GOTHIEK*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

GOTHIEK*

Aubert Marcel: Architecture gothique.

Aubert Marcel-Schmoll gen. Eisenwert: Triomphe de l’Art gothique.

Aubert Marcel-Schmoll gen. Eisenwert: Hochgothik, 1963, ill., kaart, plan , 211 p. ( Kunst der Welt, 2e serie).

Aubert Marcel-Schmoll J.A.-Hoefnagels Hans H.: De bloeiperiode van de gothiek. Amsterdam, Elsevier, 1965, 232 p., ill. (Kunst van Europa. Hoogtepunten van de Kunst).

Bloch Peter: Sculptures néo-gothiques en Allemagne. In Revue de l’Art, 1978 (?), nr. 21, p. 71-79.

Bussels M.: Invloed van de Demergothiek in Limburg. In Tijdspiegel, jg. III, afl. 6, Juni-Juli 1948, p. 131-134, 3 afb.

de Borchgrave d’Altena J.: Netwerk van onze romaansche en gotische beeldenaars, beeldhouwers, ivoorsnijders, goudsmeden, beeldgieters: 1025 tot 1550. Antwerpen. Nederlandsche vertaling van Fr. Leytens, 1944. (IV 20.993C)

pl. LVII: misericordia-luiheid

pl. LVIII: misericordia-bedelaar

p. 28: Lieve Vrouwekerk te Diest

p. 31: koorgetsoelte en sacramentshuisje te Diest.

De Jonge Krista-Hörsch Markus-Geleyns Piet: Gotiek in het hertogdom Brabant. Uitgeverij Peeters, 2009, 274 p, ill.

Demergothiek: In Tijdspiegel. Brussel, jg. III, afl. 6, p. 131-134.

Didier R.: Contribution à l’étude de la sculpture gothique tardive dans le Brabant méridional. In Annales de la Société d’Archeologie de Nivelles et du Brabant wallon, 1973.

Evers Hans Gerhard: Die acht Seiten der Spätgotischen Skulptur. In Festschrift Peudrich Gerke, 1962, p. 149-162.

Fitchen John: The construction of gothic cathedrals, a study of medieval voult erection. Oxford, Clarendon Press, 1961, XXI-344 p., 73 fig.

Halflants J.: De gotische bouwkunst in het Hageland. In Meer Schoonheid, jg. 2, nr. 3, 1955, p. 2-7.

Herubel Michel: De gotische schilderkunst. Utrecht, Het Spectrum, 1966, 2 delen, 207 en 207 p., ill. (Geschiedenis van de Schilderkunst, 7-8).

Leeuwenberg Jaap: Early ninetheenth century gothic ... In AachenerKunstblâtter, 1969, p. 111-148. - vervalsingen. (27.534 bR).

Lemaire R.-Roggen G-Leurs: Bij het ontstaan der Brabantsche Hooggotiek. Uitg. N.V. De Standaard-Boekhandel, 1944, 52 p., Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren, en Schoone Kunsten van België.* Diest: O.LV.-Kerk: p. 9; afb. 3, 47, 49.

  • St.-Janskerk: p. 9.
  • Begijnenkerk: p. 9.
  • Stadhuis: p. 9.
  • Halle: p. 9, 10.
  • Sint Sulpitiuskerk: p. 15, 29, 30, 43-44, 48; afb. 9, 10, 11, 21.
  • Hendrik van Gobbertingen: p. 26, 29, 39, 43-44.
  • Wouter Pans: p. 29, 30.


Lemaire R. M.: La formation du style gothique brabançon. Tome premier: Les églises de l’ancien quartier de Louvain. Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1951 (?), 239 p., 273 foto’s en plannen. Volledige studie van de kerken van Aarschot, Diest, Tienen, ...

Lemaire R.: Les origines du style gothique en Brabant. 1906 tome I, Bruxelles;1922 tome II, Bruxelles-Louvain (par C. Leurs). Bespreking in:* Touring Club Belge, n° 3230

  • Annales de la Societé d’Archéologie de Bruxelles, tome XXI, p. 495 (N.B.)


Lemaire R.: De rol van de Cisterciënser in de vorming van de Belgische gothiek. In Wetenschap in Vlaanderen I, 1936, p. 136.

Lemonier: Le style gothique en Brabant. In Annales de la Société royale d’archéologie de Bruxelles, jg. XXI, 1907, p. 495.

Leurs Stan: Monumenten van Vlaamsche Bouwkunst. Uitgave “Wiek Op” Brugge, 1942. - Diest p. 21, 29, 40.

Leurs Stan: Een en ander betreffende de ontwikkeling van de kerkelijke gothiek in Nederland. In Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. deel IX, p. 137.

Paatz Walter: Italien und die geistige Welt der Gotik. In Römischen Jahrbuch für Kunstgeschichte, V, 1941.

Paatz Walter: Von den Gattungen und vom Sinn der gotischen Rundfigur. In Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften- Philosophisch-historische Klasse, 1951, 3. Abhandlung, 32 p. , XVI pl., 27 afb.

Paesmans S.: Demergotiek in het Hageland. In Brabant 1987, nr. 4, p. 20-30, ill.

Pressouyre Léon: Une tête gothique. In Revue de l’art, 1973, n° 21, p. 32-39.

Rossen D en Withof J.: Grondleggers en grootmeesters der Brabantsche gothiek. In Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, deel X, p. 83.

Salet Francis: L’Art gothique. Presse universitaire de France, 1963.

Sauerländer Willibald: Gotische Skulptur in Frankreich, 1140-1270. Aufnahmen von Max Hirmer. München, 1970, ill., 205 p.

Sauerländer W. und Thiebaut J.: Exposition à Lille 1979: La sculpture romane et gothique du Nord de la France (catalogue).

Schmoll gen Eisenwerth: Lotheringe und die Rheinlande. Ein forschungsbericht zur Lotheringischen Skulptur der Hochgothik (1280-1340). In Rheinische Vierteljahrsblätter, Bonn, 1969, p. 60-77.

Van de Walle: De gotiek in België, 1972.

Wilm Hubert: Die Gotische Holzfigur. Stuttgart, 1942.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest