DI MARTINELLI Frederik : schuilnaam VERAX

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DI MARTINELLI Frederik: schuilnaam VERAX:* geboren te Diest: 1842

  • overleden te Borgerhout: 1903.
  • gehuwd met Victoria, Julia,, Maria, Josepha Delvaux
  • vrederechter
  • historische werken.


Medewerking:

Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant, jg. 1, 1902, p. 7.

Werken:

1887: Iets over Diest in den Boerenkrijg. In Gazette van Diest, 1887, 9 april tot 4 mei.

1888: De heilige Joannes Berchmans te Diest verheerlijkt. De jubel-feesten van 13 tot 20 Oogst 1888 en Diest-beevaartsplaats. 1888. Diest, F. Uten, 118 p. Heruitgave door de Vrienden van het Museum en Archief in 1999.

1892: Diest in den Patriottentijd, 1892, Gent, Alfons Siffer, Diest F. Uten, 252 p. Heruitgave in 2001, uitgeverij Ripova te Tienen. Deels in Het Belfort, 1892, I, p. 82-87.

1894: De Boeren van 1798. In Gazette van Diest, 9 Mei, p. 1.

1896: Het puin der St.-Janskerk. In Gazette van Diest.

1896: Aftocht der 4000. In Gazette van Diest, jg. XXXIII:* zat. 12 december nr. 99

  • zat. 19 december nr. 101
  • zat. 26 december nr. 103.


1897: De Boerenkrijg. In Gazette van Diest.

1897: Diest in de XVIIe en XVIIIe eeuw. 1897. Gent, Alfons. Siffer, Diest, F. Uten, 402 p., ill. Heruitgave in 2001, uitgeverij Ripova te Tienen.

1897: Neringen en ambachten te Diest. In Gazette van Diest, jg. XXXIV:* zaterdag 23 oktober nr. 85

  • woensdag 27 oktober nr.86
  • zaterdag 30 oktober nr. 87
  • woensdag 3 november nr. 88.


1898: 800 namen uit den Boerenkrijg, 1898. Gent, Alfons Siffer.

1898: Aftocht der 4000 te Diest, 1898. Diest, F. Uten, 15 p. Bijvoegsel aan de Gazette van Diest, nr. 34. Verscheen ook in een feestbundel voor hoogleeraar Willems, 1892, 11 p. en in Lettervruchten van “Met tijd en vlijt”, 1892. Diest, 1898, 15 p.

1900: Diest in den Sansculotten tijd, 1900. Gent, Alfons Siffer, Diest F. Uten, 388 p, ill. Heruitgave in 2001, uitgeverij Ripova te Tienen.

1902: Puin der Sint Janskerk te Diest. Diest, F. Uten, 1902, plt., 15 p.

1902: Rede gehouden op het graf van beeldhouwer Désiré Duwaerts door vrederechter Di Martinelli. In Gazette van Diest, jg. XXXIX, nr. 3, januari.

1997: Diest in de patriottentijd. Heruitgave Ripova, 252 p.

1998: Aftocht der 4000 te Diest; 800 namen uit den Boerenkrijg. Heruitgave door de Vrienden van het Museum en Archief, 112 p., geïllustreerd door Fernand Hermans (anastatische herdruk).

2001: Diest in de 17e en 18e eeuw. Heruitgave. Ripova, 402 p., ill.

Bibliografie:

De Seyn E: Dictionnaire historique et géographique des communes belges. Bruxelles, A. Bieleveld, 1924, I, p.705.

Erens A.: Pastoor Lamal te Herselt. In De Zuiderkempen, jg. 2, 1933, nr. 3, p. 74-75 (nota over familie Di Martinelli).

Erens A., O. Praem.: De Zuiderkempen, II, 1934, n° 4, p. 112-125.

Jansen: Bibl. Camp., nr. 366.

Scheerder J.: De Familie Di Martinelli en de Kruisheren te Diest. In Clairlieu, jg. XXXIII, 1975, p. 79-118.

Schreurs E.: Muziekdynastie Di Martinelli. In Muziek en Woord, nr. 344, mei 2003, p. 7.

Verhaegen P.: La Belgique sous la domination française. III, p. 20, 21 (note), 30, 36, 37, 48 (note 2), 52 (note 1), 53, 57, 101 (note), 106 (note), 112 (notes 5,7), 115 (note), 150 (note).

Varenbergh Em.: In Messager des sciences historiques de Belgique, 1892, p. 117-118. Bespreking van “Diest in den Patriottentijd”.

Verspeurt V.: Het muziekmateriaal van het familiearchief Di Martinelli. In Magazine Vlaamse Beiaardvereniging, jg. 9, 2003, nr. 1, p. 12-17.

Weyens Luk: Boeren ontsnapten uit belegerde Diest. In Weekkrant, 11 augustus 1998.

X.: Di Martinelli gefeest! In Gazette van Diest, jg. 38, woensdag 11 dec., nr. 99.

X.: Dood van de heer Fred. Di Martinelli. In Gazette van Diest, jg. XL, 17 oktober 1903, nr. 82-83.

X.: Muzikale schattten uit de Leuvens universiteitsbibliotheek. Het Di Martinellifonds. In Musica Antiqua, jg. 13, 1996, nr. 1, p. 10-15.

X.: Heruitgave historisch boek van Di Martinelli. In Den Diesteneir, jg. 1, nr. 2, juli 1999.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest