ELIAS Willem=YLIAS=VRANCX Willem

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ELIAS Willem=YLIAS=VRANCX Willem:* Rederijker te Diest (De Lelie).

  • Zie ook Tielebuis, deel II


Werken:

Cluyt van Tielebuis, uitgegeven door J. van Vloten in Het Nederlandsch Kluchtspel, I, p. 168-187. Zie ook Tielebuys.

Het spel van Ronsevael. Zelfde tekst als De Klucht van Tielebuis. Manuscript nr 21.658 te Brussel.

Bibliografie:

C(ornelissen) J(ozef): In Ons Volksleven, 4de jg., 2de aflevering, 1892, p. 36.

De Jong M.: Drie zestiende-eeuwse esbatementen. Utrecht, 1934, p. 23 e.v. (Tielebuis).

De Keyser P.: Zoo zot als Tielebuis. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1933, vijfde jaar, p. 11-20 (Elias p. 13-14).

de Vooys C. G. N.: Rederijkers in het archief van “trou moet blijcken”. In Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 45 ste deel, 4de aflevering, 1926, p. 279.

F. d. M. (F. Di Martinelli jr.?): Eene oude spreuk. (Zoo zot als Tielebuys). In De Hagelander, 5e jg., 1897-1898, nr. 1, p. 27.

Hummelen W. M. H.: Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca 1620. Asse, 1968, Van Gorcum en Comp. N.V., p. 91, 149, 151.

Hüsken W.N.M.: ‘1 augustus 1541: De klucht “Tielebuys” van Willem Vranckx wordt als welkomspel gespeeld op het landjuweel van Diest. In De Kluchten-traditie in de Nederlanden, 1996.

Kalff: Geschiedenis der Nederlandse Letteren in de 16e eeuw, I, p. 296, noot.

Knuvelder G P.M.: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, deel I, 1970, L.G.G. Malmberg, ‘s-Hertogenbosch, p. 512-513.

Loquela, Kerstmaand 1887 en Jaarmesse 1888, Wetenswaardigheden.

Mak J.J.: De Rederijkers, 1944, Amsterdam, P.N. Van Kampen & zoon, p. 80, 81, 173, 174. (Tielebuis).

Raymaekers J.F.E.: Historische oogslag op de Rederijkkamers van Diest. Gent, 40 p. Uit Vaderlandsch Museum, jg. 3, 1860, p. 90-129.

Te Winkel J.: Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, II, 1922, Haarlem, De erven F. Bohn.

Van Eeghem W.: In Revue belge, 1936, 61.

Van Mierlo J.: De letterkunde van de Middeleeuwen, tweede deel, Standaard-Boekhandel-Antwerpen, p. 211.

van Vinkenenroye F.: Elias. In Nationaal Biografisch Woordenboek, 4, 1970, p. 235-236.

Van Vloten J.: Het nederlandsch kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw, 1877, 2de druk, p. 168 en volg.: Tielebuis.

Willems L.: De Diestersche rederijker Willem Elias. In Gedenkboek A. Vermeylen, Brugge, Sint-Katharina drukkerij, 1932, p. 521-526. (IV 15.605 A 33).
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest