AMBACHTEN*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

AMBACHTEN*

Borremans R.: De klompenmakerij in Zuidwest-Brabant. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. LI, nr. 7-8-9, Juli-Aug.-Sept. 1968, p. 301-330. Diest:* p. 306: De klompenmakerij uit de streek van Diest dient eveneens vermeld om de kwaliteit van haar produkten. De klompen worden hier beter verzorgd dan in andere streken van het land.

 • p. 321: Dezelfde klompenmaker (De Jonghe) kocht ook de zgn. snoekkebekken uit Diest.


Boons Frans: De oude suikerbakkerij. In Oost, jg. 10, 1973, nr. 2-3, p. 57-58.

Bulletins de la commission royale d’histoire de Belgique, 4me série, tome III:* p. 184: Les forgerons.

 • p. 211: La gilde de la draperie: son institution en 1316.
 • p. 220: Les marchands de Diest.
 • p. 239, 243: Les métiers de Diest.
 • p. 308: Les brasseurs.
 • p. 338, 248: Les boulangers.


Cambier A.: De steenhouwers tekens in de St.-Hermeskerk te Ronse. In Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse, 1965, p. 119-128.

Cardoen E.: Métier des boulangers. Ordonnance, privileges, requètes et pieces de procedure 1503-1793. In Inventaire sommaire des corps de metiers et serments de Brabant. Diest p. 30.

Claes Frans (s.j.): Enige beroepsnamen in Diest in de 14de eeuw. In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 1, p. 25-31.

Claes Frans (s.j.): Enige beroepsnamen en bijnamen in Diest voor 1400. In Naamkunde, jg. 31, 1999, nr. 1-2, p. 69-80.

Coghen Henrick: Conste des ververs, 1620.

Commission Royale d’Histoire de Belgique, 1936: Les marchands, p. 154, 165.

Cuvelier Joseph: Les archives de l’Etat en Belgique, 1919-1930: p. 308,9345: Drapiers de Diest, 1436.

Cuvelier Joseph: Inventaire des inventaires de la deuxième section du Archive Général du Royaume:* Corps de métier.

 • Chapitre II: Inventaire de corps des métiers.
 • p. 163: n° 369 Inventaire du registres des corps des métiers de la ville de Bruxelles.(81 feuilles). Cet inventaire contient l’indication des archives des métiers suivants: Bruxelles, et de quelques villes de province: Diest, Louvain.


Daniëls Polydoor: Iets over het Smedenambacht en Holle-Griet. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1933, p. 46-52, 1 ill.

Dauw A.: De Hagelandse seizoenarbeider. In Oost-Brabant, jg. 38, 2001, nr. 3, p. 85-105.

De Backer C.: Het handmerk van de Diestse edelsmid Reynier De Vos en het contract met zijn collega Peter Janssen uit 1616. In Oost-Brabant, jg. 35, 1998, nr. 4, p. 155-157.

De Backer C.: Een naamlijst van de leden van het ambacht der timmerlieden en houtbrekers te Diest uit 1662. In Oost-Brabant, jg. 39, 2002, nr. 4, p. 162-164.

De Backer C.: Het kramersambacht van Diest laat een scheepslading inspecteren (1668). In Oost-Brabant, jg. 41, 2004, nr. 3, p. 146-151.

Degeling G.: Diestersche Nijverheid en Handel in vroegere eeuwen. In Jaarboek van de Diestersche Kunstkring, II, 1929-1930, p. 32-39.

De Man Louis: Middeleeuwse Beroeps- en Ambachtsnamen te Leuven. In Revue belge de Philologie et d’Histoire, XXVII, 1949, p. 29-60, 599-632.

de Reiffenberg: Memoire sur la peinture sur verre. In Messager des sciences historiques, 1859, p. 118.

des Marez G.: L’organisation du travail à Bruxelles au XVe siècle. Bruxelles, 1903-1904, VIII-520 p. Mémoires de l’Académie royale des Lettres, Tome 65. Namen van stielen.

de Sturler Jean: Le traffic anglo-brabançon dans les rapports avec les ... de l’étappe d’Angleterre et les premiers déplacements de celle-ci sur le continent. Liège, 1932, 21 p. Extrait de la Federation archéologique et historique de Belgique, XXIX session. Congrès de Liège, 1932. (IV 8637 A 2).

de Sturler Jean: In Engeland gevestigde Mechelsche kooplieden uit de XIIIe en XIVe eeuwen. Eene bijdrage tot de handelsgeschiedenis van Mechelen. Mechelen, H. Dierickx-Beke en Zonen, 1935, 21 p. Uittreksel der Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst, XXXIX, 1934. (IV 8637 A 6).

Devroe K.: De luxenijverheden in de Brabantse steden: het geval Diest. In Stedelijk netwerk in België in historisch perspectief (1350-1850). Een statistische en dynamische benadering. 15de Internationaal Colloquium, Spa 4-6 sept. 1990. Handelingen, Gemeentekrediet, Historische Uitgaven, Brussel,1992, p. 141-154.

Dieu Maurice: Het verwen der goederen te Leuven. In Brabantsche Folklore, 11e jg., nr. 62-63, 1932, p. 146-150. Recepten voor verven door vakman uit Diest, 1619-1623.

Dijck Frans: De Ambachten. In De Heerlijkheid Diest, 1979, p. 115-117.

di Martinelli F.: Neringen en ambachten te Diest. In Gazette van Diest, jg. XXXIV, 1897, oktober, nr. 85, 86, 87; november, nr. 88.

di Martinelli F.: Neringen en ambachten. In Diest in de 17e en 18e eeuwen. Diest Uten, 1897, p. 213-238.

Drankhuizen in vroeger dagen. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 52, december 1955.

Edelsmeden in kleine steden. In Antwerps huiszilver uit de 17de en 18de eeuw. Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, Rubenshuis, 1988-1989, Diest p. 34.

Frederickx K.: Een onderzoek naar de activiteiten van de cremers te Diest in de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw. Seminarieoefening middeleeuwen, K.U.L., faculteit Letteren, dep. Moderne Geschiedenis, 1994-1995, 24 + XVI p.

Gaslicht te Diest: In Gazette van Diest, jg. XLII, nr. 46 , juni 1905. Jg. XLIV, nr. 54, juli 1907.

Gerits Jan Trudo: Kontrakt van Jan Mielenborch, koperslager te Diest. In Ons Heem, jg. XXV, nr. 6, slachtmaand 1971, p. 241, 248.

Gerits Jan Trudo, Scheys F, Willems A.: Wijnkultuur in het Hageland. Tentoonstellingscatalogus, Aarschot, Aarschotse Kring voor Heemkunde , 1971, p. 133, 151, ill. Diesterse zonnemonstrans(1691) in de O.-L.-Vrouwekerk Veerle.

Helbig Jean: Le sort de la peinture sur verre dans l’émancipation progressive de l’activité artistique en Belgique sous le regime corporatif. In Revue belge d’archeologie et d’histoire de l’arts, tome VI, 1936, p. 137-150. Diest p.149.

Keure voor de beenhouwers, 1457. In Bijdragen tot de Geschiedenis van het aloude Hertogdom Brabant, jg. 2, 1903, p. 140-141.

Klompenmmakerij: een kwijnend ambacht.

Loix Frans: Toen sigarenmaken nog zuiver handwerk was. In Meer Schoonheid, jg. 28, 1981, nr. 2, p. 51-54.

Loix Frans: Korte maar boeiende geschiedenis van de diamantslijperijen te Diest. In Meer Schoonheid, jg. XXXII, 1985, p. 109-114.

Loix Frans: Toen de laatste suikerbakker zijn schaar neerlegde. In Meer Schoonheid, jg. 33, 1986, nr. 3, p. 83-88.

Loix Frans: Een ambacht dat verdwijnt, de kuiper. In Meer Schoonheid, 1988, jg. XXXV, nr. 1, p. 20-22.

Loix Frans: Overzicht van de kiezerslijsten 1903 van Diest. In Oost-Brabant, dec. 1989, nr. 4, jg. XXVI, p. 145-152:* 3. Tabel van de beroepen.

 • 4. Verdwenen beroepen.


Marshal E. et Bogaerts F.: Bibliothèque des Antiquités Belgiques, par Ed. Marchal et F. Bogaerts, continuée par E. Marchal seul. Anvers, Rysheuvels, 1833-1834, 2 delen, 2 portretten, 326 en 162 p. - Deel II, p. 44: bevolking en weverij.

Mariën Fabienne: Table chronologique de chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de Belgique, Tome XI (troisième et quatrième partie). Corrections et tables.* Gilde drapière, III, p. 117.

 • Marchands: biens, III, p. 17.


Mariën M.E.: Oud-België. Van de eerste landbouwers tot de komst van Caesar. Antwerpen, 1952, p. 84, 306, ill.

Mees Leo: Slagerijen in Diest in 1960. In Limes Tamera, jg. 1, nr. 1, april-mei-juni, 2011, p. 4-5.

Mees Leo: Bakkers, pasteibakkers en wafelbakkers in de ’60. In Limes Tamera, jg. 3, nr. 8, januari-maart, 2013.

Mertens J.: De dood van een scheepstrekker te Diest omstreeks 1600. In Oost-Brabant, jg. 24, 1987, nr. 4, p. 144.

Mertens J.: Keteldragers uit de streek ten noorden van Diest in Molln (Hertogdom Lauenburg) in 1758. In Oost-Brabant, jg. 27, 1990, nr. 3, p. 129-132.

Minard-Van Hoorebeke: Description de méreaux et jetons de présence, etc. des gildes et corps de metiers, églises, etc. Gand, 1878, p. 179-182, ill.

M.L.R.: De bedrijvigheid der Diesterse Bevolking. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 38, september 1955.

M.L.R.: De Diesterse Nijverheid. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 39, oktober 1955.

M.L.R.: De handel te Diest. In Gazette van Diest, jg. XCII, nr. 42, oktober 1955.

Muylle J.: Schilderkunst. In Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest. Tentoonstellingscatalogus, Diest, 1982, p. 94-98.

Obreen H.: Une charte brabançonne inédite en faveur des marchands anglais. Bulletin de la Commission royale d’Histoire, t. 80, p. 528-557.

Peeters J.P.: Over legwerkers, linnen, tijk- en wolwevers te Diest in de 15de eeuw. In Eigen Schoon en de Brabander, jg. 76, nr. 1-7, 1993, p. 165-170. Er bestaat een overdruk.

Raymaekers J.E.: Smedersambacht. In Kerkelijk en Liefdadig Diest, p. 532.

Ruwet Joseph, Ladries Françoise, Hélin Etienne et van Buyten Leo: Marché de céréales à Ruremonde, Luxembourg, Namur et Diest aux XVIIe et XVIIIe siècles. Louvain, Publications Universitaire de Louvain, Recueil de Travaux d’Histoire et de Philologie, 4de reeks 33, 1966, 495 p. tabl., graph. en 6 uitslaande bl.* van Buyten: De Diesterse mercuriaal, XVIIe begin XIXe eeuw p. 343-481.


Schlugleit D.: De zilverhandel van de Meerse en de ordonnantiën van de goudsmeden te Antwerpen in de zestiende eeuw. In Bijdragen tot de geschiedenis, Antwerpen, XXX, (17e deel van de nieuwe reeks) 1ste aflevering, Januari-Maart, 1939. Diest:* p. 42: ... ende onder andere hebben zy aengemerckt dat men te Ghendt, te Bruessel, te Mechelen, te Bossche, te Breda, te Diest, tot Utrecht, tot Huesden in Hollant, ende alom elders maect sonderlinge maniere van silverwercke.

 • p. 56: Oick maect men te Diest ende Breda siboriën, sacramentshuyzen ende diergelycke dingen, die men elders niet en maect, de welck syn keur van dier steden. Ende en soude men die hier nyet moegen vercoopen, soe souden die steden van hier gebannen syn. Er werd gheen nyeuwerk van den ouden keur gemaect noch gemaect werden elders dan tot Diest ende Breda soo voors is ...(Antwerpsch Stadsarchief, nr. 488 der ambachten).


Smeyers M.: De ambachten te Diest in de XVIIIe eeuw. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven 1958, 144 p.

Smeyers M.: Beeldhouwkunst. In Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest. Tentoonstellingscatalogus, 1982, p. 21-27.

Sneyers Greet: De ambachten te Diest in de XVIIIe eeuw. U.L.B, 1966, 144 p.

Smit H.J.: De economische en politieke relatie tusschen Holland en Brabant en het Dortsche Stapelrecht van 1299 tot 1335. In Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis en oudheidkunde, ‘s Gravenhage, VIIe reeks, deel X, afl. 1 en 2, 1938, p. 51-72. Veel biographische gegevens in voetnota’s.* Diest p. 55: het was zoo weinig een voordeel in Engeland als Brabander bekend te staan, dat Diest zich in 1302 op zijn onafhankelijkheid ten opzichte Brabant beriep om ongehinderd in Engeland te kunnen handelen.

 • Diest, p. 56.


Sneyers Greet: De ambachten te Diest in de XVIIIde eeuw. Licentiaatsthesis, 1968, XIII, 144 p., ill.

Van Autenboer E.: Het Mechelse tingieters ambachten. In Bijdragen tot de geschiedenis van het aloude Hertogdom Brabant, 1962, afl. 1-3, p. 18: Te Groningen waren ze (de tingieters) ondergebracht bij de zadelmakers, te Diest bij de strodekkers en potbakkers. Als tingieters worden Jan van Eck en Ingelbert van Gorcum vernoemd.

Van Autenboer E.: De schutters en ambachtslieden van Diest in 1569. In Vlaamse Stam, jg. III, nr. 5, 1 november 1967, p. 277- 294.

Van Buyten Leo: De Diesterse mercuriaal XVII-begin XIX eeuw. Uittreksel uit Marché des céreales à Ruremonde, Namur et Diest aux XVII et XVIII siècles. Leuven, Universitaire uitgaven, 1966, p. 345-481. (Stadsarchief)

Van den Branden L.: De Antwerpse boekverkoper en drukker Jan Gymnicus. In Archief- en Bibliotheekwezen in België. Deel LI, 1980, p. 203-257. Diest p. 220-226.

van der Linden Gilbert: Evolutie en Decadentie in het vervaardigen en beschilderen van Glasramen. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 9, 1937-1938, p. 45-52, 4 ill. Overdrukken.

Vandervelpen M.: Het steenmetsersambacht te Diest (1393-1569). Seminariewerk middeleeuwen, K.U.L., academiejaar 1995-1996, 56 p.

Van der Wee K.: De geschiedenis van het Lierse veemarktprivilegie. Licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, 1965, p. 12-36.

Van de Ven Robert: Schilders vermeld in de Diestse archieven gedurende de XIVe, XVe en XVIe eeuw. In Arca Lovaniensis, nr. 1, 1972, p. 203-237, ill.

Van de Ven Robert: Beeldhouwers vermeld in de Diestse archieven gedurende de XVde en XVIde eeuw. In Arca Lovaniensis, 2, 1973, p. 309-319, ill.

Van de Ven Robert: Niklaas Coopmans, geelgieter van Zichem, werkzaam te Diest (1543-44). In Meer Schoonheid, jg. XX, 1973, nr. 2, p. 46-47.

Van de Ven Robert: Willem Besselen, een Diests glazenier in de 15e eeuw. In Meer Schoonheid, jg. XXIII, 1976, nr. 1, p. 18-21.

Van de Ven Robert en Mommeyer M.: Diestse tinnegieters van weleer. Diest, 1979, 23 p., 4 ill.

Van de Ven Robert: Vreemde beeldsnijders werkzaam te Diest gedurende de XVe en XVIe eeuw. In Meer Schoonheid, jg. 21, 1974, nr. 4, p. 107-112, ill.

Van de Ven Robert: Het boekbedrijf te Diest gedurende de 15de en 16de eeuw. In Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Diestsche Cronycke 6, tentoonstellingscatalogus, Diest, 1983, p. 13-29; catalogus nrs. 31 en 32.

Van de Ven Robert: Twee ordonnanties van het Diestse stadsbestuur betreffende het smedenambacht (1456-1465). In Brabantse Folkore, nr. 261-262, 1989, p. 175-177.

Van Elst A.: Scheepstrekkersgilden langs Dijle en Demer. Brussel, 1961, p. 37, ill.

Van Even E.: Sint Jacobskamer. In Geschiedenis der stad Diest, eerste aflevering, p. 267.

Van Even E.: Sint Lazaruskamer. In Geschiedenis der stad Diest, eerste aflevering, p. 267.

Van Meenen P.F.: Mémoires pour les Syndics de la Faillite de la Filature de G. Cox, Fabricant à Diest, intimés; contre Mrs. Frères Peemans, de Louvain, Vanden Hove frères et Vogels, de Diest, Cornélie Cox et soeurs, de Diest, appelans. Memorial, 66 p.

Van Molle F.: Een monstrans uit de Abdij van Averbode in het Bisschoppelijk Museum te Breda. In Analecta Praemonstratensia, XLVIII, 1972, p. 365-371. Monstrans in 1594 gemaakt door de Diesterse edelsmid Renier de Vos. Zie Kunstambachten in het daglicht (Gerits J.). In Ons Heem, jg. 34, nr. 3, bloeimaand, 1980, p. 61-66.

Van Nerom G.: Twee typen uit de schoenmakersgilde. Jaarboek 7 van de Diestersche Kunstkring, 1935, p. 81-85.

Van Nerum Jo: Huidevetters en schoenmakers in het oude Diest. Diest, 1967, z.p., ill., plan.

Vannerus Juul: De Keure der wollewevers van Diest van 1333. In Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1906, p. 657-702. Overdruk uit de Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, jg. 1906. Ook verschenen in Diestersche Kunstkring.

Van Schevensteen A.F.C.: Het Archief van het Chirugijns- en Barbiersambacht (Antwerpen). In Antwerpsch Archievenblad, 2de reeks, afl. 1, 1926, p. 37.

Van Weddingen Richard: Het Ambrosiusgenootschap. In Diestersche Kunstkring, jaarboek 1931, p. 51-54.

Van Wittenbergh J.: De ambachtsordonnantie van de timmerlieden te Diest (1679). In Arca Lovaniensis, jg. 2, 1973, p. 221-233, ill.

Van Wittenbergh J.: Edelsmeedkunst. In Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest. Tentoonstellingscatalogus, Diest, 1982, p. 105-106.

Verbeeck Louis: De zandboeren. In De Bond, 13 oktober 1978.

Ver Elst André: Scheepstrekkersgilden langs de Dijle. In Brabant, nr. 4, april 1960, p. 24-33.

Ver Elst André: Scheepstrekkersgilden langs Dijle en Demer. Brussel, N.V. Mertens, 1961, 37 p., ill. Stadsarchief.

Verhecken A.: Technische aspecten van de middeleeuwse wolververij in Diest, volgens 14e en 15e lakenkeuren. In VVOHT-Bulletin 1992, p. 87-95.

Wauters Alphonse: Liste chronologique des Doyens des Corps de métiers de Bruxelles de 1696 à 1795. Bruxelles, 1888, XVI + 410 p. Namen van stielen.

Wauters Alphonse: Smedersambacht te Diest. In Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de Belgique, tome V, p. 277.

Wellens Frie: Over vroegere ambachten te Diest. In Oost-Brabant, jg. XVII, 1980, nr. 1, p. 20-21.

X.: Onze brouwers over twee eeuwen. In Gazette van Diest, jg. 23, woensd. 5 mei 1886, nr. 35.

X.: Neringen en ambachten te Diest. In Gazette van Diest, 1897.

X.: Keure voor beenhouwers. In Bijdragen tot de geschiedenis, II, 1903, p. 140-141.

X.: Inhuldiging der gasfabriek. In Gazette van Diest, jg.XLIV, nr. 57, 58, juli 1907.

X.: Edelsmeden in kleine steden. In Antwerps huiszilver uit de 17e en 18e eeuw. Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, 1988-1989, p. 34 (Diest).

X.: De gieterijen van Diest.


DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest