BOERENKRIJG*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

BOERENKRIJG*

(1798-1799)

Archives Belges, 1898, p. 11 en vlg. (Pirenne, nota nr. 3917).

A.Z.: De aanvoerder in den Boerenkrijg, Van Gansen van Westerloo in de klem te Diest. In Van Gansen-Gedenkboek, 1842-1942. Uitg. K. Dirix-Vanriet, Antwerpen, p. 145-154.

Beeuwsaert A.: Tielt en omstreken tijdens de Franse Omwenteling. Tielt, uitg. J. Lannoo, 1948.

Boyen R.: De conscriptie te Sint-Truiden tijdens het Frans bewind, 1795-1814. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1973, 36 p., tab. Overdruk uit Belgisch Tijdschrift voor militaire Geschiedenis, nr. 20, 1973, p. 111-146.

Brigand 73. Tweemaandelijkse uitgave van het boerenkrijgkomitee. Redactie in Edegem.

nr. 2, juli 1973:

bibliografie in verband met de Boerenkrijg

waar bevindt zich een Boerenkrijggedenkteken (1e vervolg).

nr. 4, november 1973: eerste lijst Boerenkrijgliederen.

Bussels M.: Teuten, Bokkerijders, Boerenkrijgers. In De Toerist, jg. 53, 1973, p. 916-918.

Bussels M.: De Boerenkrijg. In Het Oude Land van Loon, jg. 28, 1973, p. 119-130.

Catalogus van het fonds van het centrum voor de studie van de Boerenkrijg. Hasselt, Centrum voor de studie van de Boerenkrijg, 1963, nrs 1589, 1590, 1641, 1680.

Claesen H.: Boerenkrijg. Diest, drukk. F. Uten, 27 p. Ook verschenen als bijvoegsel aan de Gazette van Diest nr. 18, 19 en 20.

Clerckx A.: Taxandria Locus. Verzamelplaats van zuidwaarts trekkende krijgsbenden. Tessenderlo, Geschied- en Heemkundige Kring, 1978, 63 p., 3 afb.

Colson M.: Notaris Jan Mattijs Dodé, 1765-1799. Biografische aantekeningen. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1973, 55 p., krt. Overdruk uit Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, 1971-1972, p. 155-209.

Conscience Hendrik: De Boerenkrijg (1798). Historisch tafereel uit de XVIIIe eeuw. Antwerpen, J.P. Van Dieren en Cie, 1853, 2 delen, ill.

Cortenbeeck C.: De Fransche overheersing in België van 1792-1815. Gent, 1900.

Cruysberghs K.: Voor Outer en Heerd. Leuven, De Vlaamse Drukkerij, 1948, 144 p., 12 ill. Recensie in Oost-, jg. 3, 1966, nr. 2, p. 63.

D.: Boerenkrijg. In Gazette van Diest, jg. 35, 1898:

zaterdag 26 feb., nr. 15-16

woensdag 2 maart, nr. 17

zat. 5 maart, nr. 18

zat. 12 maart, nr. 20

zat. 19 maart, nr. 22

zat. 26 maart, nr. 24

zat. 28 mei, nr. 42.

Daems K.: Krantenartikels uit Het Nieuwsblad van Gheel, gebundeld en ingebonden, bewaard in het Abdijarchief van Tongerlo.

Daems S.: Eenige voorvallen uit den Brigand-Oorlog, 6 vervolgen.

Daems S.: Levensbeschrijving van Joseph-Emmanuel Van Gansen, aanvoerder van den Boerenkrijg 1798. 3 vervolgen.

Daniëls Polydoor: Diestiana. In Bijdragen tot de geschiedenis van Diest, Hasselt, Ceysens, 1896, 92 p.

David: Vaderlandsche Historie. In De Zuiderkempen, jg. VI, nr. 3-4, 1937, p. 65).

De Boerenkrijg: tijdschrift 1897-1898.

De Boerenkrijg in de Zuider-Kempen. In De Zuiderkempen:

6de jg., nr. 3-4, 1937, p. 65-68 (bibliographie: Boerenkrijg in de Kempen p. 65), 69-84

7de jg. nr. 1, 1938.

De Bruyne Arthur: De Boerenkrijg. Brugge, Wiek Op, 1941.

De Bruyne Arthur: Gestalten uit den Boerenkrijg. Meulemans en de uittocht der zes duizend. In Gudrun, jg. 23, nr. 9, 1942, p. 145-148.

De Bruyne Arthur: De Boerenkrijg, 1798 “Voor Outer en Heerd”. Leuven, Davidsfonds, nr. 358, 1948, 189 p., 21 afb.

De Bruyne Arthur: E.J. Van Gansen. In Gedenkboek 1842-1942, Antwerpen, p. 7-10.

De Laet A.F.J.: Boerenkrijg. In Turnhout, de hoofdstad der Kempen. Turnhout, drukk. Jacobs-Brosens, 1905, p. 106-110.

De Lantsheere Th.: Le dossier d’un brigand. Brussel, Lacomblez, 1898.

De Potter Fr.: Onder het Schrikbewind. Gent, I. van der Poorten, 1898, 146 p.

De Rees Aug.: De Boerenkrijg te Mechelen in 1798. Mechelen, Ryckmans, 1898.

De Vos Paul Emmanuel: Jozef Van Gansen Boerenkrijggeneraal uit Westerlo. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1967.

De Waele F.J.: De Boerenkrijg. Roemrijke Hekatombe van Christelijk Vlaanderen in 1798. In Gens Brabantica, Antwerpen, jg. IV, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. LIX-LXVI Ter.

De Waele F.J.: De Boerenkrijg in het Waasland. In De Toerist, jg. 53, 1973, nr. 19, p. 904-905.

De Weerdt Luciaan: Onze Brigands van 1798 achterna in het Pajottenland. In De Toerist, jg. 27, nr. 20, 16 October 1948. In het zelfde nummer: Charlepoen en de Brigands van het Zoniënwoud. Verschillende ill.

De Weerdt Luciaan: Op zoek naar onze Brigands in het Brabantse. In Ons Heem, boerenkrijgnummer, jg VII( IV N.R.), nr. 2, 1948, p. 43-44.

Dijck Frans: Het boerenleger meester in vestingstad Diest. In Oost-, jg. 4, 1967, nr. 4, p. 111-117.

Dillen M;: De Boerenkrijg. Uitgave van Erf en Heem, nr. 1, Sint-Katelijne-Waver, 1974, 64 p.

Di Martinelli Fr.: Diest in de Patriottentijd. Diest, 1892.

Di Martinelli: Aftocht der 4000 te Diest. Borgerhout 1892. (7 p. getypt).

Di Martinelli: aftocht der 4000. In Gazette van Diest, jg. 33

zat. 12 dec. 1896, nr. 99

zat. 19 dec. 1896, nr. 101

zat. 26 dec. 1896, nr. 103.

Di Martinelli Fr.(V.D.): Iets over Diest in den Boerenkrijg. In Gazette van Diest, 1887, 9 April tot 4 Mei.

Di Martinelli Fr.: Aftocht der 4000. Diest, 1898, 15 p. (bijvoegsel aan de Gazette van Diest nr. 34).

Di Martinelli Fr.: 800 namen uit den Boerenkrijg. Gent, Siffer, 1898.

Di Martinelli Fr.: Diest in den Sansculottentijd. Diest, uitg. F. Uten, Gent, drukk. A. Siffer, 1900.

Di Martinelli Fr.: Aftocht der 4000 te Diest, 800 namen uit den Boerenkrijg. Diestsche Cronycke, 14, Diest, 1998, 112 p. (anastatische herdruk).

Du Bois D.: Diest op 12, 13, 14, 15 November 1798. De Boerenkrijg. Hoe 4000 boeren uit Diest ontsnapten. Wetenswaardigheden over Diest (5).In Gazette van Diest, jg. LXX, 1933:

zat. 14 jan.nr. 2

zat. 21 jan. nr. 3. Overdruk nr. 5, p. 12-15.

Du Bois D.: De Boerenkrijg. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 239-243.

Erens M. A.: Jozef Emmanuel Van Gansen van Westerloo. In 100 Grote Vlamingen, uitg. De Standaard-Boekhandel, p. 287-290.

Ernalsteen J.: Boerenkrijg. Herdenkingsfeesten. Provincie Antwerpen. 1798-1948. Uitgegeven door de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen, Antwerpen 1948, 24 p., ill.

E.S.: Eenige voorvallen uit den Brigand’s oorlog. Turnhout, Brepols en Dierickx zoon, 1849.

François Luc: De Boerenkrijg. Twee eeuwen feiten en fictie. Uitgeverij Davidsfonds/Leuven, 1998, 200 p., ill.

Fryns Adrien: Jaarlijkse herdenking van de Boerenkrijg aan de kapel van Hilst op 5 december. In De Autotoerist, jg. 26, nr. 19, 27 september 1973, p. 915.

Gebruers P.F.: Eenige aanteekeningen over den Besloten tijd en den Boerenkrijg in de Kempen. Geel, Rombauts, 2 delen, 1899-1900.

Gebruers P.F.: Brief van 21 december 1899 aan Monsieur le Secrétaire.

Gebruers P.F.: Brief van 23 augustus 1903 aan Honoré Monsieur le Professeur.

Gedenksteen in Sint-Sulpitiuskerk. In Uit steen en brons. Uitgave van het Kultureelcentrum Diest. Diest, 2001, p. 18-19.

Gens Eug.: Les Brigands du Haegeland. In Ruines et paysages de Belgique, p. 38.

Gerits Trudo Jan: De Boerenkrijg in het Hageland. In De Toerist, jg. 53, 1973, nr. 19, p. 912-913.

Goor: Hoofdmomenten uit de Boerenkrijg. Brussel, De Pijl, 1945.

Goris Jan, Stevens Fred, Veraghtert Karel en Gielis Marcel: 1798 De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen. Uitgeverij Brepols, 1998, 294 p., ill. Diest p. 161-162.

Gorissen L.: De Boerenkrijg te Mechelen. In Gens Brabantica, Antwerpen, jg. IV, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. LXVII-LXXIV.

Gouverneur J.: Boerenkrijg in Overmaas. In De Toerist, jg. 53, 1973, nr. 19, p. 913.

Grauwels J.: Vrijspraak van een Boerenkrijger uit Peer. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1958.

Grauwels J.: De Boerenkrijg te Stokkem. Hasselt, Provinciale Bobliotheek, 1958.

Grauwels J.: Een nasleep van de Boerenkrijg te Maaseik. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1959.

Grauwels J.: De slag te Hasselt. In De Toerist, 39e jg, nr. 1, 1 januari 1960, p. 17-19.

Grauwels J.: De slag te Hasselt, 4-5 december 1798. In De Toerist, jg. 53, 1973, p. 914 en in De Autotoerist, jg. 26, nr. 19, 27 september 1973, p. 914.

Grauwels Jozef: Emanuel Jozef Van Gansen. In Twintig Eeuwen Vlaanderen, Hasselt, Heideland-Orbis, 1976, deel 13, p. 275-278.

Grauwels M.: De slag bij Hasselt. In Het Oude Land van Loon, jg. 28, 1973, p. 131-159.

Grensheemkringen (Beverlo, Ham, Tessenderlo, Laakdal, Meerhout en Olmen): De landelijke opstand tegen de dienstplicht. Besloten Tijd en Boerenkrijg in het grensgebied Brabant-Loon (1797-1802), 129 p., ill. Diest p. 93, 96, 97, 100, 101,105, 107

Grietens J.: Dr. Aug. Snieders in leven en gedachten, z.j.

Grietens Louis: De Boerenkrijg in de Kempen. In Ons Heem, jg. VII (IV n.r.), nr.2, wintermaand, 1948, p. 34-42.

Hansen J.C.: Pieter Corbeels, z.j.

Hendrickx Jef.: Commentaar bij de vooroudertafel van Albertus Meulemans en van Jacobus Brepols. In Gens Brabantica, jg. IV, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. LXXXIII-LXXXIV.

Hendrikx Jos: De boerenkrijg. Bewerking naar het geschiedkundig werk van P. Verhaegen “La Guerre des Paysans”, uit “La Ba Belgique sous la Domination française”, deel III. Averbode, Lenteweelde-Bibliotheek, Abdij van Averbode, 1931, 12 pl, 97 p.

Hildebrand P.: De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, deel VIII. Innerlijke Organisatie. Antwerpen, 1954.

Jansen J.E.: Bio-Bibliografisch Naamboek der voormannen en voorname familiën der Kempen. 1925.

Jansen J.E.: Westerloo en de prinselijke familie de Merode. Turnhout, 1936.

Jansen J.E.: De Volksopstand van het jaar VII (1798) of de Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen. Turnhout, 1938.

Lanzac de Laborie: La domination française en Belgique. 1895.

Lowijck Antoon: De Boerenkrijg in West-Vlaanderen. Brugge, 1948.

Lowijck Antoon: Boerenkrijg en toerisme in West-Vlaanderen. In De Toerist, 39e jg., nr. 1, 1 januari 1960, p. 3-7.

Keersmaekers August: De Boerenkrijg in de spiegel van onze literatuur. In De Toerist, 39e jg., nr. 1, 1 januari 1960, p. 19-24.

Keersmaekers August: Van miskenning naar verheerlijking. “De Boerenkrijg” van Conscience (1853), keerpunt in de waardering van de Boerenkrijg. In De Toerist, jg. 53, 1973, p. 919-920, 937-938.

Keersmaekers August: Hendrik Consciences roman “De Boerenkrijg”. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1973, 86 p., ill. Overdruk uit Noordgouw, 1972, p. 131-216.

Leleux F.: Charles Lambrechts. een stedelijk ambtenaar te Brussel tijdens de Revolutie. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1973, 9 p., ill. Overdruk uit Gemeentekrediet van België, nr. 105, jg. 27, 1973, p. 148-152.

Lowyck Antoon: Boerenkrijg in West-Vlaanderen. Roeselare, uitgegeven door B.J.B.-West-Vlaanderen en Hernieuwen, 1948, 50 p.

Lowyck Antoon: Boerenkrijg en Toerisme in West-Vlaanderen. In De Toerist, jg. 39, nr. 1, 1 januari 1960, p. 3-7.

Mathot L.: De troebele tijd. België onder de Fransche Republiek 1792-1799. Antwerpen, A. De Koninckx, 1889, 194 p.

Muyldermans J.: Sanculot en brigand of beul en slachtoffer; eene bladzijde uit de geschiedenis der verloren eeuw. Roeselare, De Meester, 1897.

Na-Oogst op ons Boerenkrijgnummer. In Ons Heem, jg. VII (IV N.R.), nr. 4-5, Grasmaand-Hooimaand, 1949, p. 104-108.

Namèche A.J.: Cours d’Histoire nationale, deel XXVII-XXIX. Leuven, 1891-1892.

Orts Auguse: La guerre des paysans (1798-1799). Episode de l’histoire belge. Bruxelles, Bruylant Christophe et Cie, 1863, 396 p.

Ost J. & Roeykens P.A.: Herne en de Boerenkrijg, october 1798. Herne, Davidsfonds-Kulturele Kring, 1973, 27 p. ill.

Pallemaerts J. Fr.: Beknopte Geschiedenis der Boerenkrijg. October-December 1798. Met eene voorrede van Kannunik Muyldermans. Mechelen, Van Velsen, 1898, 112 p.

Pattyn: Onze jongens van 1798. Duimpjesblad.

Peeters Marcel: De Boerenkrijg in Oost-Brabant. In Oost, jg. 3, 1966, nr. 1, p. 10-22.

Peeters Raymond: De Kempische Episode uit de Boerenkrijg en het Aandeel van Pieter Corbeels. In St. Victorsgalm, Turnhout, Aprilnummer 1949.

Peeters Reimond: De strijd van Pieter Corbeels. In De Toerist, jg. 36, nr. 12, 16 juni 1957, p. 476-482.

Peeters Reimond: De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen. In De Toerist, 39e jg., nr. 1, 1 januari 1960, p. 12-17.

Penne Frans: Overmere, dorp van de Boerenkrijg. Antwerpen, Vlaamse Toeristische Bibliotheek, 1968.

Penne Frans: Waarom een Boerenkrijgpad aan het Donkmeer? In de Toerist, jg. 53, 1973, nr. 19, p. 908-909.

Penne Frans: Het Boerenkrijgmuzeüm te Overmere. In De Toerist, jg.53, 1973, nr. 19, p. 910-911.

Penne Frans: Was de Boerenkrijg een buitengewoon gewapend verzet? In Brigand ’73, nr. 4, november 1973.

Peregrinus (= Daniëls Polydoor): Over honderd jaar in de Kempen, volgens een handschrift uit dien tijd (memorie van J. Reyners van Meeuwen). Peer, drukk. J. Liekens-Leen, 1890, 194 p.

Pierron Sander: Histoire illustrée de la forêt de Soignes, I, z.j.

Pirenne H.: Histoire de Belgique. Brussel, 1926, deel IV, p. 109-118.

Pirenne H.: Van Gansen-Gedenkboek, 1942.

Plechtig eeuwfeest van den Boerenkrijg te Diest. Diest, drukk. F. Uten, 1898, 1 pl. , 16 p. Bijvoegsel aan de Gazette van Diest, nr. 74.

Polus Raymond: 200 jaar geleden was er de Boerenkrijg. Stadskrant Hasselt, 12 november 1998.

Prims Floris: Boerenkrijg ... Heldenverering. In Christene School, September 1948.

Proost Mija: Boerenopstand in Vlaanderen en Tirol. In Wij, 1992:

30 oktober, p. 24-26

6 november, p. 22-25

15 november, p. 17-19

20 november, p. 24-26

27 november.

Reynders M.: Militaire aspecten van de Boerenkrijg. Eindverhandeling voor de Koninklijke Militaire School, 1968.

Reynders M.: De Boerenkrijg 1798. Licentiaatsthesis. Militaire aspecten en analyse van voorname slagen. Brussel, 1970, 108 p. ill.

Robijns Oswald: De Brigands van 1798. Beknopte geschiedenis van den Boerenkrijg. Maaseik, Vanderdonck-Robeyns, 1898, 128 p.

Roeykens A.: De Boerenkrijg in Zuid-Pajottenland. Proclamatie van de Franse kantonnale administratie van Herne na de bloedige oktoberdagen van 1798. In Het Oude Land van Edingen en Omliggende, jg.1, nr. 1, 1973.

Roppe Lodewijk: Voor een Boerenkrijgmuzeum. In De Roersit, 39e jg., 1 januari 1960, p. 1-3.

Roppe Lodewijk: De 175ste verjaring van de Boerenkrijg. In De Autotoerist, jg. 26, nr. 19, 27 september 1973, p. 903.

Roppe.L.-Panhuysen A. - Nuyens E.: Rapporten van de commissarissen in het departement van de Nedermaas. Hasselt, 1956.

Rutgeerts A.: De brigands van het Hageland. In Eigen Schoon en de Brabander, jg.XXVII, 1944, p. 19

Segroeg W.: De Boerenkrijg. In Gazette van Diest, jg. LXIV, 1927:

zat. 5 november, nr. 45

zat. 12 nov., nr. 46

zat. 19 nov., nr. 47.

Sevens Theodoor: Ons Vaderland tijdens de Fransche overheersing op het einde der XVIIIe eeuw (1792-1802). Kortrijk, E. Beyaert, 1892, 180 p. Diest p. 150, 152-153, 154. Ook uitgegeven door het Davidsfonds nr. 79.

Sevens Theodoor: De Boerenkrijg in het Kortrijkse. Kortrijk, Beyaert, 1898.

Snieders August: Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798. Antwerpen, Van Os-Dewolf, 1898, 232 p.- Uitgave van het Davidsfonds nr. 68. Heruitgave in 1913 bij Veritas, Ch. en H. Courtin te Antwerpen.

Splichal E.: Eenige voorvallen uit den Brigands-oorlog. Turnhout, 1849. Herdrukt en bewerkt door J.E. Jansen; Pieter Corbeels, Turnhout.

Stalis I.: Verkenner voor Van Gansen. Gent, 1948.

Stecker J.: La guerre des Paysans (1798) tableau historique du 18e siècle par Henri Conscience.

Sterkens Remi: Conscience als toerist in de Kempen. In Toerisme, XIIe jg., nr. 21, 1 November 1933, p. 766-771, 4 ill., Diest p. 770.

Suykens Alfons: De Boerenkrijg. In De Toerist, jg. 27, nr. 20, 16 October 1948.

Suykens Alfons: Franse revolutie en Boerenkrijg in Klein Brabant. Uitgave van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Vlaams Brabant. Brussel, A. Hessens, 1948, 247 p. Boekbespreking door Mees J. in Ons Heem, jg. VII (IV N.R.), nr. 3, Sprokkelmaand 1949, p. 87-88.

Suykens Alfons: De Boerenkrijg in Klein-Brabant. In De Toerist, 39e jg., nr. 1 januari 1960, p. 7-11.

Suykens Alfons: Franse Revolutie en de Boerenkrijg in Klein-Brabant. 1968, 249 p., ill.

Thys Augustin: Les Conscrits belges de 1790 à 1799 d’après des documents inédits. Anvers, F. Beerts, 1885, 356 p.

Thys Augustin: De Belgische Conscrits in 1798 en 1799 door A. Thys naar onuitgegeven bescheiden. Leuven, drukk. Karel Peeters, 1890, 433 p.

Thys Augustin: La persécution religieuse en Belgique sous la directoire exécutif (1798-1799). Antwerpen, 1897.

Thys Hubert: Enkele gegevens betreffende de Familie Van Melchior Qaurteer, Generaal der Boerenkrijgers. In Ons Heem, jg. VII (IV N.R.), Grasmaand-Hooimaand 1949, p. 123-125.

Van Autenboer E.: De dubbele betekenis van Peeter Corbeel. In Gens Brabantica, jg. IV, nr. 11-12, nov.-dec. 1973, p. LXXV-LXXVIII.

Van Bavegem J.B.: Het martelaarsboek of heldhaftig gedrag der Belgische geestelijkheid. Gent, J.B.D. Hemelsoet, 1872, 6 delen.

Van Bavegem J.B.: Het martelaarsboek der Belgische geestelijkheid ten tijde der Fransche omwenteling. Gent, 1875.

Van Caenegem Frans: La guerre des Paysans. Bruxelles, O. Schepens, 1897, 292 p.

Van Caeneghem Frans: La guerre des paysans. Quelques noms et quelques faits. 1798-1799. Brussel, Soc. Belge de Librairie, 1897, Grammont, 1900.

Van Caeneghem K.: Onze Boeren verheerlijkt. Gedenkboek der Eeuwfeesten van den Boerenkrijg, 1798-1898. Ieperen, Callewaert-De Meulenaere, 1903. Uitgave Davidsfonds nr. 136, ill., krt, 437 p. Diest, 1798, p. 264-266. 11 September 1898: feestcomiteit, feestschikkingen, het gedenkteken, inschrijvingslijsten, boeken p. 267-268.

Vandebeek T. en Grauwels J.: De Boerenkrijg in het departement van de Nedermaas. Hasselt, 1961, 2 delen.

Van Den Bergh: Martelaars der vrijheid te Mechelen in 1798. Mechelen, Heymans, 1898.

Van Den Bergh K.: Een Geels palmares uit de 18e eeuw. In Jaarboek van de vrijheid en het land van Geel, deel I, II en III.

Van Den Broeck-Melon J.A.: De “Brigands” van het Hageland. In De Hagelander, Zout-Leeuw, 1893, 1ste jg., p. 42-45.

Van Den Broeck-Melon J. A.: De boerenkrijg in het Hageland. In De Hagelander, Zout-Leeuw, 1896-1897, 4e jg., p. 58-62.

van der Linden Gilbert: Diest, Burcht van het Boerenleger 12, 13, 14, 15 November, 1798.

In Gazette van Diest, 1948, zat. 13 nov. nr. 46 en zat. 20 nov., nr. 47.

In De Gazet, 1948, 15 en 16 november 1948.

In Vrij Diest, jg. 3, nr. 45-46.

Overdruk uit plaatselijke bladen, 1948.

Vanderwaeren Silvain I. L.: E.H. Jan Corneel Verborgstadt boerenkrijger en 53 jaar pastoor te Houwaert (1814-1867). In Oost, jg. 7, 1970, nr. 1, p. 22-29. Rechtzetting in nr. 2, p. 57.

Vanderwaeren S.: Het Stevenisme te Diest. Hasselt Provinciale Bibliotheek, 1973, 12 p. Mededelingen van het centrum voor studie van de Boerenkrijg. Overdruk uit Oost, jg. 9, 1972, nr. 4, p. 97-103. ( Stevenisten: Groot Nederlandse Larousse Encyclopedie, deel 22, 1978, p. 362.)

Van de Voorde H.: Boerenkrijg en Tricolore, De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden. Davidsfonds Leuven, 288 p., 100 ill., 1989.

Van Gansen-Gedenkboek 1842-1942: Antwerpen, s.d.

Van Goor Ludo: Hoofdmomenten uit de Boerenkrijg. Uitgave De Pijl, Brussel, 1945.

Van Lul Albert: Op zoek naar onze Brigands in het Brabantse. In Ons Heem, jg. VII (IV n.r.), nr. 2, wintermaand, 1948, p. 43-50. Boerenkrijgnummer.

Van Nerum G.: Voor Altaar en Haardstede. In Gazette van Diest, jg. XXXV, 19 februari 1898, nr. 14.

Van Roosbroeck R.: De Boerenkrijg. In Van Ganzen-Gedenkboek 1842-1942, p. 83-101.

Van Werveke H.: De vestiging van het nieuwe regime in het Zuiden, 1795-1799. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Antwerpen-Brussel, 1956, deel IX, p. 33-61.

V.D.: Iets over Diest in de Boerenkrijg. In Gazette van Diest:

zat. 9 april 1887, nr. 29

zat. 16 april 1887, nr. 31

zat. 23 april 1887, nr. 33

zat. 7 mei 1887, nr. 37

zat. 14 mei 1887, nr. 39.

mei: nr. 37 en 39.

Verfaille Maurits: Brigandszondag. Overdruk uit de Madelbode, Izegem, 1948.

Verhaegen P.: In Biographie Nationale, Brussel, 1936-1938, deel XXVI, col. 403-407.

Verhaegen Paul: La Belgique sous la domination française (1792-1814). Bruxelles, 1925-1935. Tome III: La Guerre des Paysans:1798-1799. Diest p. 152, 206, 216, 226, 245, 276, 333, 345, 388, 390, 391, 398, 400, enz...

Verstappen J.: Er loopt een spoor van bloed. Westerlo, Saeftinge, 1973, 149 p.

Verstegen Vedastus: Lokeren onder de Franse Overheersing. Hasselt, Provinciale Bibliotheek, 1960, 2 delen.

Verstegen V.: De Boerenkrijg te Lokeren. In De Toerist, jg. 53, 1973, nr. 19, p. 906-907.

Vincx J.: De Boerenkrijg in het Hageland. In De Hagelander, jg. 5, 1897-1898, p. 7-9.

Vos Paul: Emanuel Jozef Van Gansen. Gedenkboek, Westerlo, uitgave van feest-comité, 1966, 61 p.

Vos Paul: Emmanuel Jozef Van Gansen Boerenkrijg-generaal uit Westerlo. Hasselt, Mededelingen van het centrum voor studie van de Boerenkrijg nr. 62, 1967, 24 p.

Vrij K.: De Boerenkrijg en andere geschiedkundige wetenswaardigheden over ons Vaderland en voornamelijk over de Kempen, getrokken uit echte aanteekeningen, beginnende met het jaar 1791 en eindigende in 1818. Gent, Siffer, 1898, ill.

X.: Heldhaftige aftocht. In Salesiusbode, Luik, jg. XIII, 1892, p. 366.

X.: De Boeren van 1798. In Gazette van Diest, jg. 31, woensd. 9 mei 1894, nr. 37.

X.: Boerenkrijg. In Gazette van Diest, jg. XXXV, 1898:

nr. 15, 16, februari

nr. 17, 18, 20, 22, 24 maart

nr. 42 mei.

X.: Eeuwfeest van den Boerenkrijg. Feestnummer der Gazette van Diest. In Gazette van Diest , jg. 35, zat. 10 sept. 1898, nr. 72, 16 p.

X.: Diest in de Boerenkrijg. In Gazette van Diest, jg. LX, 1923, nr. 6, 10 februari, zat. 24 feb. 1923, nr. 8.

X.: Het einde van den Boerekrijg en van zijne leiders. In Gazette van Diest, jg. 60, zat. 3 maart 1923, nr. 9.

X.: Albert Meulemans, 1751-1794, aanvoerder der Brigands. In Volk en Staat, jg. 25, 23-24 Augustus, 1942, B, p. 4.

X.: 125 november 1798. Diest moest het graf van de Brigands worden! In Volksgazet, jg. 27, 12 november, 1948, p. 3.

X.: De boeren van 1798. ( 2 getypte p.).

X.: Museum: Een museum van de Boerenkrijg. In Rijk der Vrouw, 27 mei 1970, p. 73 en 75.

X.: Van miskenning naar verheerlijking. “De Boerenkrijg” van Conscience (1853), keerpunt in de waardering van de Boerenkrijg. In De Autotoerist, jg. 26, nr. 19, 27 september 1973, p. 919-920, 937.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest