DISPARGUMVRAAGSTUK*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DISPARGUMVRAAGSTUK*

Bouquet Dom.: Recueil des historiens de France, 2e deel, p. 279.

Bulletin de la Commisssion royale d’histoire, 1e série, tome V, p. 97: Remarques sur la situation de cette ville.

Chiffletius Jan Jacob: Anastatis Childerici, I Francorum regis, sive thesaurus sepulchralis Tornaci Nerviorum effosus. Antverpiae, 1655, p. 8-9.

Coninx Geert: De Salische Wetten-Lex Salica. In Limes Tamera, jg. 3, nr. 9, april-juni 2013, p. 3-7.

De Raadt J.TH.: Dispargum. In Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles, 1895, tome IX, p. 415.

de Reiffenberg: Résumé analytique de l’ouvrage de H. Muller. In Compte-Rendu des séances de la Commission royale d’histoire ou Recueil de ses bulletins, tome V , 3 juillet 1841-6 août 1842. Bruxelles, M. Hayez, 1842, p. 97-98.

Die Voecht Gillis: Historia Lossensis (H.S.). Abdij van Averbode. Uittreksel in Acta Sanctorum, deel 4 Mei.

Die Voecht Gillis: Acta selecta Sanctorum Belgii, deel I, p. 299.

Die Voecht - Henscenius - Ghesquiere: Acta Stt Belgii, deel I, p. 295-303.

Dijck Frans: De Heerlijkheid Diest. Diest, 1979, drukk. Atlanta, p. 9-10.

Dubois.: Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les gaules. Paris, 1742, Iste deel, 3 boek, kap. 15, p. 599 en vgl.

Henscenius: De Tribus Dagobertis Francorum regibus. Antverpiae, 1655, 4e kap., VIII, p. 241-250.

Henscenius: Acta Sanctorum, 4e deel der maand Mei.

J.A.: Taalkunde. Duisburg. In De Navorscher, jg. 40 (nieuwe serie, jg. 23), Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1890, p. 229-235.

Kurth: Histoire poëtique, p. 115-119.

Mantelius: Historiae Lossensis. Ed. Robijns, 1717.

Morel: Gregorius Turonensis Historia Francorum. Uitgegeven door Morel.

Muller H.: In Archives historiques et littéraires du nord de la France et le midi de la Belgique, par Aimé Leroy et Arthur Dinaux, nouvelle série, t. III, première livre, p. 77-119.

Philippen Louis: Het Dispargum vraagstuk. Rede uitgesproken in den letter-kundigen kring S.J.B., genootschap te Diest. 7 p. getypte tekst.

Philippen Louis: Het Dispargum-vraagstuk. In ‘t Daghet in den Oosten, Hasselt, jg. XVII, 1901, afl. 11 en 12, p. 81-92 . Bibliografie p. 90-92.

Philippen Louis: Het Dispargum vraagstuk. In Gazette van Diest, jg. 38:* 1901, 31 december nr. 105

  • 1902, 8 jan. nr. 2 ; woensd. 15 jan. nr. 4, woensd. 22 jan. nr. 6; woensd. 29 jan. nr. 8.


Raepsaet: Analyse Historique et Critique des droits des Belges et Gaulois, tome III, p. 270-271.

Raymaekers F.J.E.: Kerkelijk en liefdadig Diest, nota 19.

Raymaekers F.J.E.: Notice historique église prim.

Revue d’histoire et d’archéologie, Bruxelles, Em. Devroye:* tome I, 1859, p. 351

  • tome III, 1862, p. 5 en 17.


Stroobant Louis: L’île St. Géry à Bruxelles. In Le folklore brabançon, XII, 1932, p. 159-183. Celui de Diest, peut être le Dispargum de Clovis, au confluent du Zwart Water et de la Fleppe, p. 168.

Stroobant Louis: Zoutleeuw. Legende en Folklore. In De Brabantsche Folklore, Brussel, 17e jg., nr. 99-100, Januari-Maart, 1938, p. 161 en vlg. Diest: p. 165: Diest = Dispargum en Romeinsche weg: Tongeren, Steevoort, Zelem, Diest, Tessenderloo, Neerpelt, Nederland.

Turonensis Gregorius: Historia Francorum, lib. 2, kap. 9.

Van Even Edward: Geschiedenis van Diest, p. 46, 49, 71, 72.

Van Hooverlant de Beauwelaere: In Mémoire sur la servitude:* Dispargum, 2e dl., p. 53, 54, 77.

  • Geschiedenis Diest I, p. 46, nota 13.


van Loons Gerard: In Gerard van Loons Aloude Historie. S’Gravenhage, Pieter de Hondt, 1734, deel 1, p. 235: Diest en Dispargum.

… des rukkende onder ’t beleyd van hunnen Koning mede over den Ryn, veroverde zy alle landen van daar tot boven Doornik: en hoewel zy sedert door de Romeynen onde Aëtius geslaagden en des te rug gedreven wierden, zoo hebben zy zich echter eindelijk omtrent Tongeren en Diest gehandhaafd. En waarom (7) eenigen met veele doorslaande bewujsreden hebben staande gehouden, dat de laatsts gemelde stad, het oude en zoo befaamde DISPARGUM Dietsburg zouden geweest zijn. Te meer, mits men aldaar, niet alleen twee plaatsen vindt (8) welke Vrankryk genaamd zijn, maar ook het Franschbroek de Seelbeemden, en Selebeym, dat zijn de beemden en ’t beym der Salers; welke volken men weet dat een gedeelte der oude Franken hebben uytgemaakt. (7) Zie hier over in ’t breede: Godef. Henschenius de tribus Dagobertis cap. 8. (8) Mantelii Hift. Losens pag. 6.


van Tours Gregorius: Geschiedenis der Franken

Vredius: Addit ad lib prodr. II, p. V-VI.

Warnkoenig: Histoire du droit Belgique. Brussel, 1837, p. 22: dispargum-vraagstuk.

Wendelinus Godfried: Leges Salicae illustratae; illarum Natale Solum demonstratum: cum Glossario Salico vocum aduaticarum. Antverpiae ex officina Plantiniana, 1649, p. 100.

Zeuss: Die Deutschen und die Nachbarstamme, p. 333.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest