HANNEKEN LECKERTANT* (Esbatement van )

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

HANNEKEN LECKERTANT* (Esbatement van):

De Baere Cyr.: Naamgeving in onze oudste komische spelen. In Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, nr. 9, 1952, p. 840.

Hummelen W.M.H.: Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca 1620. Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 1968, p. 92-93.

Kalff G.: Trou Moet Blycken. Toneelstukken der 16e eeuw. Groningen, 1889, p. 55 en vlg.

Mak J.J.: De Rederijkers. Amsterdam, P. N. Van Kampen en Zoon, 1944, p. 173, 174.

Stoett F.A.: Drie Kluchten uit de zestiende eeuw. Zutphen, 1932, p. 28 en vlg.

vanden Berge Jan: Een esbatement van Hanneken Leckertant: sij gespeelt bij die Violieren van Antwerpen indie feeste der Lelijen in Diest (1541) en hebben de oppersten prijs gehadt. 32 p.

Van den Gheyn J et Bacha E.: Catalogus des manuscrits de la bibliothéque royale de Belgique. Bruxelles, 1907-1909. - Diest, deel 8, p. 436-438, 521.

van Eeghem W.: In Revue belge de philologie et d’histoire, jg. XV, 1936, p. 57 e.v. Is later in gewijzigd afschrift uitgegeven.

Van Mierlo J.: In De Letterkunde van de Middeleeuwen, tweede deel. Uitg. De Standaard-Boekhandel, Antwerpen, p. 211. Met het esbatement van Janken Leckertant (561 vv.), door Jan van den Berge behaalden de Violieren van Antwerpen in 1541 den eersten prijs te Diest: hoe een door zijn moeder bedorven kind, die zijn vriendje Lippen Loer had geleerd hoe hij ook aan lekkernijen kon geraken door zich ziek te houden, van zijn kieskeurigheid wordt genezen door een goed pak “berckestruyven”=slagen.

Van Mierlo J.: Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde. Antwerpen, Brussel, Leuven, 1928. - Hanneken Leckertant - Tielebuys, p. 360. - Elckerlyck p. 342.

Vorrink Joh.: De cluyt van Hanneken Leckertant. In Nederlandsche schrifturen, ‘s-Gravenhage, 1925.

Walch J. L.: Het esbatement van Hanneken Leckertant. In Studiën over litteratuur en tooneel. Maastricht, Bosten & Stols, 1924, p. 201-202.

X.: In De Fonteine, jg. XVIII, 1968, p. 12, nota 41, 42.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest