DE BACKER Chr.

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DE BACKER Chr.:

Werken:

1996: Nieuwe en aanvullende gegevens voor de geschiedenis van de farmacie in België. Deel V, Deinze en Diest. In Farmaleuven Info, jg. 19, 1996, nr. 1, p. 7-9.

1996: Vroedvrouwen te Diest (eind 15de eeuw-1780). In Oost-Brabant, jg. 33, 1996, nr. 2, p. 60-65.

1998: Dokters, apothekers en chirurgijns-barbiers van het Elzenklooster te Zichem (1694-1794). In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 3, p. 81-93.

1998: Een middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerkloooster te Leuven. In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 3, p. 94-95.

1998: Het handmerk van de Diestse edelsmid Reynier De Vos en het contract met zijn collega Peter Janssen uit 1616. In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 4, p. 155-157.

1999: Maatregelen tegen de pest in Diest in de vijftiende en zestiende eeuw. In De pest in de Nederlanden. Medisch-historische beschouwingen 650 jaar na de Zwarte Dood. Brussel, p. 183-209.

1999: Een inventaris van huisraad uit het bezit van Nicolaus van Oetelaer en Barbara Lelien te Diest (1669). In Oost-Brabant, jg. 36, 1999, nr. 3, p. 140-143.

1999: Reynier van Godtsnoven, chirurgijn en pestmeester te Diest tussen 1532 en 1568. In Oost-Brabant, jg. 36, 1999, nr. 4, p. 171-176.

2000: Rekwest van Machiel Bartholomeus barbier uit Mechelen , om zich in Diest te mogen vestigen in 1608. In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 1, p. 24-25.

2000: Een zalf- of apothekerspotje als reliekhouder in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1583). In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 2, p. 75-76.

2000: Een koffertje met 125 zilveren afbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw te Diest in 1610. In Oost-Brabant, jg. 37, 2000, nr. 2, p. 77.

2002: Mobiliteit en migratie van de apotheker in Vlaanderen en Brabant van de 13de tot de 18de eeuw. In Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in Benelux, jg. 51, 2002, bulletin 103, p. 23-42.

2002: Een verklaring van geneesheer Joannes Minten uit Diest voor chirurgijn Jacobus Clercx uit Lummen in 1665. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 1, p. 20-31.

2002: Paulus apothecaris uit 1290, de oudste apotheker in Diest. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 1, p. 32-39.

2002: Het dodelijk ongeval van Aron Wijckmans, een arbitrage te Diest uit 1661. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 2, p. 71-78.

2002: De grauwe stenen van het vervallen Oranjekasteel van Zichem in 1667. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 2, p. 79-80.

2002: Een naamlijst van de leden van het ambacht der timmerlieden en houtbrekers te Diest uit 1662. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 4, p. 162-164.

2003: Peeter Becks, horlogemaker uit Diest, inspecteert het kerkuurwerk van Nijlen tussen 1669 en 1671. In Oost-Brabant, jg. 40, 2003, nr. 1, p. 49-50.

2004: Het geheim van de charpentinen pot met het zilveren deksel, een legaat van begijn Elisabeth van Meer voor chirurgijn Pelgrin van Hamel, Diest, 1667. In Oost-Brabant, jg. 41, 2004, nr. 3, p. 129-136.

2004: Een boedelstaat van het refugium der kartuizers te Diest uit 1667. In Magister Bruno, negen eeuwen uitstraling van de kartuizerorde. Leuven, 2003, p. 141-147. In Oost-Brabant, jg. 41, 2004, nr. 3, p. 137-144.

2004: Het kramersambacht van Diest laat een scheepslading inspecteren (1668). In Oost-Brabant, jg. 41, 2004, nr. 3, p. 146-151.

2005: Strijd tegen de pest te Diest. Lezing te Diest op 25 mei 2005, 9 getypte p.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest