BERGE VAN DEN Jan = Jan VAN DEN BERGHE = Jan VAN DIEST :

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

BERGE VAN DEN Jan = Jan VAN DEN BERGHE = Jan VAN DIEST:

  • geboren te:
  • overleden te Brussel: 1559
  • Vlaams schrijver.
  • factor van de Antwerpse kamer: De Violieren.

Werken:

Spel van zinne

Cluyt van Hanneken Leckertant In 1541 bekroond op het haagfeest te Diest.

Nu Noch

Van den wellustighen mensche

Van den peys Ghanseman

Her leenhof der Ghilden

Lippen loer.

Van twee Sotten, van drie Sotten ( Van Mierlo in de Letterkunde van de Middeleeuwen, tweede deel, Standaard -Antwerpen stelt dit in vraag).

Verbeelding (Dichterlijke) van de bestorming van het kasteel van Antwerpen.

Bibliografie:

De Baere Cyr. Naamgeving in onze oudste komische spelen. In Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1952, p. 840

De Keyser P: Diestersche Kunstkring, jaarboek 5, 1932-1933, p. 13.

Everaert Cornelis: Klucht en Esbatement: Nu Noch, Hanneken Leckertant door Jan vanden Berge. Uitgegeven door J. van Ham, Dishoekje, 10, 1943.

Grote Ned. Larousse Encyclopedie: deel 4, p. 481.

Grote Winkler Prins (20 delen), 1967, deel 3, p. 586.

Kalff: Trou moet blijcken, Groningen,1889, p. 55-80.

Kruyskamp C.: Dichten en spelen van Jan van den Berghe. 1950, Antwerpen, Antwerpse Bibliophielen.

Mak J. J.: De Rederijkers, 1944, Amsterdam, P.N. Van Kampen & Zoon N.V., p. 80, 157, 173, 174.

Peeters L.: Taal en teksten uit Narragosum van omstreeks 1500. In Wetenschappelijke Tijdingen. Over Kruyskamp C. (Dichten en spelen van Jan van den Berghe, 1950).

Stoett F. A.: Drie kluchten uit de zestiende eeuw. Zutphen, 1932, p. 28 e.v. (Hanneken Leckertant).

Te Winkel J.: Geschiedenis der Nederlandsche Letteren van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, II, 1922. Haarlem, De erven F. Bohn.

van Dis L. M .en Erné B. H.: De spelen van zinne, vertoond op het landjuweel te Gent (1939), p. 141.

Van Duysse P.: De voorname Nederlandsche rederijkers. §1 Vlaamsche Rederijkers. In Verhandelingen over den drievoudigen invloed der Rederijkkameren voorafgegaan door een overzicht harer geschiedenis, p. 100-102.

Van Eeghem W.: in Revue belge, 1936, p 61.

Van Mierlo J.: Van den Wellustighen Mensche. In Verslagen en Mededelingen van de KoninklijkeVlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Maart 1952, p. 267-288.

Van Mierlo J.: De letterkunde van de Middeleeuwen, tweede deel, N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, p. 211, 213.

Van Straelen: Chronyke der Violieren van Antwerpen , blz. 23.

van Waesberge Jan: Kasteleyns konst van Rhetoriken. Rotterdam, 1616.

Van Weddingen R.: Diestersche Kunstkring, jaarboek 2, 1929-1930, p. 13-14.

Vorrinck Joh.: Nederlandsche Schrifturen. s’ Gravenhage, 1925.

X.: Dat Kaetspel ghemorliseerd, Leiden, z.d. (KBB: 423 R:31)

X.: Verbeelding (dichterlijke) van de bestorming van het kasteel van Antwerpen


DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest