FOLKLORE*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

FOLKLORE*

Bonte R.: “Diestiana”, boek over folklore en geschiedenis van het oude Diest. In Het Laatste Nieuws, 27 augustus 1971.

Claes Frans (s.j.): Vroegere jaarmarkten in Oost-Brabant. In Oost-Brabant, jg. 31, 1994, nr. 2, p. 78.

Cornelissen Jozef: Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Antwerpen, De Sikkel, 1929-1931, 5 delen, 60 ex. op houtvry papier.

Crick Lucien: De tentoonstelling van Volkskunst in het Paleis der Schone Kunsten. In De Brabantsche Folklore, jg. 9, nr. 49-50, Augustus-October 1929, p. 43-48. Diest p. 59 (vermelding bedevaartvlagjes).

Crick Lucien: De folklore. In De Demervallei, Antwerpen, De Sikkel, 1935, p. 92-101.

Cypers F.: Jeugdherinneringen, mussen vangen en mussen kweken. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 1, p. 36.

Cypers F.: De teloorgang van de eigen aard der verschillende stadswijken in Diest. (Kermissen). In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 179.

Cypers F.: De belleman of omroeper te Diest. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 3, p. 123.

de Reiffenberg: De quelques solennités anciennement usiteés chez les Belges: tournois, carrousels, jubilés. Bruxelles, De Mat, 1838.

Geens F.H.: Het vlaams dansarchief jubileert. In De Toerist, 1974, p. 1214-1216. Muziek van Kadril van Diest (voormalige 4de figuur).

Henry Bernard: Waarom de Diestenaren kermis vieren. In Brabant, nr. 7-8, juli-augustus 1960, p. 28.

Hermant Paul en Boomans Denis: La médecine populaire. In Le folklore brabançon, nr. 43, 44, 45, août à décembre, 1928, p. 154-155.

Huon M.: Een jaar vol feesten. Diest, 2002, 112 p.

L.S.: Het offeren van Nagels te Diest. In Brabantsche Folklore, 17e jg., nr. 102, Juli 1938, p. 481.(Kruisnagels op het Sint Janskerkhof).

Loix Frans: Diesterse wijkkermissen tussen de eerste en tweede wereldoorlog. In Meer Schoonheid, jg. 25, 1978, p. 12-13.

Loix Frans: Diesters sociaal-ekonomisch verschijnsel in het begin van de 20ste eeuw: “Beuze plekke”. In Oost-Brabant, jg. XV, 1978, nr. 3, p. 96-99.

Loix Frans: Bijgeloof en kwakzalverij in en om het Diesterse rond 1900. In Meer Schoonheid, jg. 26, 1979, nr. 2, p. 49-52.

Loix Frans: Een verdwenen folkore: de straat-waterpompjes. In Oost-Brabant, 1981, jg. 18, nr. 3, p. 183.

Loix Frans: Oude gewoonten die verdwijnen. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 248.

Loix Frans: Twee volkse aspecten te Diest. In Oost-Brabant, jg. 19, 1982, nr. 2, p. 97-99.

Loix Frans: Zo beleefden onze ouders en grootouders vroeger een onweer (uit mijn kinderjaren). In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 4, p. 161-163.

Loix Frans: Meikevers vroeger en nu. In Oost-Brabant, jg. 27, 1990, nr. 4, p. 170-173.

Loix Frans: Vogelvangers uit mijn kinderjaren. In Oost-Brabant, jg. 27, 1990, nr. 4, p. 196-199.

Marinus Albert: L’Ommegang du Sablon. In le folklore brabançon, Bruxelles, 8e année, n° 46, février 1929, p. 243, 249, 255.

Marinus Albert: De ommegang van den Zavel. (vertaling M. Grauls). In Brabantsche Folklore, jg. 8, nr. 43, September 1928, p. 1-28. Diest p. 4, 12, 13, 20.

Ooms L.: Kempische folkore. Tijdschrift voor de Touring club van België, jg. XXXVIII, 1932, ill., p. 102-104.

Peeters K.C.: Naar een bibliografie van de Vlaamsche Folklore. Gent, Oostvlaamsche Zanten, 1946, 46 p. Deel IV: te excerpeeren tijdschriften p. 27-45.

Philippen Jos: Witte donderdag een feest voor Diest.

Philippen Jos: Kreupele Duynen. Loterbolletjes nr. II in Renaissance nr. 4, augustus 1972.

Philippen Jos: De Kegelaar. Loterbolletjes nr. V in Renaissance nr. 7, januari 1973.

Philippen Jos: St-Elooi. Loterbolletjes nr. 10 in Renaissance nr. 12, november 1973.

Philippen Jos: Die vaentkens van pampier. In Renaissance, nr. 18 december 1974.

Sacré M en de Cort A.: Volksspelen en Volksvermaken in Vlaamsch-België. Merchtem, 1925.

Sacré Maurits: De voormalige dorpschuttersgilden in Vlaamsch-Brabant, arondissement Leuven. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XVI (nieuwe reeks VIII), 1933, nr. 1, p. 241.

Sacré Maurits: De voormalige Dorpschuttersgilden in Vlaamsch-Brabant. Merchtem, M. Sacré-De Buyst, 1929-1934, 2 delen. - Tweede deel: arrondissement Leuven, 40 p.

Sterkens- Cieters Paula: Volkskleederdrachten in Vlaanderen, Antwerpen, De Sikkel, 76 p., 34 ill.

Stroobant Louis: Zoutleeuw. Legende en Folklore. In De Brabantsche Folklore, Brussel, 17e jg., nr. 99-100, Januari-Maart, 1938, p. 161 en vlg. Diest: p. 165: Diest = Dispargum en Romeinsche weg: Tongeren, Steevoort, Zelem, Diest, Tessenderloo, Neerpelt, Nederland.

Stroobant Louis: Het offeren van nagels te Diest. In Brabantse Folklore, nr. 102, 1938, p. 481.

Tentoonstelling gewijd aan de Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore der Stad Diest, 11-25 Augustus 1935. Diest, E. & J. Uten.

Van Nerom G.: Een Diestersch jongensspel uit vroeger tijd. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1931-1932, p. 67.

Van Nerom G.: Oude Volksgebruiken. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 12 nov. 1955, nr. 45.

Van Nerom G.: Uit de oude doos. In Gazette van Diest, jg. XCII, 17 december 1955, nr. 50.

Vannoppen H. en Van der Linden R.: Reuzen in Brabant. In Brabantse Folklore, 1980, nr. 227-228, p. 251.

Van Weddingen Richard: Volksgeneeskunde in ’t Diestersche. In Brabantsche Folkore jg. 13, nr. 75-76, januari-maart 1934, p. 176-185.

X.: 1936: Bijzonder Diest-nummer van Eigen Schoon en De Brabander, jg. XIX (Nieuwe reeks XI), 1936, nr. 4: Diestsche Prondelschuif, p. 156-160:

Terg- en spotrijmpjes uit Diest, p. 159.

X.: Keizer Karel en de Kermis. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 10 juli 1954, nr. 28.

X.: Drankhuizen in vroeger dagen. In Gazette van Diest, jg. 92, zat. 31 dec. 1955, nr. 52.

X.: Vlaams Dansarchief: nr. VI: Dansen uit Diest.

X.: 350 jaar Palmzondagtraditie te Hoegaarden. Tentoonstellingscatalogus, Hoegaarden, 1981, p. 124-125.

X.: Studentenlied van Sinapis Nigra:

Wij zijn de Diesterse studenten,

Wij zijn Sinapis Nigra venten,

Wij drinken bier omdat w’houden van plezier ,

Wij gaan zolang we hebben centen?


Dat we van de jonge meisjes houden,

Zij worden later toch ons vrouwen,

Want vrijen is plezant als g’het doet met verstand,

Wij zijn toch jong en nog geen ouden.


Wij zijn van Diest dus mostaardschijters,

Wij drinken liever bier dan water,

Wij zeggen schol en roepen doet ze nog eens vol

Wij kunnen zingen gelijk ne kater.


In De Brabantse Folklore III (1923-1924), p.
DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest