DIEST VAN Jan

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DIEST VAN Jan:* geboren te Diest

  • overleden te Essen:1260
  • begraven te Neuss
  • minderbroeder
  • bisschop van Samland ( Samogitie = Sambiensis) 1252
  • bisschop van Lübeck (1254-1259).


Bibliografie:

Archiv Schleswig-Holstein, Lauenburg, 1834, II, p. 289-295.

Bijdragen bisdom Haarlem, XXV, p. 360; XXVI, 1901, p. 382.

Böhmer J.F.: Regesta Imperii, V, Insbruck, 1901, n° 5047, 5221, 56, 5349, 51b, 55, 8105, 69, 8287, 8308, 09, 8570, 95, 8609, 40, 64, 87-95, 8703, 6, 51, 64, 11617. Verschillende uitgaven en suppl.

Chevalier U.: Repertoire des sources historiques de Moyen-age, t. II, 2403, V° Jean de Di(e)st, franciscain, évêque de Samland 1252, de Lübeck 1254 mars 4, résig 1259 sept. 21.

Coppens: Kerkgeschiedenis.

De Fremery: Supplement Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis, ‘s Gravenhage, 1901, n° 127.

Eltester et Goerz: Urkundenbuch zur Geschichte der Mittelrheinischen Territorien, t. III, p. 1055.

Eubel: Hierarchia. Catholica medii aevi 1198-1431. Editio altera., I, p. 325 en 455.

Eubel: Bullaria Franciscani Epitone Ad clara Aquas, 1908, n° 529.

Fruytier J.: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel I, p. 196, 325, 455. Deel VI, p. 404.

Gams: Series Episcoporum Ratisbonae, 1873, p. 287, col. 2, 308, col. 2.

Goovaerts L.: Ecrivains, artistes et savants de l’ordre de Prémontré, dl. IV, p. 116.

Histoire ecclésiastique d’Allemagne.

Lampen Willibrord.: Diest en de Minderbroeders, p. 1.

Lampen Willibrord.: Neerlandio Scraphica, jg. 9, p. 431-432.

Lampen Willibrord.: Johannes van Diest O.F.M. hofkapelaan van graaf Willem II en eerste Nederlandsche bisschop uit de Minderbroeders-orde. In Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 1926, p. 299-312. Overdruk verschenen, Haarlem. (IV 47.502 A 15).

Meerman: Geschiedenis van graaf Willem van Holland, Roomsch Koning, ‘s Gravenhage, 1783-1797, IV.

Meerman: Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Codex Diplomaticus, p. 142, 174.

Meibomius: Chronicon Episcoporum Lubecensium, II, p. 397.

Pirenne: Bibl. H.B.: n° 624

Van den Bergh: Oorkondenboek van Holland en Zeeland, Amsterdam, 1866-1873, I, p. 186, 325, 581, 612.

Van Even E.: Geschiedenis Stad Diest, p. 116. Histoire ecclésiastique d’Allemagne.

Von Wersebe A.: Ueber die Niederländischen Kolonien welche in Nördlichen Teutschlande im zwölften Jahrhundert gestiftet worden. Hannover, 1815-1816, 2 delen, 8°, dl I, p. 333.

Wadding: Annales Minor. Sbaralea, Bullarium Franciscanum.

Wauters A.: Table chronolgique des chartes et diplômes imprimés concerant l’histoire de Belgique, t. V, p. 61, 82, 105.DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest