GILDEN VAN DIEST* :

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

GILDEN VAN DIEST*:

I Algemeen

A.F.D.: Samen gildebier drinken.

Botte L.: Vragenbus:oude kroonvrienden te Diest. In Oost-Brabant, jg. 28, 1991, nr. 2, p. 79. (schuttersgilden).

Brouwers D.D.: Gildes et Corporatives. 1901.

Cardoen E.: Inventaires sommaire des archives des corps de metiers et serments de Brabant.

Catalogue officiel de l’Exposition des anciennes Gildes et Corporations. In Art ancien, Liège, 1900.

Claes Frans (s.j.): Het woord breuk of brook (van een gilde). In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 210.

D.: Iets voor onze boogschutters. In Gazette van Diest, jg. 27, zat. 26 juli 1890, nr. 60.

Dansen uit Diest. Uitgave van het Vlaams Dansarchief Schoten, Schoten, 1974, 92 p. Dansbeschrijvingen, dansmuziek, danstekeningen van kadril van Diest, de kegelaar, kletskensdans, Kreupelen Duynen, kruispolka, de lansierskadril van Diest, polonaise, streep.

Delannay: Etude sur les anciennes compagnes d’archers, ...

de Marneffe Alphonse: Epreuve de la coupe. In Le folklore brabançon, Bruxelles, 12e année, n° 67, avril 1932, p. 56-57. ( Over het drinken van beker naar aanleiding van artikel van Van Weddingen).

Dijck Frans: Het Gildewezen. In De Heerlijkheid Diest, 1979, p. 111-125.

Dr.: Worden de Diestse gilden in hun bestaan bedreigd? In Het Laatste Nieuws, donderdag 18 januari 1973, p. 14.

Dr.: De Gilde viert te Diest.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 33. De Gilden. In Gazette van Diest, jg. LXX, zat. 9 dec. 1933, nr. 49, zat. 23 dec. 1933, nr. 51.

Fouqui: Recherches historiques sur les corporation d’archers, ..

Gerits J.: Gildezilver van Waanrode en Webbekom. In catalogus van tentoon-stelling “Oude kunst in privé-bezit”, p. 37-50, ill.

Ising A.: Met vliegend vaandel en slaande trom. Onstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg. Hapert, De Kempen, 1986, 248 p.

Minard-Van Hoorebeke: Description de méreaux et jetons de présence, etc. des gildes et corps de metiers, églises, etc. Gand, 1878, p. 179-182, ill.

Raymaekers F.J.E.: De gilden van Diest. Brussel, G. Adriaens, 1864.

Rutgeerts (vrederechter): De Oude Gilden van Diest - Les anciens Gildes de Diest. In De Brabantsche Folklore- Le folklore brabançon, 2de jaar, nr. 8, October 1922, p. 75-77; 77-80, 2 pll.

van Autenboer E.: De schutters en ambachtslieden van Diest in 1569. In Vlaamse Stam, jg. III, 1967, p. 277-294.

van der Linden Gilbert: De Gilden. In Programma Heldenhulde-Diest, 1940-1945.

van der Linden Gilbert: Het Gildewezen te Diest. In De Diestenaar, jg. 1, nr. 45, zaterdag 7 December 1946, p. 1-2.

van der Linden Gilbert: Uit het leven der Diesterse Gilden. Een Heuglijk Jubileum. In Gazette van Diest, jg. XCI, nr. 19, mei 1954.

Van de Ven Robert: Gildezilver in het stedelijk museum van Diest. In Meer Schoonheid, jg. XXVII, 1980, nr. 3-4, p. 96-101, ill.

Willems J.FR.: Over Gilden en ambachten: II. Over de gilden en ambachten in de Brabandsche Kempen. In Belgisch Museum, Gent, 1840, t. IV, p. 35.

X.: Brabantsche & Vlaamsche Gildepenningen. Presentie, kerk- & armloodjes van de XVe tot de XVIIIe eeuw, 1897. Diest p. 179-182.

X.: Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden. Tentoonstellinscatalogus, Antwerpen, Brussel, 1966-1967, p. 43-45: Sint-Lazaruskamer, breuk; p. 45: Onze-Lieve-Vrouwkamer, statuten.

X.: De Gilde viert. In Twee. Uitgave van P.V.V in 1973, februari-maart, 6 foto’s

X.: De Gilde viert. In Agenda 88. Uitgave van De Belleman, 1988.


II. Sint Barbara*:

Alberty Frans: Feestvierend Sint Barbara. In De Belleman.

De Moor Michaël: Breuk van de Sint-Barbaragilde te Diest. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999.Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, p. 114-115, 1 ill.

Dijck Frans: In de Heerlijkheid Diest, 1979, p.121-123.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 33. Het Sint Barbaragilde. In Gazette van Diest, jg. LXX, december 1933, nr. 49, 51.

Du Bois D.: Het St. Barbaragilde. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 217-218.

Slachmuylders Roel: Twee bierkannen van de Sint-Barbaragilde te Diest. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999.Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, p.148-149, 1 ill.

Van den Hove d’Ertsenryck H.: Le port du blason à Diest d’après les sources héraldique locales. In L’intermédiare des généalogistes, jg. 31, 1976, nr. 2, p. 89.

van der Linden Gilbert: Oude huizen te Diest. In Gazette van Diest, nr. 25, 19 Juni 1954. (Betreft lokaal “De Kolveniers” op de Grote Markt).

van der Linden Gilbert: Edelsmeedwerk in het Stedelijk Museum te Diest. I Brabant, jg. 11, 1959, nr. 4, p. 18-20.

Van de Ven Robert: Gildezilver in het stedelijk museum van Diest. In Meer Schoonheid, jg. 27, 1980, nr. 3-4, p. 96-101.

Van Even E.: Sint Barbaragilde. In Geschiedenis der stad Diest, 1847, p. 235-237.

Vrancken J.: Het Oude Zelem. De gilden van de schutters en van de bijenhouders te Zelem. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XLV, nr. 11-12, nov.-dec. 1962, p. 477.

X.: De Kapel en de Gilde van Ste-Barbara. In Gazette van Diest, jg. XVII, woensd. 1 dec. 1880, nr. 96.

X.: De Sinte Barbara-gilde te Diest. In Gazette van Diest, jg. XVIII, nr. 97, zat. 3 dec. 1881.

X.: Schitterende bijval onzer St. Barbara Gilde te Brussel. In Gazette van Diest, jg. XLII, nr. 58, zat. 22 juli 1905.

X.: Kan van de St. Barabragilde. In Roem der Belgische gemeenten, tentoon-stellingscatalogus, Brussel, 1960, p. 124-125: breuk; p. 126: beker.

X.: Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden. Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, Brussel, 1966-1967, p. 45 (huldegedicht).

X.: Diestse Sint Barbaragilde blijft stevig in het zadel. In Gazet van Antwerpen, 23 december 1971.

III. Sint Joris*:

Chalon R.: Lettres d’invitation envoyées par les arbalétriers de la ville de Mons, pour un concours à l’arbalète du 13 juin 1387. In Messager des sciences historiques de la Belgique, tome VI, p. 457.

De Moor Michaël: Breuk van de Sint-Jorisgilde te Diest. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999. Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, p .108-109, 1 ill.

De Roeck R.: Uit oude papieren. De eed van getrouwheid bij de oudste “St. Joris” schuttersgilde van Diest, dat ook als brandweer fungeerde. In Eigen Schoon en De Brabander, jg. XV, 1957, nr. 1-2, p. 58-59.

Dijck Frans: De heerlijkheid Diest, 1979, p. 119-120.

Di Martinelli: In Diest in den Patriottentijd, p. 63.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 33. Het Sint Jorisgilde. In Gazette van Diest, jg. LXX, december 1933, nr. 49, 51.

Du Bois D.: Het St. Jorisgilde. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 213-216.

Marinus Albert: Le Folklore Belge. Deel I, Brussel, Les Editions Historiques, p. 237, ill.

Peeters-Saenen Emiel: Sint Jorisgilde. In Informatief. Maandblad Kultureel Centrum Diest, jg. 1, 1971-1972, nr. 5, januari 1972, nr. 59.

Philippen Jos: Bibliografie van de Allerheiligenkapel en het Sint-Jorisgilde te Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 176.

Raymaekers F.J.E.: In Het Kerkelijk en liefdadig Diest. Leuven 1870, p. 225-226.

Slachmuylders Roel: In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999.Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief:* p. 14-15: wapenbord van de Sint-Jorisgilde, 1 ill

  • p. 76-77: Sint-Joris, p. 76-77, 1 ill.
  • p. 178-180: offerschaal met voorstelling St.-Joris, 1 ill
  • p. 182-183: fragment kazuifel Sint-Jorisgilde Diest, 1 ill..


Teppe J.K.S.: Wapenbord van de Sint-Jorisgilde van Diest. Diest, 1540. Schilderij op paneel, 74 x 100 cm. In Aspecten van de laatgotiek in Brabant, tentoon-stellingscatalogus, Leuven, 1971, p. 174-175, nr. DS, ill.

Tulkens D.: 1333-1983, 650 jaar Sint Joris schuttersgilde.Diest, uitgave in eigen beheer, 1983, 117 p., ill.

Van den Hove d’Ertsenryck: Le port du blason à Diest d’après les sources héraldiques locales. In L’intermédiare des généalogistes, jg. 31, 1976, nr. 2, p. 89.

Van de Ven Robert: Gildezilver in het stedelijk museum van Diest. In Meer Schoonheid, jg. 27, 1980, nr. 3-4, p. 96-101.

Van de Ven Robert: Aanvullende bibliografische gegevens over de Allerheiligen-kapel en de Sint-Jorisgilde te Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 249-250.

Van Even Edward: Sint-Jorisgilde. In Geschiedenis der stad Diest, 1847, p. 233-235.

Van Weddingen Richard: Saint-Georges. La plus ancienne gilde d’arbalétriers de Diest (Traduction). In Le folklore brabançon. Bruxelles, 8e année, n° 48, juin 1929, p. 353-359, pll. p. 361, 362.

Van Weddingen Richard: Sint Joris. Het oudste Schuttersgilde van Diest. In de Brabantsche Folklore, Brussel, 8ste jg., nr. 45-46, Januari-Maart, 1929, p. 129-135, 3 pl. p. 137-138.

Van Weddingen Richard: Sint-Joris. Het oudste Schuttersgilde van Diest. In Jaarboek van de Diestersche Kunstkring, eerste jg., 1928-1929, p. 40-47, 3 ill.

X.: St.-Jorisgilde. In Gazette van Diest, jg. XIX, nr. 42, zat. 27 mei 1882 en jg. XXIII, nr. 93, zat. 20 november 1886.

X.: Uit het leven der Diesterse Gilden. Een heuglijk Jubileum. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 8 mei 1954, nr. 19.

X.: Wapen van de Sint Jorisgilde te Diest. In Roem der Belgische gemeenten, tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1960, p. 103, pl. 34.

X.: Schatten van de Vlaamse Scuttersgilden. Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, Brussel, 1966-1967, p. 43 wapenbord.; p. 45 fragment kazuifel.

X.: 650 jaar Sint-Joris-schuttersgilde Diest. In Hier Diest, 1983.


IV. Sint Sebastiaan*:

De Moor Michaël:. In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999.Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief:* p. 110-111: de Breuk van de Sint-Sebastiaans gilde te Diest 1 ill.

  • p. 112-113: beker van de Sint-Sebastiaansgilde te Diest.


Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 33.Het Sint Sebastiaangilde. In Gazette van Diest, jg. LXX, december 1933, nr. 49, 51.

Du Bois D.: Het St. Sebastiaansgilde. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 219-220.

Gaspard Lanoy: 1678-1750. In Arca Lovaniensis, jg. 1, 1972, p. 171-181, ill.

J.N.: Sint-Sebastiaansgilde grijpt naar wapens. In De Streekkrant, februari 1993.

Marinus Albert: Le folklore Belge. Deel I, Brussel, Les Editions Historiques, p. 238-239, ill.

MC.: Sint-Sebastiaansgilde levendiger dan ooit. In Den Diesteneir, jg. 7, nr. 83, april 2006.

P.P.: Jubileum der St.-Sebastiaangilde te Diest. Viering van het 550 jarig bestaan. In De Dag, 1938.

R.B.: Diest. De viering van het 550-jarig bestaan van de St.-Sebastiaangilde. In Courant, januari 1938.

Slachmuylders Roel: Drie bierkannen van de Sint-Sebastiaansgilde te Diest; In 80 topwerken in het stedelijk museum te Diest. Chronycke nr. 15, 1999.Uitgave van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief, p. 146-147, 1 ill.

Spockeels Jeffrey: Het “Sint-Sebastiaansgilde” ofte “De Gilde van den Grooten Handboog”. Diest, januari 1988, 7 pag.

Van den Hove d’Ertsenryck H.: Le port du blason à Diest d’après les sources héraldiques. In L’ Intermédiare, jg. 31,1976, nr. 2, p. 89.

Van der Linden Gilbert: Edelsmeedwerk in het Stedelijk Museum te Diest. In Brabant, jg. 11, 1959, nr. 4, p. 18-20.

Van de Ven Robert: Gildezilver in het stedelijk museum van Diest. In Meer Schoonheid, jg. 27, 1980, nr. 3-4, p. 96-101.

Van Even E.: De St-Sebastiaengilde. In de Geschiedenis der stad Diest, 1847, p. 237-239.

Van Wittenbergh J.: De beker van de Sint-Sebastiaangilde te Diest en de Brusselse zilversmid Gaspar Lanoy (1678-1750). Seminarie artes minores, Leuven. In Artium minorum folia Lovaniensia 6. Overdruk uit Arca Lovaniensia, nr. 1, 1972, p. 171-181.

Verstraeten R.: Ontstaan enontwikkeling van de Sint-Sebastiaangilden in Vlaanderen. In Ons Heem, jg. 31, nrs. 3 en 4, 1977, p. 97-102.

X.: Brabantse folklore, II, 8, 78. - Sebastiaan bestond reeds in 1571, vermits een drieluik in 1571 geschilderd door Jan Metzijs, zoon van Kwinten, ons de deken verbeeldt met dat sieraad (breuk) aan de hals. De Engelschen bezitten die schilderij die bestemd was voor het altaar van dienheerlijke ende schoone Sint-Sulpitius kerk te Diest. Ze werd tien jaren geleden te Londen tentoongesteld.

X.: Diest. In Het Laatste Nieuws, maandag 10 Januari 1938, 6 r.

X.: Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden. Tentoonsellingscatalogus, Antwerpen, Brussel, 1966-1967, p. 41-43, ill.

X.: Zilver met Brusselse Keuren. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1979, p. 102, ill. beker van St.-Sebastiaansgilde.

X.: Organiek reglement. Koninklijke Sint Sebastiaansgilde Diest (1388-1993).


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest