DU BOIS Désiré Fr. M.

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DU BOIS Désiré Fr. M.:* geboren te Herentals: 1880

 • leraar Sint-Pieterscollege te Leuven
 • godsdienstleraar aan deMiddelbare Jongesn- en Meisjesschool te Mechelen
 • aalmoezenier van het 25e linieregiment in 1914
 • overleden 1956
 • pastoor-deken St. Sulpitiuskerk te Diest op.9 juni1924.


Werken:

Het Oude Diest. Diest, drukk. E.& J. Uten, 1934, 260 p. Deels verschenen in Gazette van Diest, jg. 1933-1934 onder de titel “Wetenswaardigheden over Diest”. Jaarboek VI van de Diestersche Kunstkring, 1934.

Wetenswaardigheden over Diest. Diest, drukk. E.& J. Uten, overdruk uit de Gazette van Diest, 145 p., ill., plt, genummerde uitgave (55 ex):* 1. De grafkelder van Philips-Willem van Oranje. 1932

 • 2. De overstroming van de Demer. LXIX, december 1932, nr. 51.
 • 3. De Heeren van Diest. - De Warande. LXIX, december 1932, nr. 52, 53.
 • 4. Over Patriotten, Vijgen, “Rog op steen”. LXIX, december 1932, nr. 53. Jg. LXX, januari 1933, nr. 1, 2.
 • 5. Diest op 12, 13, 14, 15 November 1798. De Boerenkrijg. Hoe 4000 Boeren uit Diest ontsnapten. LXX, januari 1933, nr. 2, 3.
 • 7. Nog uit de Sansculottentijd. I. Kiezingen te Diest. II Blinde Missen. LXX, februari 1933, nr. 5.
 • 8. De Wijnteelt te Diest. LXX, februari 1933, nr. 5.
 • 9. De Augustijnen te Diest. LXX, februari 1933, nr. 5, 6.
 • 10. Het Sint-Bernardusdal. De Cisterciënzer-Zusters te Diest. LXX, februari 1933, nr. 8.
 • 11. De kerk van den Hoogen-Wijngaard.
 • 12. De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. LXX, maart 1933, nr. 10.
 • 13. De Pompiers te Diest in vroegeren tijd. LXX, maart 1933, nr. 11.
 • 14. Het Mariëndaalklooster. LXX, maart 1933, nr. 11, 12.
 • 15. De Sint Jacobskapel. LXX, maart 1933, nr. 12.
 • 16. Over de oude maten, munten en gewichten. LXX, april 1933, nr. 13.
 • 17. De Minderbroeders te Diest. LXX, april 1933, nr. 13, 14.
 • 18. De Allerheiligenberg en de Allerheiligenkapel. LXX, april, nr. 15, 16.
 • 19. Duren tijd en Contingenteering te Diest.LXX, mei 1933, nr. 17 (?).
 • 20. De Celbroeders. LXX, mei 1933, nr. 18.
 • 21. De Sint Janskerk. In Gazette van Diest, jg. LXX, mei 1933, nr. 19.
 • 22. Over de huizen van Diest. LXX, zat. 20 mei 1933, nr. 20.
 • 23. I. De Sint Sulpitiuskerk
 • II. Waarom de kerk van 1417 gebouwd werd. De geldmiddelen.
 • III. De opbouw der koor.
 • IV. De opbouw der kruisbeuk en beuken.Het bezoek in de kerk. De Zuider zijbeuk. De kruisbeuk-zuiderkant. De zijkoren. Het koor. De Noorder-zijbeuk. De groote beuk. Jg. LXX, mei 1933, nr. 21. Juni 1933, nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
 • 24. Oude straatnamen. LXX, juli 1933, nr. 30, augustus, nr. 31.
 • 25. De Onze-Lieve-Vrouwekerk. LXX, augustus 1933, nr. 33, 34.
 • 26. De Celzusters. LXX, september 1933, nr. 36.
 • 27. Het Gasthuis. LXX, september 1933, nr. 37, 38.
 • 28. De Lazary. LXX, september 1933, nr. 38.
 • 29. De Commanderij der duitsche Ridders. LXX, september 1933, nr. 39.
 • 30. De Lorreinoozen. LXX, september 1933, nr. 39.
 • 31. Het leven te Diest in vroegere tijden. LXX, 1933:
 • - 1. Het Godsdienstig leven:
 • a. kerken, kapellen en kloosters, oktober, nr. 41
 • b. liefdadigheidsinstellingen, oktober, nr. 43
 • c. onderwijsgestichten, november, nr. 44
 • - 2. Het burgerlijk leven. LXX, 1933, zat. 4 nov. nr. 44; zat. 11 nov. nr. 45, zat. 18 nov. nr.46.
 • 32. a. De Rederijkkamer “De Christusogen”. Jg. LXX, november 1933, nr. 46
 • 32. b. De Rederijkkamer “De Lelie”. Jg. LXX, november 1933, nr. 47.
 • 33. De Gilden. Jg. LXX, december 1933, nr. 49, 51.
 • 34. De Sinte Anna Kapel. Jg. LXXI, januari 1934, nr. 1.
 • 35. De Begarden. Jg LXXI, januari 1934, nr. 1.
 • 36. De Refugies van Tongerloo en Averbode. Jg. LXXI, januari 1934, nr. 2.
 • 39. Het Begijnhof. Jg. LXXI, januari 1934, nr. 3; februari nr. 5.
 • 40. De Lakenhandel te Diest in vroegere eeuwen. Jg. LXXI, februari 1934, nr. 5.


Over de Familie van Sint Jan Berchmans. Diest, drukk. E. & J. Uten, overdruk uit de Gazette van Diest, 18 p.

Nikolaas Cleynaerts. In Gazette van Diest, 1932, nr. 15, 9 April, p. 5.

Nikolaas Cleynaerts. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1931, 3de jg. 1930-1931, p. 12-19.

De Lakenhandel te Diest in vroegere eeuwen. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1933, p. 34-45.

Een bezoek aan St.- Sulpitiuskerk Diest. Overdruk uit:”Wetenswaardigheden over Diest”, bijdrage der Gazette van Diest, 33 p., ill.

Bibliografie:

Loix F.: Diestersche volksmensen: pastoor-deken Dubois. In Oost-Brabant, jg. XV, 4, 1978, p.122-124.

M.R.: Hulde aan jubileerenden priester Z.E.H. Deken Du Bois. In Gazette van Diest, jg. LXXXI, nr. 3, 30 september 1944.

van der Linden Gilbert: Bij het veertigjarig priesterjubileum van Z.E.H. Du Bois, pastoor-deken van Diest. In Gazette van Diest,zat. 23 sept. 1944, nr. 2.

van der Linden Gilbert: Hulde aan den jubilerende priester Z.E.H. Deken Dubois. In Gazette van Diest, jg. 81, nr. 3, zaterdag 30 september 1944.

van der Linden Gilbert: Désiré Dubois, Priester, Herder, Apostel, Diest 1924-1947. Brochure uitgegeven door het Kerkfabriek van de Sint-Sulpitiuskerk van Diest, 10 Juli 1947, 16 p., 3 ill.

van der Linden Gilbert: Z.E.H. Du Bois, eredeken van Diest viert zijn Gouden Priesterjubileum, 1904-1954. In Gazette van Diest, jg. XCI, 1954, nr. 39.

van der Linden Gilbert: In Memoriam Z.E.H. Deken Du Bois. In Gazette van Diest, jg. 93, 13 okt.1956, nr. 40.

X.: Benoeming en inhaling van den Zeer Eerwaarde Heer Deken Du Bois. In Gazette van Diest, jg. LXI, nr. 23, 7 juni 1924.

X.: Plechtige inhaling van den Zeer Eerwaarde Heer Desiré Du Bois als pastoor-deken te Diest. In Gazette van Diest, jg. LXI, nr. 24, 14 juni 1924.

X.: Ziveren priesterjubileum van Zeer Eerwaarde Heer Deken Du Bois. In Gazette van Diest, jg. LXVI, nr. 38, 21 september 1929.

X.: Het Zilveren Priesterjubileum van Z.E. Heer Pastoor-Deken Désiré Du Bois, 1904-1929. In Gazette van Diest, jg. LXVI, nr. 40, 5 oktober 1929.

X.: De Zeer Eerwaarde Heer D. Du Bois ere-deken van Diest viert zijn Gouden Priesterjubileum, 1904-1954. In Gazette van Diest, jg. 91, zat. 25 sept. 1954, nr. 39.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest