BEIAARD*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

BEIAARD*

Bets P.V.: Eenige bijzonderheden over de beiaarden te Thienen. In Brabantsch Museum, Leuven, 1860.

Bonroy Fons: Teun Michiels tenor en stadsbeiaardier van Diest. In Nieuwsbrief van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jg. 2, 2006, nr. 1, p. 6-7.

CM.: Beiaard zal weer spelen boven Diest. In De Standaard, 8 maart 1974.

Dr.: Belleman luidt Diestse bejaardenfeesten in. In Het Laatste Nieuws, 4 maart 1974.

Frankignoulle Eugène: Mentions relatives à Diest. In Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles. Mémoires, rapports et documents, tome trente-neuvième, 1935, p. 103.

Gregoir Eduard: Verhandeling over de klok. In Zuid en Noord, jg. IV, Januari 1866, p. 577-586.

Gregoir Eduard: Geschiedkundige bijdrage over het klokkenspel (carillon: van het Italiaans quadrilione). In Noord en Zuid, jg. IV, Februari 1866, p. 649-676 en Meert 1866, p. 710-731. Diest: de gebroeders Hemony die klokken goten, p. 669; bibliographie p. 720-721.

Gregoir Edward: Schetsen over de bijzonderste en tot hiertoe weinig gekende Belgische en Nederlandsche klokgieters en beiaardmakers. In Noord en Zuid, jg. V, afl. 8, November 1866, p. 468-481; afl. 9, December 1866, p. 541-552, afl. 10, Januari 1867, p. 577-584, Maart 1867, p. 737-748.

Gregoir Eduard: Vermaarde beiaardmakers en-spelers. In De Vlaamsche School, 1888, p. 136-137. Hemony.

Gregoir Eduard: Du Chant choral et des festivals en Belgique. In Brabantsch Museum, p. 635.

Gregoir Eduard: Notice sur le Carillon, avec des extraits des archives de la cathédrale d’Anvers, concernant les mémétriers, les jeux de cloches, etc. In Messager des sciences historiques de Belgique, Gand, 1870, p. 459.

Huybens G.: Beiaarden en torens in België. Gent, 1994, p. 92-93.

Janssens L.: Beiaarden in Vlaanderen. Diest. In Vlaamse Beiaard Vereniging Magazine, jg. 8, 2002, nr. 4, p. 10-15.

Janssens L.: De eeuw van de familie De Decker (1707-1812). In Vlaamse Beiaard Vereniging Magazine, jg. 8, 2002, nr. 4, p. 16-18.

Lehr A.: Van Paardebel tot Speelklok, p. 187 (Hemony).

Lehr A.: De klokkengieters François en Pieter Hemony. Asten, uitgave van B. Eijsbouts C.V., 1959, p. 51, 63, 69, 71, 110-111.

Loix Frans: Diest zijn mosterdpot en beiaardier. In Meer Schoonheid, jg. 31, 1984, nr. 2, p. 49-54, ill.

Mees Leo: Onze Diestse beiaard, een pronkstuk met topklasse. In Limes Tamera, jg. 1, nr. 4, januari-februari-maart 2012, p. 7-10.

Montanus: Hist. nachticht von der Glocken a.s.w. aus bewährter Nönnenschriften gesammelt durch Montanus, 1726.

Philippen Jos: Hoog het glas! Hoog het hart! Hoog het Diesters Beiaard lied! In Renaissance nr. 14, april 1974.

Raymaekers B. en Dellaforielen F.: Geschiedkundige wandeling op St.-Rumoldus toren te Mechelen. Mechelen, 1863.

Rombouts L.: Het gevarieerde beiaardlandschap van Oost-Brabant. In Meer Schoonheid, jg. 40, 1993, nr. 4, p. 101.

Rottiers Jef: Beiaarden in België. Mechelen, 1952, p. 173-177.

Sergeys J.: Studie bij de restauratie in Stadsbeiaard Diest, deel II, 1974. Gelegenheidsuitgave van het Kultureel Centrum Diest, p. 3-11.

van der Linden Jean: Torenmuziek. In Gazette van Diest, drukk. Uten, Botermarkt, jg. 91, 1954:* zat. 24 juli nr. 30: ontstaan en uitbreiding/

 • zat. 31 juli nr. 31
 • zat. 7 aug. nr. 32
 • zat. 14 aug. nr. 33
 • zat. 21 aug. nr. 34
 • zat. 28 aug. nr. 35
 • zat. 4 sept. nr. 36
 • zat. 11 sept. nr. 37
 • zat. 18 sept. nr. 38.
 • Overdruk verschenen: Stads Beiaard Diest, Restauratie, deel I, 1974, gelegenheidsuitgaven van het Kultureel Centrum Diest.


van der Linden Jean: Torenmuziek. Historische bijdrage over de beiaard van Diest, 1974. Drukk.Uten, Diest, 34 p. Overdruk uit de Gazette van Diest, 1954, nrs. 30-38.

Vander Straeten Ed.: Notice sur les Carillons d’Audenarde. In Annales de la Societé royale de lettre et des beaux arts de Gand. Gand, 1855.

Van Elewyck Xavier: Mathias Van den Gheyn, le plus grand organiste et carilloneur belge du XVIIIe siècle, et les célèbres fondeurs de cloches de ce nom depuis 1450 jusqu’ à nos jours. Louvain, 1862.

Van Even: Louvain monumental, p. 195.

Van Weddingen Richard: De Rammel en de Beiaardier. In Jaarboek Diestersche Kunstkring, tweede jg., 1929-1930, p. 28-31.

Vernimmen Paul-Félix: De restauratie van historische beiaarden. In Renaissance, nr. 12, november 1973

Verspeurt V.: Het muziekmateriaal van het familiearchief Di Martinelli. In Magazine Vlaamse Beiaardvereniging, jg. 9, 2003, nr. 1, p. 12-17.

Vlaeyen H.: In Stad Diest, Beiaard, Restauratie. Gelegenheidsuitgave van het Kultureel Centrum Diest, 1974.* Deel I: Restauratie 1974...; facsimile van het artikel van J. van der Linden, 34 p.

 • Deel 2: Wijsjes van de “rammel” , 19 p.
 • In zelfde uitgave: Sergeys J.: Studie bij de restauratie en Clock-O-Matic: Klavier en werking.


Vlaeyen H.: Onze beiaard. In Informatief, maandblad van het Kultureel Centrum van Diest, jg. 4, 1973-1974, nr. 6, februari, nr. 84.

Vlaeyen H.: In Memoriam Jos De Greeve (stadsbeiaardier). In Informatief. Maandblad van het Kultureel Centrum van Diest, jg. 4, 1973-1974, nr. 8, april 1974.

Wauters Jan: De Thiensche beiaarden.

Wellens R.: Meer dan een kwart Eeuw Stadsbeiaardier (Vandeplas). In Het Laatste Nieuws, dinsdag, 21 September 1937, p. 12.

X.: De Zingende Torens: De Beiaarden en de Beiaardiers van Vlaanderen en Wallonië. In Ons Land, 26 Augustus 1922, p. 456-457. Foto van toren en beiaardier Van den Plas Th.

X.: Een Thiensche klokgieterfamilie. In Hagelands Gedenkschriften, Thienen, 1924, p. 21

X.: Inhuldiging van de herstelde beiaard. In Vrij Diest, vrijzinnig weekblad voor de kantons Diest, Aarschot en Haecht, jg. 5, nr. 13, zat. 1 april 1950.

X.: Onze Beiaarden. In B-revue (N.M.B. Spoorwegen), 3de jg., nr. 27, juli 1964, p. 14.

X.: Diest 300 jaar geleden Een beetje geschiedenis over beiaard en begijnhofpoort. In Het Laatste Nieuws, 26 november 1971.

X.: Plechtige eucharistieviering ter gelegenheid van de KLOKKENWIJDING van de gerestaureerde beiaard. Zaterdag 23 maart 1974 te 18 uur.

X.: Diestse klokjes tikken op CD. In Het Laatste Nieuws, 21 februari 1995.

X.: Nationale dag van de beiaard. Juni 1991.DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest