DEMER*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

DEMER*:

Demer

Iconografie:* 1769: Kaart getiteld: “Carte figurative du cours de la rivière du Demer, depuis le dessus de Terstelle (lees Testelt) jusqu’au château de Schoonhoven, relative au rapport de Monsieur le colonel de Vos, du 2 novembre 1769, concernant l’écluse du Laerbeek dite Laersluys située sur la dite rivière.” Figurative kaart van den loop van den Demer met grondplannen van Langdorp, Messelbroek, testelt en het kasteel Schoonhoven. Gekleurde penteekening. Br. 1.26, h. 0.195. Algemeen Rijksarchief Brussel, nr. 1488 hs. (A. Verbouwe, Iconografie kanton Diest, p. 70, nr. 327).

 • Begin der 18e eeuw. Figuratieve kaart van den loop van de Dijle, van Mechelen tot Leuven van den Demer, van Werchter tot Diest, en de toevloeiende waterloopen. Van de nabijgelegen gemeenten vindt men er schetsmatige afbeeldingen van monumenten en gebouwen. Naamloze teekening met zorg uitgevoerd en gekleurd. Vlaamsche opschriften. Br. 3.10, h. 0.54. (Algemeen Rijksarchief Brussel, nr. 349 hs. Verbouwe A., Iconografie kanton Diest, nr. 309, p. 67.
 • XVIIIe eeuw: Kaart “Petite carte manuscrite du cours du Demer depuis Bilsen jusqu’à Arschot et au delà ... Echelle de 9 points pour 100 toises.” Aldus ingeschreven in den catalogus in handschrift der Bibliothèque Nationale te Parijs. Afdeling “Géographie”. (Verbouwe A., Iconografie Kanton Diest, p. 70, nr. 323).
 • Begin 18e eeuw: Profils de la largeur et profondeur à donner au lit du Demer et de la Herck, pour préserver des inondations les prairies nouvellement endiguées; dressé au XVIIIe siècle. Pentekening. 0.32 x 0.47, verdeeld in zes opeenvolgende vakken. Alg. Rijksarchief nr. 339 hs. (Verbouwe A., Iconografie van Kanton Diest, p. 69, nr. 321).
 • Ca. 1745: Kaart van den loop van den Demer: “A colored map of the River Demer, from its source near Maestricht to its junction withe the Ryver Dyle at Malines or Mechlin; drawn without a scale: 8 f.6 in X 2 f. Catalogue of ms. Maps, carts, plans in the Britisch Museum. 1861. King’s Library. CIII.41. (Verbouwe A., Iconografie Kanton Diest, p. 69, nr. 319).
 • Ca. 1745: Kaart van den loop van den Demer met de omliggende landstreek in zes groote bladen, door Cressener. Pentekening rood en zwart. Britisch Museum. London. King’s Library. CIII. 42. (Verbouwe A., Iconografie Kanton Diest, p. 69, nr. 318).
 • 1747: Kaart van den loop van den Demer en omliggende landstreek tusschen Beringen en Mechelen, door Schultz. Pentekening. B. 0.67; h. 0.49. Windroos. Britisch Museum London. King’s Library. CIII. 43. (Verbouwe A., Iconografie Kanton Diest, p. 69, nr. 320).
 • 1862: “Diest. Rue St.-Jacques et le Demer” Perspectief gezicht op de St.-Jacobsstraat (Demerstraat) en de Demer in de richting van de St.-Sulpitiuskerk. Op het voorplan een tiental volkstypen nabij een oude brouwerij (1651). Lithografie in kleurendruk door J. Hoolans, imp. Simoneau & Toovey. (A. Verbouwe in Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II, Kanton Diest, 1940, p. 25, nr. 76. Plaat nr. 12). In Steden in beeld: Diest, Michel Van der Eycken en Luc Janssens, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1994, p. 22, plaat 14.
 • 1881: De Demer nabij de Bleekerij. Gezicht genomen in de richting van Sint-Sulpitiuskerk. Get. Franz Vanden Hove. (A. Verbouwe in Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II Kanton Diest, druk. Hessens, 1940, p. 28, nr. 97).
 • 1883: Gezicht op de Sint-Sulpitiuskerk, het Spijker en de Demer, genomen op de brug in de Demerstraat. Olieverfschilderij van Franz Vanden Hove. (A Verbouwe in Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II Katon Diest, 1940, p. 29, nr. 101).
 • 1885: De Demer met de St.-Sulpitiuskerk op het achterplan. Pentekening van E. Puttaert. (A. Verbouwe in Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II, Kanton Diest, 1940, p. 30, nr. 107).
 • 1889 (ca.): “Le Demer à Diest” Gezicht op de Demer met de St.-Sulpitiuskerk op de achtergrond. Rechts de St-Jacobsstraat (Demerstraat) en de brouwerij van 1651. Zinkdruk van E. Puttaert. ‘A. Verbouwe in Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II Kanton Diest, 1940, p. 31, nr. 119).
 • Einde XIXe of begin XXe eeuw: Gezicht op den Demer en de Blekerij met de St.-Sulpitiuskerk op den achtergrond. Schilderij op doek van Franz Vanden Hove. (A. Verbouwe in Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II, Kanton Diest, 1940, p. 33, nr. 135).
Demer

Tussen Teerlings en Amer. Tentoonstelling Cultureel Centrum Begijnhof Diest, 28 april tot 28 mei 2007:* De Demer-Hydrografie, p. 1

 • Het Waterstelsel in de stad, p. 2
 • Saspoort en Teerlings, p. 3-4
 • Scheepvaart op de Demer, p. 5-6
 • Ontwikkeling van de stad en de Demer, p. 7
 • Molens op de Demer, p. 8
 • Demer en nijverheid, p. 9-10,
 • Demergotiek, p. 11
 • Demer en folklore, p. 12
 • Demer en poëzie, p. 13
 • Twistgesprek tussen Demer en Schelde, p. 14
 • Visbestandopnames op de Demer, p. 15
 • Beschrijving vissoorten, p. 16-18
 • Demerterminologie, p. 19.


Bibliografie:

Baeyens L.: Vorming en hydrografische betekenis van de Demer. Hydrografische-landschappelijke beoordeling Diest-Werchter. In Het oude land van Aarschot, 1978, deel XIII, p. 68-77.

Bem: Collector van 55 miljoen. In Het Laatste Nieuws, 25 juli 1991.

Bem: Sanering bekken nog deze eeuw. In Het Laatste Nieuws, 4 oktober 1991.

Bem: Demerslib levert vonsten op. In Het Laatste Nieuws, 19 oktober 1991.

Bervoets Kristel: Diest wil Demer openleggen. In Het Laatste Nieuws, woensdag 19 december 2007, p. 17.

Bervoets Kristel: Openlegging Demer goedgekeurd. In Het Laatste Nieuws, 28 oktober 2009, p. 17.

Bervoets Kristel: Wandelen tot aan Demerboord. In het Laatste Nieuws, donderdag 10 december 2009.

Bervoets Kristel: Demer stroomt weldra weer door Diest. In Het Laatste Nieuws, 22 juni 2011.

Bervoets Kristel: Werken Demer op schema. In Het Laatste Nieuws, 30 november 2012.

Bervoets Kristel: Rivier wordt opengelegd aan ziekenhuis en perk Cerkel. Tweede fase Demerproject gestart. In het Laatste Nieuws, 13 maart 2013.

Bervoets Kristel: Derde en vierde fase openleggen Demer beginnen in November. Demerwerken aan kaai van Start. In Het Laaste Nieuws, 21 september 2013.

Bervoets Kristel: Openlegging Demer loopt vertraging op. In Het Laatste Nieuws, 21 oktober 2013.

Bervoets Kristel: Paardentrap en kadermuren geïntegreerd in project op Kaai. Demerplannen worden aangepast. In Het Laatste Nieuws, 6 februari 2014.

Bogaert Johan: Integraal waterbeheer. Evenwicht tussen waterbeheer en natuurbeheer mogelijk. Symposium: Ruimte voor natuur is ruimte voor water. Diest, 24 november 1999.

Bosschaerts Inge: Openleggen van Demer is gestart. Meteen oud sluizencomplex blootgelegd aan Ezeldijkmolen. In Het Nieuwsblad, 18 september 2012.

Breine J.J, Van Thuyne G., Belpaire C., De Charleroy D en Beyens J.: Het visbetand in de Demer anno 1999. Uitgave van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 40 p. en bijlagen.

Breugelmans J.: Het beheer van de Demer tijdens de 17de en 18de eeuw. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U. Leuven, 1980, 306 p., ill, 6 krt.

Breugelmans J.: Het beheer van de Demer tijdens de 17deen 18de eeuw. In Handelingen Tweede Kongres van de Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België. Kortrijk, 1986, II (=De Leiegouw 29, 1987, nr. 1-2, p. 21-29).

Breugelmans J.: Rivierbeheer tijdens het Ancien Regime: de Demeradministratie in de 17de en 18de eeuw. In Het Oude Land van Aarschot, 1987, nr. 22, p. 9-25.

Brug: Eene brug over den Demer te Diest op verzoek der steden Leuven , Brussel, Antwerpen en ‘s Hertogenbosch, in 1417. In Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letteren, oudheid en geschiedenis, deel III, 1859-1860, p. 49.

CarlierM.: De scheepsttrekkers van de Demer. In De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen, deel XXIII, 1968, p. 122-123.

Claes Ernest: Kleine chronycke over het visschen van den Demer. In Meer Schoonheid, jg. XVIII, 1971, nr. 1, p. 24-25. Overgenomen uit De Demervallei, 1938. V.T.B. Steden en Land-schappen.

Claes Frans (s.j.): De namen Diest en Demer. In Oost-Brabant, jg. XVI, 1979, nr. 1, p. 27-28.

Claes Frans (s.j.): De Demer kwam voeger tot in Mechelen. In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 1, p. 65.

Clerinx H.: Oorsprong van de Demer, Tamra. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXVIII, 1995, nr. 10-11-12, p. 365-385.

Damci: Diest zonder Demer. Film

Declercq G.: La vallée du Démer. In Touring club van België, jg. 30, 1924, ill., p. 421-422 (Testelt, Zichem, Scherpenheuvel).

De Cock A en Teirlinck J.: Brabantsch sagenboek, Gent, Siffer, 1909-1912, 3 delen. De Demervallei p. 93.

De Demer: Themanummer Groenland. Federatie Leefmilieu Hageland, 1987, nr. 2, ill.

De Demervallei: Antwerpen, De Sikkel, plt., ill., 103 p.

De Graeve G.: De verbetering van de waterhuishouding van het stroomgebied van de Demer stroomopwaarts Diest. In W.O.B.-Tijdingen, nr. 19, december 1973, p. 20-28.

Demerbroeken: De Broeken van Floere, te koesteren als fluwijn? Uitgave van Natuur Reservaten

Denkens Jan: Demer (gedicht). In Renaissance, nr. 26, februari 1976.

Dr.: Te Diest, dat eens een Haven bezat, hoort men niet langer meer de Taal van de kabbelende Demer. In Het Laatste Nieuws, Vrijdag 26 mei 1961, editie Leuven, p. 13.

Dr.: Gemeenteraadszitting te Diest. Demping van de Demer.

Dr.: Demping van Demer te Diest.

De Smedt P.: Paleografie en kwartair-geologie van het confluentiegebied Dijle-Demer. Leuven, Geografisch Instituut, 1973, 141 p., geïll., krtn.,tab. (Acta geographica Lovaniensia, 11).

de Vos J. F.: Maria Theresia by der gratie Godts, Rooms-Keyserinne, Coninginne van Duytslandt, (...). By de overeen-komige, aangegaan den 23 . Meert van ’t jaer 1753 tusschen onze Commissarissen ende die van Syne Serenissime Eminentie den Bischop der overstroomde gronden boven Diest, (...). Uitg. By Georgius Fricx, Tot Brussel, 1757, 6 p. , ill., wapenschild op eerste blad.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. (2). De overstroming van den Demer. In Gazette van Diest, jg. 69, zat. 17 dec. 1932, nr. 51. Overdruk, nr. 2, p. 2-4.

Engels Robin en van den Berg Saskia: Tussen Sas- en Zichemsepoort: de Demer door Diest. In Ons heem. Themanummer: Mijn Waterweg: verleden, heden en toekomst van een waterloop in de buurt, jg. 61, nr. 2, april-mei-juni 2008, p. 54-58, 3 plans, 9 foto’s.

Gielen Georges: Gilbert Cluckers. In Koerier, 7 maart 1983, p. 6 “demer toe”

Gielen Georges: Lelijke Demerbedding wordt mooi zwaan. In Rondom, 6 augustus 2014.

Gilon Clement: Met de kajak op de Demer. Uitgave van Touring Club van België.

GM.: Diest laat de Demer weer door de stad stromen. In Den Diesteneir, 1 september 2000.

GMA: Demerproject start in september. In Het Laatste Nieuws, 7 augustus 2012.

GTMS.: Open Demer zorgt voor pro’s en contra’s. In Passe-Partout, week 51, 16 december 2009.

Hansotte: Inventaire des archives de la famille De Lannoy-Clervaux: p. 417: aménagement du cours du Demer, 1752-1777.

Hennuy Christian: Stuurgroep wil weer stromend water door centrum. “Leg Demer open in binnenstad”. In Het Laatste Nieuws, 25 maart 2008.

Heylen Jan Frans (kloosternaam: Adriaan): Historische verhandeling over de Kempen, des zelfs gesteltenis in vroegere eeuwen ten tijde harer kloosters, het voordeel door dees gestichten aen den Staet toegebragt, enz..: Turnhout, Brepols en Dierickx, 1837, 237 p., 2de uitgave. * Diest: nr. 3, p. 25, Charta M.S. au 1337.

 • Diest: wijnstok, nr. 7, p. 34, nota 48.
 • Diest: scheepvaart Demer, bevolking en nijverheid.


Huysmans Camille: Over plaatsnaamkunde. In Limburgs Jaarboek, 1895-1896, p. 82-97. Etymologie van Demer.

IBO: Demer stroomt binnenkort weer door binnenstad. In De Standaard, 24 december 2007.

J.N.: Krijgt Diest een nieuwe zuivere Demerarm? In Hier Diest, december 1990.

Lefèvre M.: L’Habitat rural en Belgique. Demervallei p. 27.

Leurs Stan-Pauwels J.L.-Van Roosbroeck Rob-Crick Lucien: De Demervallei, Antwerpen, uitg. De Sikkel, 1935, 104 p., 56 ill.

Loix Frans: Het gebeurde toen de Demer nog door Diest stroomde. In Oost-Brabant, jg. XX, 1983, nr. 2, p. 79-81.

Loix Frans: De teerling of de grote spui aan de Demer (Diest). In Oost-Brabant, jg. 25, 1988, nr. 3, p. 124-125.

Loix Frans: De Teerlings of de Grote Spui aan de Demer. In Oost-Brabant, jg. XXV, 1988, nr. 3, p. 124-125. In Berkeschors, jg. 24, 1989, nr. 3, p. 67-69.

Maes Lode: De Demer en zijn buitensporigheden. In Brabant, 1965, juli-augustus, nr. 7-8, p. 8-9.

Martens Leen: Naar een ecosysteemvisie van de Demervallei; Symposium “Ruimte voor Natuur is Ruimte voor Water”, Diest, 24 november 1999.

Mathys R.: La faune piscicole du Démer, des deux Nètes et de la Meuse mitoyenne. In Pêche et pisciculture, jg. 55, 1944, p. 24.

Mees Leo: De waaiersluis te Diest. In Limes Tamera, jg. 3, nr. 8, januari-maart, 2013.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Water van Animal:Op weg naar intergraal waterbeheer: het watersysteem in het bekken van de Demer, 2000, 64 p., kaart, ill.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Water van Animal: De Begijnebeek: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel., 2003, 31 p., ill, plans.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Water van Animal: De Winterbeek: naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei. 2003, 40 p., ill.

Misson F. J.: Maria Theresia by der gratie Godts, Rooms-Keyserinne, Conninginne van Duytslandt, (...). den slechten staet ende wanorder, in de welcke men de Rivieren de Dyle ende den Demer gevonden heeft, te beginnen van de Stadt Mechelen, tot boven de gene van Diest, (...). Uitg. By Georgius Fricx, Tot Brussel, 1754, 18 p., ill., wapenschild op eerste bladzijde.

Ordonnantie: Ordonnantie regulatief van den loon voor de twelf arbeyders der natie van den Platten Stegel binnen de stad Antwerpen over het lossen ende wercken der goederen, van Loven, Brussel, Diest, Haelen ende omliggende quartieren alhier te water getransporteert wordende. Uitg. J. Grangé stads-drukker op d’Eyer-merkt, t’ Antwerpen. 24 p.

Peeters F.: La vallée du Démer. Etude géographioque d’économie rurale. Leuven, 1957.

Philippen Jos: De Demer, eens de glorie van de Diestenaars. In Renaissance, nr. 11, september 1973.

Piot Ch.: Libre navigation sur le Demer. In Revue d’histoire et d’archéologie, Bruxelles, tome I, 1859, p. 416.

Pittomvils K.: Onderhoud en beheer van de Demer te Diest tijdens de tweede helft van de 18de eeuw. Seminariewerk, V.U.B., academiejaar 1990-1991, 41 p.

Polspoel L.G.: Eenige trekken van het landschapsbeeld. In Steden en landschappen, deel VIII, De Demervallei, Antwerpen, 1935, p. 19-29, ill.

Poumon Emile: Sanctuaires du bord du Démer. In Brabant, 9me année, n° 10, octobre 1957, p. 8-10.

Regionaal Landschap Noord-Hageland VZW: Het ABC van de Demervallei. Een loop door de geschiedenis. 2008, 65 p., veel ill.

Stadeler E.: La vallée du Démer. In Chez nous, jg. 2, 1925, ill., p. 115-116.

Stadsbestuur: Demping van de Demer. In Kontakt. Uitgave van het stadsbestuur. Werken voorzien in begroting 1967.

Stevens C.: La plaine alluviale du Démer en amont de Diest. In Annales de la Société Géologique de Belgique, Liège, tome 65, 1941-1942, p. B 213- B 216, 2 fig.

Stevens C.: La cuvette de Haelen-Schuelen. Documents anciens. In Annales de la Société Géologique de Belgique, tome 65, 1941-1942, p. B 58-64, 2 fig.

Tulkens Rik: Demer. Stadsgedicht 7. In ’t Kletske, nr. 52, april-mei 2013.

Uytterhoeven J.: Bestond er een Romeinsche “ Maginot-muur” langsheen de Rupel-Dijle-Demer. In Toerisme, XVIe jg., nr. 2, 16 Januari, 1937, p. 52-61. Diest p. 59.

Valvekens E.: De overstroming in de Demerstreek rond Averbode (1450-1570). In Eigen Schoon en de Brabander, jg. XXV, 1942, p. 321-331.

van Cutshem P.: Maria Theresia by der gratie Godts, Rooms-Keyserinne van Duytslandt, ... By den 7. artikel van de Ordonnantie, die Wy hebben doen emaneren den 6 Augusti lestleden, ten opzichte van het droogmaecken der inodatien van den Demer boven onze Stadt Diest, ... Uitg.: By Georgius Fricx, Tot Brussel, 1757, 4 p. , ill., wapenschild op eerste blad.

Van den Berg: Tussen Sas- en Zichemsepoort: de Demer door Diest. In Ons Heem, tijdschrift over lokaal erfgoed in Vlaanderen, jg. 61, nr. 2, april-mei-juni 2008, p. 55-58, 12 ill.

Van der Eycken Michel: Het belang van de scheepvaart op Demer en Gete voor de handel in Oost-Brabant (16e-19e eeuw). In Oost-Brabant, jg. 23, 1986, nr. 3, p. 92-100.

Van der Eycken Michel en Janssens Luc: De Demer en zijn stroomgebied. In Steden in beeld. Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1994, p. 57-63, kaarten en plans.

van der Linden Gilbert: Uit de oude doos.’s Heren vliet. In Gazette van Diest, jg. 90:* zat. 3 okt. 1953, nr. 40

 • zat 17 okt. 1953, nr. 42.


Vanderwaeren Silvain I.L.: Het Demerplan van 1912. In Oost-Brabant, jg. 12, 1975, nr. 4, p. 99-102.

Van Even E.: Eene brug geworpen over den Demer… 1417. In Brabantsch Museum, jg. 3, 1860, p. 49.

Van Nieuwenborgh M.: Winnaars “Gouden Truweel” zitten niet stil. Zal in Diest straks weer Demer stromen? In De Standaard, maandag 19 juli 1976, p. 9, 2 ill.

Van Passel Marcel: Ciao Bella! In ’t Kletske, januari-februari, 2010, jg. 7, nr. 32.

Van Reusel J.: Onze Demer. In Kempen en Hageland, 1936, p. 3, 6.

Vanvuchelen Erwin: Diest wil Demer terug door de stad. In het Laatste Nieuws, 22 juni 1999.

Vek: Demer krijgt nieuwe kansen. In het Laatste Nieuws, 20 juni 1997.

Ver Elst André: Scheepstrekkersgilden langs de Dijle. In Brabant, april 1960, nr. 4, p. 24-33.

Ver Elst André: Scheepstrekkersgilden langs Dijle en Demer. Brussel, 1961, 37 p., ill.

Verstreken Frans: Diest, Demerstad zonder Demer. In Zie, nr. 40, 3 oktober 1969, p. 8-11, 13 foto’s.

Vervoort Luc: Breng ritme in het water van de Demer. Symposium van Natuurreservaten in Diest, 24 november 1999.

Vorsdonkbos & Turfputten. Natuurparel van de Demervallei. Uitgave van Natuur Reservaten

Wellens Frie: Onze Demer en zijn overstromingen. In Oost-Brabant, jg. 17, 1980, nr. 4, p. 267.

Werkgemeenschap Oost-Brabant (W.O.B.)-Tijdingen: Actieprogramma voor het waterprobleem in Demer- en Dijlevallei. Ed. 1, 1967.

Weyens Luk: Demer na 30 jaar opnieuw door het centrum. In De Weekkrant, 4 juli 2000.

Weyens Luk: Demer weer door de stad. InWeekkrant, 28 december 2000.

Weyens Luk: Open Demer geeft uitstraling. In De Weekkrant, 14 januari 2010.

Weyens Luk: Demer in glorie herstellen. In De Streekkrant, 16 oktober 2013.

Weyens Luk: Demer terug naar grootvaders tijd. In De Streekkrant, 23 april 2014.

Weyns J.: Langs de Demer. In Meer Schoonheid, jg. 10, 1963, nr. 1, p. 17-22.

Willems A.: Demer en Demerproblemen. In Oost, jg. 4, 1967, nr. 2, p. 34-43, plan.

X.: Iets over de waters der Demervallei in 1666. In Gazette van Diest, jg. 20, zat. 6 jan. 1883, nr. 2; zat. 13 jan. 1883, nr. 4; zat. 20 jan.1883, nr. 6.

X.: Omleiding van de Demer. Het Dempen van de Demer in de Stad. In Het Hagelands Nieuws, zaterdag 6 april 1957, p. 6.

X.: Dans la Vallée du Demer. In Brabant, 9me année, n°. 7, juillet 1957, p. 9-10. Foto Spijker van de Sutter.

X.: De Demer en Diest. Terug van weggeweest. Informatie van de stad Diest, 6 p., 14 ill.

X.: Demerbekkencomité: hoorzittingen. In Hier Diest, oktober 1991.

X.: Eerste stap naar open Demer. In Den Diesteneir.

X.: Strategisch Project Demervallei van start. In Landschapskrant Noord-Hageland, november 2007, p. 4.

X.: Het ABC van de Demervallei. In Landschapskrant Noord-Hageland, november 2007, p. 5-7.

X.: Tussen teerlings en amer. Diest en Demer. Tentoonstelling in het Cultureel Centrum Begijnhof Diest, 28 april-28 mei 2007. folder en affiche.

X.: Het ABC van de Demervallei. Een loop door de geschiedenis. Uitgave van het Regionaal Lanschap Noord-Hageland, 2008, 68 p., ill.

X.: Demping van de Demer te Diest. Foto

X.: Open Demer geeft binnenstad meer uitstraling. In ‘t Kletske, jg. 5, nr. 28 maart/april, 2009, p. 6.

X.: Demer door Diest: In ’t Kletske, januari/februari, 2010, jg 7, nr. 32, p. 12.

X.: Heraaanleg historische Demerloop doorheen de stad. In ’t Kletske, jg. 7, nr. 37, november/december 2010.

X.: Demer weer door Diest. In ’t Kletske, jg. 8, nr. 41, juli-augustus 2011.

X.: Welkom op de Kaai. In Erfgoedkrant. De kleine helden achter Diest. Erfgoeddag 22 april 2012. Realisatie van de werkgroep Erfgoede ism de stad Diest.

X.: Open Demer versterkt uitstraling van Diest. In ’t Kletske, jg. 9, nr. 48, september-oktober, 2012, p. 20.

X.: Stijlvolle brug over open Demer. In ’t Kletske, nr. 52, april-mei 2013.

X.: Openlegging Demer gaat nieuwe fase in . In Den Diesteneir, jg. 14, nr. 173, november 2013.

X.: Heraanleg Demer. In ’t Kletske, november 2013.

X.: De Demer geeft historische schatten prijs in Diest. In Verrekijker, een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij, november 2014, p. 8-11, 5 ill.

Zone: Les Transformations des Cannaux Brabançonne pendant la Période 1830-1930. Mémorial du Centenaire de l’Indépendance de la Belgique, publié par la Société Belge des Ingénieurs et des Industriels. De Demervallei p. 29. Deel I, p. 309-354.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest