282.
 • - Geeraard p. 279
 • - Arnold van Diest p. 279.
 • *1967, jg. L, nr. 9-10, sept.-okt. 1967:
 • - Otto van Kuik, 1309, p. 366.
 • - Thomas I, 1333, p. 366.
 • - Hendrik van Diest, 1349-1385, p. 367.
 • - Thomas II van Diest 1385-1432, p. 369;
 • - Johanna I van Diest en Jan Van Looz, Heer van Heinsberg 1432-1455, p. 370
 • - Johanna II van Looz en Jan van Nassau 1455-1472.
 • - Isabella van Nassau en Willem van Gulik 1472-1499, p. 372.
 • - Het huis van Nassau, 1499-1795, p. 373.
 • - Engelbert van Nassau, 1499-1504, p. 374.
 • - Hendrik van Nassau, 1506-1539, p. 374.
 • - Renier van Chalon, 1539-1544, p. 375;
 • - Willem I, 1544-1584, p. 377.
 • - Filips-Willem, Prins van Nassau 1584-1597, p. 378.
 • - Robrecht Moens 1597-1608, p. 379.
 • - Catharina de Baudequin, 1608-1650, p. 383.
 • - Constantijn Huygens, 1649-1689, p. 384.
 • - Chretien Huygens, 1689-1698, p. 386.
 • - Constantijn Huygens, 1698-1747, p. 386.
 • - Wapenschild van de gemeente, p.388.
 • - Bibliografie p. 389-390.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest