ALLERHEILIGENKAPEL*

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

ALLERHEILIGENKAPEL** Klassering: 4 december 2003 met inbegrip van de ommegang, de keermuur en de ijzeren poort met hekpijlers


Bibliografie:

Archief stad Diest:

Allerheiligenkapel

1. Rekeningen 1493

2. Rekeningen 1494

3. Rekeningen 1497

4. Rekeningen 1498-1499

5. Rekeningen 1499-1500

6. Rekeningen 1500-1501

7. Rekeningen 1501-1502

8. Rekeningen 1502-1503

9. Rekeningen 1603-1504

10. Rekeningen 1516-1517

11. Rekeningen 1552-1553

12. Rekeningen 1605-1611

13. Rekeningen 1611-1616

14. Rekeningen 1616-1621

15. Giften

16. Giften – inventaris inboedel kapel 1781

17. Manuael, renten (2de helft 18de eeuw)

18. Varia

19. Rekeningen 1491-1492, 1551-1552 (onvolledig en niet chronologisch)

20. Oorkonden:

20a. Schepenakten Diest, 8 mei 1332 en jan. 1425.
20b. Schepenakten Diest, 9 december 1376, 20 december 1395, 8 juni 1405 en 2 september 1421.
20c. Testament Henric Droters, 1392.
20d. Schepenakte Diest, 10 augustus 1402.
20e. Schepenakte Diest, 3 mei 1412.
20f. Schepenakte Diest, 29 december 1412.
20g. Laathof van Tongerlo binnen Diest, 23 mei.
20h. Schepenakte Diest, 3 maart 1427.
20i. Buitenschepenen Diest, 21 februari 1431.
20j. Buitenschepenen Diest, 28 februari 1436.

21. Rekeningen 1877-1924

22. Affiches met aankondiging tot het bekomen van een volle aflaat in de Allerheiligenkapel, s.d. Drukkerij E. en J. Uten Diest.


Bervoets Kristel: Beschermde kapelmuur blijft aftakelen. In Het Laatste Nieuws, 27 mei 2011.

Bervoets Kristel: Stad betaalt stutten kapelmuur. In Het Laatste Nieuws, 24 oktober 2012.

Bonroy Fons en Van Meerbergen Felix: In “Een huis van hoop en genezing. Volksdevotie en heiligenverering in de Allerheiligenkapel te Diest”. Uitgave van de Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk, jaarboek 2007-2008, 146 p., ill.* Deel I: De Allerheiligenkapel van uit historisch perspectief (Bonroy Fons)

  • Deel II: Een Kapel voor Morgen (Van Meerbergen Felix).


C.: Onze Allerheiligenkapel. In Gazette van Diest, jg. 17, woensdag 3 nov. 1880, nr. 88.

Callebaut G.: Ten Heiligenberg. In Brabant, jg.1966, nr. 5.

Claes Frans (s.j.): Overzicht van de kerkelijke aanwezigheid in Diest. Getypte tekst naar aanleiding van de tentoonstelling “De Kerk in Prentbriefkaart”.

di Martinelli F.: Diest in den Patriottentijd. Gent, 1892, p. 59-68, p. 235-237.

Du Bois D.: Wetenswaardigheden over Diest. 18. De Allerheiligenberg en de Allerheiligenkapel. In Gazette van Diest, jg. LXX, 1933: zat. 15 april nr. 15 en zat. 22 april nr. 16.

Du Bois D.: De Allerheiligenberg en de Allerheiligenkapel. In Het Oude Diest. Diest, 1934, p. 185-194.

Gielen Erwin: De Allerheiligenkapel. In Hier Diest, 1985-1986.

Gielen Erwin: Een Diest mo(nu)ment: de Allerheiligenkapel. In Den Diesteneir, jg. 5, nr. 66, november 2004.

Gielen G.: Doorheen het land van Ernest Claes. Vlaamse Toeristische Bibliotheek, jg. 1, 1985, nr. 1, p. 42-43, ill. (Allerheiligenkapel).

gtms: Damiaan krijgt stekje in Allerheiligenkapel. In Passe-Partout 28 oktober 2009.

gtms: Restauratie van muur nodig. In Passe-Partout 1 juni 2011.

Loix Frans: De kapel van Alle Lieve Heiligen te Diest: (En “De Dochter”, verkoopster van wassenbeeldjes, “ex-voto’s”). In Oost-brabant, jg. 17, 1980, nr. 4, p. 290-296.

Marinus Albert: Le Folklore Belge. Deel II, Brussel, Les Editions Historiques, z.j., p. 28-29, ill.

Mees Leo: De klok van de Allerheiligenkapel. In Limes Tamera, jg. 1, nr. 3, oktober-november-december, 2011, p. 12.

Mertens Geert: Allerheiligenkapel bijna klaar voor november. In Het Laatste Nieuws, dinsdag 25 oktober 2005.

Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads-of dorpsgzicht, 4 december 2003, p. 9.

M.R.: Historische oogslag op de kapel van Alle Heiligen te Diest. In Noord en Zuid, Brussel, July 1864, p. 193-205 en Augustus 1864, p. 257-266.

Peeters-Saenen Emiel: De Allerheiligenkapel te Diest. In Brabant, nr. 5, 1974, p. 52-53.

Philippen Jos: Wordingsgeschiedenis van de Allerheiligenkapel. In achtste jaarboek van de Diestersche Kunstkring, 1936, p. 48-51.

Philippen Jos: Geschiedenis en volkskunde langs de Demerboorden. Diest, 1966, p. 29-31.

Philippen Jos: Allerheiligenkapel, berg van barmhartigheid. In Renaissance, nr. 17, oktober-november 1974, 3 p., 1 afb.

Philippen Jos: Bibliografie van de Allerheiligenkapel en het Sint-Jorisgilde te Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 3, p. 176, ill.

Philippen Jos: De kapel van Allerheiligen te Diest. In Oost-Brabant, jg. 28, 1991, nr. 2, p. 64-70.

Raymaekers F.J.E.: Historische Oogslag op de Kapel van Alle Heiligen. Getrokken uit Noord en Zuid. Brussel, drukk. Bauvais en Cie, 1864, 26 p.

Raymaekers F.J.E.: Het Kerkelijk en Liefdadig Diest, Leuven, 1870, p. 222-240.

Toelichting ministrieel besluit houdende bescherming als monument, 14 december 2001. Dossier DB 002163, Diest-Noord:* historische nota en beschrijving p. 21-23

  • evaluatie p. 23-24
  • bouwfysische toestand p.24
  • gemotiveerd advies p.25;


van der Linden Gilbert: Naar de Heilige Heuvels van het Hageland. In Gazette van Diest, jg. 85, 1948: zat. 30 okt. nr. 44 en zat. 6 nov. nr. 45.

van der Linden Gilbert: De Allerheiligenkapel te Diest. In Gazet van Mechelen, jg. 53, 1 november, p. 5, ill.

van der Linden Gilbert: De Allerheiligenberg te Diest. In Ons Volk, jg. XXXI, nr. 44, 31 oktober 1948, p. 548-549, met interessante illustraties.

van der Linden Gilbert: 100 jaar geleden werd de Allerheiligenkapel gebouwd. In Gazette van Diest, jg. 91, nr. 44, Zaterdag 30 Oktober 1954.

van der Eycken Michel en Janssens Luc: Steden in Beeld: Diest, 1994, p. 34, 35, 39, 63, 69.

Van de Ven Robert: Uit Diestse archieven: Maarten van Rossum en de offerblokken van de Allerheiligenkapel te Diest, 1542. In Oost-, jg. 9, 1972, nr. 4, p. 120.

Van de Ven Robert: Aanvullende bibliografische gegevens over de Allerheiligenkapel en de Sint-Jorisgilde te Diest. In Oost-Brabant, jg. 18, 1981, nr. 4, p. 249-250.

Van de Ven Robert: De Allerheiligenkapel te Diest voor de verwoesting in 1578. Een reconstructie aan de hand van de rekeningen (1491-1552). In Oostbrabantse Historische Teksten, 1988, nr. 10, 64 p.

Van de Ven Robert: De wijngaard van de Allerheiligenkapel te Diest omstreeks 1500. In Oost-Brabant, jg. XXX, 1993, nr. 3, p. 109-118.

Van Weddingen R.: La Chapelle de Tous les Saints à Diest. In Le Folklore Brabançon, 8e année, n° 47, Avril 1929, p. 297-309, ill.

Van Weddingen R.: Een folkloristische kijk op de Allerheiligen-Kapel te Diest. In Jaarboek der Diestersche Kunstkring, eerste jg. 1928-1929, p. 16-30, 6 ill.

Verbouwe A.: Iconografie van Vlaamsch-Brabant, II Kanton Diest, Brussel, A. Hessens, 1940: * p. 9, nr. 10: afbeelding op bedevaartvaantjes

  • p. 10, nr. 13: Diest. Klein gezicht op de stad langs de noordzijde
  • p. 12, nr. 22: gezicht op de Allerheiligenkapel van het zuidoosten.


V.M.S.: De Allerheiligenkapel. In Het Laatste Nieuws, jg. 67, 30 oktober, 1947, p. 2, ill.

Weyens Luk: Indiaaans beeld voor Diestse kapel. In De Weekkrant, dinsdag 11 januari 2005.

Weyens Luk: Grootste Belg vereeuwigd. In De Weekkrant, 12 november 2009.

Wijns Dimitri: “Wensen in was…” De allerheiligenkapel te Diest: historiek, traditie, volksgeloof en context. In Oost-Brabant, jg. 46, 2009, nr. 3, p. 121-188:

p. 121: dankwoord

p. 122: inleiding

p. 123: de alllerheiligenkapel te Diest: enkele ankerdata en basisgegevens

p. 129: Kluisberg

p. 130: parochiekapel

p. 134: de belangrijkste heiligen

p. 153: de 22 ex-voto’s

p. 162: overeenkomsten met de voorchristelijke cultusplaatsen

p. 164: de mens achter de Allerheiligenbedevaart

p. 166: de Allerheiligenkapel anno 2007: een schietkraam vol heiligen

p. 169: conclusies

p. 174: ex-voto’s, een archeologische bloemlezing

p. 184: belangrijke mededeling

p. 185: bibliografie

.

X.: Onze Allerheiligenkapel. In Gazette van Diest, jg. XVII, nr. 88, november 1880.

X.: De Allerheiligenkapel te Diest bestaat honderd jaar. In Het Hagelands Nieuws, jg. 1, nr. 18, zaterdag 30 Oktober 1954, p. 2.

X.: De Allerheiligenkapel te Diest bestaat 100 jaar. In Gazet van Antwerpen, 6 november 1954.

X.: Brabantse Bedevaartvaantje (II) Diest:Allerheiligenkapel. De Vaantjesboer. In Gazet van Mechelen, 29 october 1953.

X.: De Allerheiligenkapel. In De Reklaamhoorn, 30 oktober 1975.

X.: Nieuwe iconen en beelden voor Allerheiligenkapel. In Den Diesteneir, jg. 5, nr. 66, november 2004.

X.: Het klokje van de Allerheiligenkapel, getuige van een invloedrijke Diestse dynastie. In DVF (ledenblad van Diestse vereniging voor familiekunde), jg. 1, nr. 1, december 2007, p. 2, 4 ill.

DEEL II
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest