DIEST VAN JAN

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DIEST VAN Jan:* geboren te Diest

  • overleden te: 1 juni 1340
  • bisschop van Utrecht.


Bibliografie:

Algemeine Deutsche Biographie, XIV, p. 431.

Berckelbach Van der Sprenkel J.W.: Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht, Broekhoff, 1937, XLII-630 p. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, derde reeks n° 66. Recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 53, 1938, p. 74-76/

Cappellani Willelmi: In Brederode postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon. Uitg. Pijnacker Hordijk, Amsterdam, In Werken van het historisch genootschap te Utrecht, 3de serie, nr. 20, 1904.

Chevalier U.: Repertoire des sources historiques de Moyen-age, II, p. 2402.

Chronicum Tielense.

De Beka J. en Heda W.: De episcopis Ultrajectensis. Ed. Buchélius. Accedunt Lamb. Hortensii Secessionum Ultrajectinarum libri et Suffridi Petri Appendix ad historiam Ultrajectinam, 1642, 1643: p. 112.

De Beka J. en Heda W.: De Episcopis Trajectinis,.p. 239.

De Beka J. en Heda W.: Historia episcoporum ultra jectensium.

Ernst: Mémoire sur les seigneurs de Diest (publ. par de Reiffenberg).

Eubel C.: Bullaria Franciscani Epitome. Ad Clanas Aquas, 1908, nr. 529.

Foppens: Histoire ecclésiastique d’Allemagne. Bruxelles, deel II, p. 336.

Fruytier J.: Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, VI, p. 404.

Hist. gen. Utrecht, Kron, 1857, XIII, p. 22.

Lampen Willibrord: Diest en de Minderbrooeders. Provincie-Maandblad van de Minderbroeders in Nederland: “Neerlandia seraphica”, jg. 9, p. 431-432 (1-2 in overdruk).

Lampen Willibrord: Johannes van Diest O.F.M. hofkapelaan van Graaf Willem II en eerste Nederlandsche bisschop uit de Minderbroeders-orde. In Bijdragen tot de Geschiedenis van het bisdom Haarlem, jg. 44, 1926; p. 299-312.

Lampen Willibrord: Bijdragen ....van Haarlem, 1926, nr. 44, p. 299-312.

Le Glay A.J.G.: Recherches sur l’église métropolitaine de Cambrai.

Meerman J.: Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch Koning., ‘s Gravenhage, 4 dln.

Muller S.: Regesten en rekeningen van het Sticht Utrecht, 2 delen. Werken van het historisch genootschap gevestigd te Utrecht, 53 en 54 (nieuwe serie),1917.

Muller S.: Bijdragen voor een oorkondenboek van het sticht Utrecht. Regesten van het archief der stad Utrecht (1021-1528). Utrecht, 1896.

Muller S.: Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht. (722-1528) Utrecht, 4 delen, 1917-1922.

Muller S.: Het middelpunt van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten. In schetsen uit de M.E., I, 1.

Muller S.: Een bisschoppelijke hofhouding. In Schetsen uit de M. E., II, p. 105.

Post R.R.: Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek, X, 1937, p. 239-240, bibliografie.

Post R.R.: Geschiedenis der Utrechtse bisschopverkiezingen tot 1535. Utrecht , 1935, p. 95.

Raymaekers F.J.E.: Chronicon Diestense. In Buletin de la Commission royale d’histoire, 1861, série 3, tome II, p. 408-409.

Van Even Edward: De geschiedenis der stad Diest. Diest, 1847, p. 116.

Van Mieris F.: Groot charterboek der graaven van Holland, Zeeland en heeren van Vriesland (- 1436). Leyden, 1753-1756, tome II.

Van Mieris F.: Bisschoppelijke munten en zegels van Utrecht, 1726, p. 201.

Von Wersebe A.: Ueber die Niederländischen Kolonien welche in Nördlichen Teutschlande im zwölften Jahrhundert gestiftet worden. Hannover, 1815-1816, 2 delen, I ste deel p. 333 en vgl.

Wauters Alphonse: Jean de Diest. In Biographie Nationale de Belgique, 1889, X, kol. 390-395, bibl.

Wenzelburger: In Algemeine Deutsche Biographie, XIV, p. 431.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest