CORDEYS Geertruide

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

CORDEYS Geertruide:

 • geboren te Diest: 10 december 1661, dochter van Walterus Cordeys en Witten Elisabet (27 Jan. 1656). Op 1 Juny 1660 hertrouwde Walterus met Vanhove Catharina (O.L.V.-parochie)
 • werd door haar stiefmoeder in een klooster gezonden
 • overleden te Leuven op het Groot Begijnhof, waer zy in de kerk begraven werd: 5 oktober 1702
 • trad in de Karmelietenorde: kloosternaam Theresia à Sacro Corde Jesu, vlgs Van Even E. in De Eendracht, jg. VI, p. 66. Dit zou niet juist zijn volgens Snellaert F.A. in De Eendracht, jg. VI, 1851-1852, p. 77. Ze werd wel begijn te Leuven.
 • dichteres.Deze gedichten verraden het hart eener vrouw, die in eenzaemheid der kloostercel stille genoegens smaakt.

Werken:

In Het leven van de seer edele ... H.Begga, Antwerpen, 1712:

 • I.Gedichten:
 • Gheesteyck gedicht door het welk Jezus roept syne bruyden om te lijden, p. 309-310.
 • Klein gedicht door hetwelk God den mensch tot hem roept, p. 311.
 • Offerdichten aan Jesu.
 • Dichtjes om het Kindeken op te offeren, p. 311.
 • II. Proza:
 • Belijdenisse, p. 276-288.
 • Godtvruchtige maniere van Misse te horen, in dry deelen uitgelegd, p. 289-306.
 • Uer-wyser of het Lyden Christi Jesu, p. 306-309.
 • Pointjens op het Leven en Lijden Jesu Christi, p. 311-316.
 • Reghels en de maniere om devotelijck te eeren de Heylige Familie, p. 317-318.
 • Manuscrit de 8 pages: S. Catarina gebeth. Ou oraison à Sainte Cathérine, XVIIIe siècle. Te onderzoeken of dit door haar werd geschreven.

Bibliografie:

Biographisch woordenboek, p. 100, Vl. Acad. voorl. lijst biogr. woordenboek.

Bourguignon Marcel: Inventaire des Archives de l’Assistance publique de la ville de Louvain, 1933.

 • nr. 10: Couvent Saint-Paul. Ce couvent doit son origine à la béguine Christine van Haeght, qui fit don au béguinage, le 28 mars 1643, de la maison qu’elle occupait pour y permettre l’installation de quatre béguines. Son testament passé en 1655 confirma cette fondation et en accrut l’importance. A ces quatre bourses s’ajoutèrent, au XVIIIe siècle, trois autres bourses instituées par les béguines Gertrude Cordeys, Elisabeth et Marie van Esse. Le testament de cette dernière est du 15 août 1735, p. LXIV.
 • nr. 4430: testament de Gautier Cordeys, échevin de Diest, et de Catherine van Hove, sa femme, au profit de leur fille, Gertrude, béguine (10 octobre 1693), p. 453. 1 pièce sur papier. XVIIIe.
 • nr. 4432: Manuscript de 8 pages intitulé: S. Catarina gebeth., ou oraison à Sainte Cathérine. (XVIIIe siècle) - 1 pièce, petit in 16°. (Onderzoeken of dit soms door haar geschreven is).
 • nr. 4678-4680: documents relatifs aux fondation de bourses instituées au convent Saint-Paul par Gertrude Gordeys, Elisabeth et Maria Van Esse, béguines (1735-1797). Voir aussi à la rubrique des Petites fondations, nos 4705 et suivants p. 474-475.
 • nr. 4678: Compte de cette fondation rendu le 23 février 1757 pour les années 1751 à 1757, p. 471. 1 cahier.
 • nr. 4679: Manuel des revenus et des charges (1747-1797), p. 471. 1 registre.
 • nr. 4680: Testament de Marie van Esse (15 août 1735); correspondance au sujet des bourses instituées par elle (1740 ?); quittances des trois boursières (1752-1756), p. 471. 1 liasse.

Crab J , Van Buyten L. en Maes P.: Bronnen voor de Kunstgeschiedenis van het Arrondissement Leuven. In Brabantse Folklore 1967 ,juni nr. 174, p. 148-149.

De Eendracht, 1848-1849, jg. III, p. 57; 1852, p. 66, 76.

Everaerts A.: Recueil de tombes et épitaphes à Louvain et dans les environs, I, Leuven, 1887, ms. S.A.L., n° 79, fol. 217, nr. 464.

Frederiks J.G. en Van den Branden F.Jos: Biografisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde ( 2e druk) 1888-1892.

Het leven van de H. Begga, benevens een kort begryp van de levens der zalige Begijntjes. Antwerpen 1712, p. 275-320.

Liber baptisatorum Ecclesiae S. Sulpitii Diesthensis ad annum 1661.

Piron: Algemene Levensbeschrijving der Mannen en Vrouwen van België, 1862, deel II, p. 43, 17 ln. + verbeteringen, 4 ln.

Schuermans 0.L.W. pr.: Maria Van Sulpere, Geertrude Cordeys en Pater Gabriël. In De Eendracht, XVII, nr. 8, 19 oct. 1862, p. 29-30.

Snellaert F.A.: Over eenige Vlaemsche Schrijfsters. In De Eendracht, VI, 1851-1852, p. 77.

Van Batsen-Batenburg Caspar: Répertoire des Décès au Grand Béguinage de Louvain, 1652-1796. In Les Tablettes du Brabant, IV, 1960, p. 322, nr. 525; p. 329, nr. 615, p. 350, nr. 178.

Van Even Edward: Onze Vlaemsche Dichteressen uit den voortyd. Eene alphabetische lijst. In De Eendragt, VI, 1852, nr 17, zondag 11 januari 1852, p. 66, 76.
DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest